c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Giant TCR Di2
Nabídka
8/11/2020 08:42
18/9/2020
11:23
Giant TCR Di2
Rám: Advanced composite Vidlice: Advanced composite Řídítka: Giant contact Představec: Giant connect, +/-8° 110mm Hlavové složení: FSA Řazení: Shimano ultegra, 11 rychlostí Di2 Kliky: Shimano ultegra…
Trek Madone 4.7
Nabídka
26/10/2020
13:05
Trek Madone 4.7
Rám karbon velikost 54cm (postava 175-185) Vidlice karbon Lapiere (původní měla krátký krk) nová, nejetá Sedlovka Bontrager carbon sedlo Fizik - gelové Kliky Shimano 172,5mm 50/34 řazení Shimano…
Prodám silniční kolo Pardus Super 5
Nabídka
24/10/2020
16:49
Prodám silniční kolo Pardus Super 5
Prodám lehce využívané kolo Pardus super 5 Rám velikost: 51 Popis : materiál rámu Pardus Carbon vidlice Pardus Carbon, 2x11 převody 53/39 s kazetou 16-28 Shimano Utegra R8000 kliky, brzdy, Řazení,…
TREK Madone SL 6 Disc model 2020 vel. 58 – nové
Nabídka
24/10/2020 07:16
23/10/2020
07:33
TREK Madone SL 6 Disc model 2020 vel. 58 – nové
TREK Madone SL 6 Disc model 2020 vel. 58, rám karbon 500 Series OCLV, nastavitelný pružící prvek IsoSpeed, Shimano Ultegra 2 x 11, hydraulické kotoučové brzdy Shimano Ultegra R8070, kola Bontrager…
---------- TREK EMONDA SL5 DISC ----------
Nabídka
22/10/2020
14:14
---------- TREK EMONDA SL5 DISC ----------
Prodám jen vyzkoušenou Emondu SL5 vel. 56 - nové kolo, které ujelo 30 km a bylo kupované koncem září 2020. Doživotní záruka na rám a záruční list! Émonda SL 5 Disc je lehké karbonové silniční kolo…
Silniční kolo Merida Scultura 905,vel.L
Nabídka
19/10/2020
23:42
Silniční kolo Merida Scultura 905,vel.L
Velikost L/56cm 180-190 cm, váha cca 8,6kg bez pedálů. Osazeno sada Shimano Tiagra, vidlice karbon, sedlovka karbon Force, ráfky Ritchey, sedlo Fizik, zánovní pláště Tufo Calibra, řetěz a brzdové…
Cube Agree GTC Race
Nabídka
19/10/2020
13:17
Cube Agree GTC Race
Prodám celokarbonové kolo CUBE. Velikost je "62", ale číslování CUBE je nějaké divné, odpovídá normálnímu L (délka horní trubky je 56,4cm). Na fotkách je nastavené na mě (183cm). Je to "pohodlnější"…
TOP model CANNONDALE SuperSix EVO - 5,88 kg. MOŽNÁ VÝMĚNA *.
Nabídka
18/10/2020 11:25
23/8/2020
19:20
TOP model CANNONDALE SuperSix EVO - 5,88 kg. MOŽNÁ VÝMĚNA *.
Prodám minimálně jetý, zakázku upgradovaný CANNONDALE SuperSix EVO. Velikost 58, váha vč. wattmetru bez pedálů 5,88 kg. -elektronická sada a brzdy SRAM RED 2x11 -kliky s wattmetrem karbonové Quarq…
2021 Cannondale SuperSix Evo model 2021!!! vel.54 barva stříbrná
Nabídka
17/10/2020
13:08
2021 Cannondale SuperSix Evo model 2021!!! vel.54 barva stříbrná
Model 2021 - nejetý silniční rám Cannondale SuperSix modelový rok 2021 ❗❗❗ / rámový set s možností osazení bezdrátovou sadou Sram Force AXS 12 speed + zapl. kola HollowGram 35 TLR . Nové a nejeté,…
Silniční karbonové kolo PRODOLI
Nabídka
16/10/2020
17:36
Silniční karbonové kolo PRODOLI
Silniční karbonové kolo PRODOLI, osazení Camagnolo Chorus 2x11, karbonová sedlovka a řidítka, kola FULCRUM, vel. XL na postavu 180 - 190cm cca. Kolo je k prohlédnuti na prodejně - Bike Arena Příbram…
Trek Madona 5.9 vel.54
Nabídka
16/10/2020
10:18
Trek Madona 5.9 vel.54
Prodám karbonovou silňičku Trek Madone 5.9. Řadící a brzdové páčky Schimano Ultegra, vše ostatní Dura Ace. Zapletená kola s karbonovým výpletem Mavic R-SYS SL s titanovými rychloupínáky, sedlo,…
Silniční kolo PRODOLI CARBON
Nabídka
15/10/2020
22:23
Silniční kolo PRODOLI CARBON
Prodám, silniční karbonové kolo PRODOLI 2010 v dobrém stavu, osazení CAPAGNOLO CHORUS 2x11, kola MAVIC, klandry a sedlovka karbon PRODOLI, pedály LOOK KEO. Zn. Už nevyužívám. Mám i silniční tretry a…
Cannondale caad 13 Ultegra disc vel. 56
Nabídka
15/10/2020
13:29
Cannondale caad 13 Ultegra disc vel. 56
Prodám Cannondale Caad 13 ve velikosti 56. Kolo má najeto cca 2000km je kommpletně osazeno shimano ultegra 2x11 kazeta 11-28, Kliky Cannondale holowgram a převodníky spiderring 52/36, Brzdové kotouce…
Prodám Pardus Gomera Tri
Nabídka
14/10/2020
14:28
Prodám Pardus Gomera Tri
Nabízím k prodeji Gomera Tri aerodynamické závodní kolo na triatlon. Rám celokarbonový Velikost rámu 520 Vidlice Pardus, celokarbonová Sedlovka Pardus, karbon, aerodynamická Řídítka Pardus Crono…
Silniční kolo Bianchi SL3 Alu Carbon výška 61 cm
Nabídka
13/10/2020
16:49
Silniční kolo Bianchi SL3 Alu Carbon výška 61 cm
Prodám silničku Bianchi, rám Alu Carbon s carbonovou zadní monostay stavbou a karbonovou přední vidlicí, výbava Campagnolo Veloce 10x2, brzdy Campagnolo Mirage, kliky FSA Gossamer, hlava, sedlovka a…
ProdámTrek Emonda SL6 Pro
Nabídka
13/10/2020
09:41
ProdámTrek Emonda SL6 Pro
ProdámTrek Emonda SL6 Pro, velikost 56. - komplet Ultegra - kola VISION metron 40 karbon - představec FSA OS99 karbon - najeto do 1.500km 2018/2019 - ježděno vždy za sucha a servisováno - tak jak…
Maxbike Veleta
Nabídka
10/10/2020
15:20
Maxbike Veleta
Dobrý den, nabízím k prodeji své silniční kolo Maxbike Veleta zakoupené v únoru tohoto roku.(Přesněji 5.2.2020) Na kole není najeto více než 200km. Skvělé pro občasné vyjížďky popř. ke sjezdovému…
Specialized SL4 Tarmac
Nabídka
8/10/2020
14:21
Specialized SL4 Tarmac
Prodam zajetou silnici ve vybornem stavu! Kompletni sada Campagnolo Record 11s par kol Mavic Cosmic Pro Carbon Exalith-plaste nove Continental par kol Fulcrum Racing Quattro Carbon-plaste…
Dámské kolo Willier Triestina GTR tiagra
Nabídka
7/10/2020
20:00
Dámské kolo Willier Triestina GTR tiagra
Výborné téměř nepoužité silniční kolo po první majitelce. V 5ti leté záruce. Kupované pro ženu 160cm (výška rámu 75cm), 60kg. Rozpětí řidítek 43cm. Přehazovačka Tiagra, původní cena 33 900,-Kč. V…
Silnicni kolo vel. 60
Nabídka
6/10/2020
10:42
Silnicni kolo vel. 60
Zdravím, prodan silnicni kolo Leader Fox Runner, vel. 60. Cena odpovida stavu, zadny z dilu sice neni vylozene na vymenu, ale bude potreba seridit. Ja s nim jezdil do obchodu a zpatky, tak mi to…
Duratec Cool R8
Nabídka
5/10/2020
23:08
Duratec Cool R8
Prodám plně funkční silniční kolo postavené na kvalitním českém handmade rámu. Rám: Aluminium 7020 Velikost: 54cm Přední vidlice: carbon Kliky: Shimano 105 Převodníky: 50, 34 Středové složení:…