c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Ghost Nivolet 2.8 AL XL
Nabídka
29/10/2020 18:31
8/10/2020
16:54
Ghost Nivolet 2.8 AL XL
Prodám hliníkové silniční kolo Ghost Nivolet 2.8 AL XL včetně blatníků SKS Raceblade Long. Jedná se o endurance geometrii, vhodné na výšku postavy 185-200 cm. Výbava: - sada kompletní Shimano Tiagra…
GIANT Karbon M Ultegra - Žákovské
Nabídka
26/10/2020
23:21
GIANT Karbon M Ultegra - Žákovské
Prodam silniční kolo Giant Karbon vel. M., Ultegra 2x10sp, zapletená kola Fulcrum Racing, převody žáci starší kliky46 - 34 z, kazeta 16 - 28 z Miche. Původní převodník 50 z je přiložen s náhradní…
GIANT DEFY ADVANCED 2
Nabídka
1/11/2020 14:16
23/10/2020
14:13
GIANT DEFY ADVANCED 2
Prodávám silniční kolo GIANT DEFY ADVANCED 2 skoro jako nové, najeto cca á00 Km. první majitel. Model 2019, koupeno v roce 2020, záruka od června Rám a Vidlice D-Fuse-Karbon Velikost M/L Specifkace:…
Giant Propel Advanced SL 2016
Nabídka
19/10/2020
15:41
Giant Propel Advanced SL 2016
Prodám kolo, které již poslední dvě sezony zahálí. Celkově najeto cca 3500km. Nikdy žádný pád. Měřím 180cm. Pro menší je třeba říznout sedlovku. Aktuálně ideálně pro někoho mezi 180 a 185cm. Pro ty s…
GIANT TCR Advanced 2 - dostupné závodní silniční kolo s karbonovým rámem - NOVÉ
Nabídka
16/10/2020
14:39
GIANT TCR Advanced 2 - dostupné závodní silniční kolo s karbonovým rámem - NOVÉ
GIANT TCR Advanced 2 2020 – silniční kolo s karbonovým rámem Advanced Composite se závodní geometrií. 2x11 převodů, kompletní osazení Shimano 105 R7000 s ráfkovými brzdami. Kvalitní kola Giant PR-2…
Liv Avail Advanced 1 2020 Velikost S
Nabídka
15/10/2020
14:05
Liv Avail Advanced 1 2020 Velikost S
Velikost S Kolo bylo vystavené u nás v obchodě. Je rozbalené a složené, ale nikdo na něm nejel. Advanced Composite Vidlice: Advanced Composite, karbonový sloupek OverDrive, 12mm pevná osa Počet…
Giant DEFY ADVANCED 1 2020
Nabídka
15/10/2020
13:54
Giant DEFY ADVANCED 1 2020
Jedná se o vystavený kousek, který jsme měli postavený v obchodě. Kolo je rozbalené a postavené, ale nikdo na něm nejel. Velikosti M Barva Charcoal / Pure Red Rám Advanced Composite Vidlice Advanced…
Giant Defy advance PRO 0 - elektrika
Nabídka
12/10/2020
14:57
Giant Defy advance PRO 0 - elektrika
Prodám silniční kolo Giant Defy Advance Pro 0. Koupené 4/2018 u distributora v Progress Cycle v Hostivicích. Karbonový rám, celokarbonová vidlice, karbonové bezdušové kola, kompletní elektrická sada…
Giant Defy 3
Nabídka
12/10/2020
14:18
Giant Defy 3
veľkosť M/L na výšku 173 - 181 cm cca. najazdené okolo 5 000 km Nová reťaz, stredový náboj GROUPSET Shimano Sora Karbon vidlica Alu rám Pridám pedále Shimano SPD 105 Tachometer, Giant košík, brašna…
Giant TCR Advanced Pro 0, velikost ML
Nabídka
9/10/2020
13:09
Giant TCR Advanced Pro 0, velikost ML
Prodám Giant TCR Advanced Pro 0, model 2016, velikost ML - na postavu zhruba 178-187 cm Kolo je v perfektním stavu, žádná bouračka, žádné odřeniny. Prodávám bez košíků, bez pedálů. Na fotce je…
GIANT Defy Advanced Pro 2020 - skvělé silniční kolo s karbonovým rámem - NOVÉ
Nabídka
7/10/2020
13:22
GIANT Defy Advanced Pro 2020 - skvělé silniční kolo s karbonovým rámem - NOVÉ
Giant Defy Advanced Pro 2020 - skvělé Endurance silniční kolo. Karbonový rám Advanced Composite, pohodlná “vytrvalostní” geometrie, celokarbonová vidlice, pevné osy na obou kolech. Barevné provedení…
GIANT TCR Ultegra
Nabídka
29/9/2020
21:04
GIANT TCR Ultegra
vel. 52, kompletní výbava Ultegra, Cinelli, karbonová vidlice, sedlovou a kola. Kolo je připravené k jízdě. K vidění- Praha - Zruč nad Sázavou - Kutná Hora
Giant TCR - Top model - Rabobank
Nabídka
22/9/2020
21:50
Giant TCR - Top model - Rabobank
Dobrý den, Prodám celokarbonový Giant TCR ve velikosti L (56) a specifikaci viz níže. Jedná se o top model značky Giant, který je extrémně tuhý. Na kole jsou jen drobné kosmetické vady. Kolo je…
Giant Avail 1 2016 S
Nabídka
22/9/2020
14:02
Giant Avail 1 2016 S
Velikost S Barva Bluish Grey Rám ALUXX SL Aluminum Vidlice Advanced Composite, alloy OverDrive steerer Řídítka Giant Connect Představec Giant Sport Sedlovka Giant Carbon D-Fuse Sedlo Giant Connect…
Giant Contend SL 1 2017 L
Nabídka
22/9/2020
13:48
Giant Contend SL 1 2017 L
Velikost L Barva Black/Red Rám ALUXX SL Aluminum Vidlice karbonová, hliníkový sloupek OverDrive Řídítka Giant Connect Představec Giant Sport Sedlovka Giant D-Fuse, karbonová Sedlo Giant Contact…
GIANT DEFY ADVANCED PRO 1,vel M
Nabídka
31/10/2020 19:38
22/9/2020
08:52
GIANT DEFY ADVANCED PRO 1,vel M
Prodám silniční kolo GIANT ve velmi dobrém stavu. Velikost M, na fotce nastaveno na 181cm. Prodej možný s wattmetrem STAGES POWER L (v levé klice). Kolo je osazeno komplet na sadě ULTEGRA (převody 50…
Prodej-Giant Defy
Nabídka
21/9/2020
18:46
Prodej-Giant Defy
Prodávám dvakrát projeté silniční kolo jako nové,najeto max 250 Km. Jsem prvni majitel. Silniční kolo GIANT DEFY ADVANCED 2 Model 2019 Rám a Vidlice D-Fuse-Karbon Velikost M. Specifkace: Brzdy…
Prodám Časovku Giant
Nabídka
21/9/2020
16:02
Prodám Časovku Giant
Časovka giant v elektrice na ultegre +watmetr
GIANT TCR Advanced SL 1 Carbon - Shimano Ultegra Di2 !!!JAKO NOVÉ!!!
Nabídka
20/9/2020
10:46
GIANT TCR Advanced SL 1 Carbon - Shimano Ultegra Di2 !!!JAKO NOVÉ!!!
Prodám špičkové závodní kolo/silničku, celokarbonové na výšku postavy 177 - 184cm. Osazeno kompletní elektronickou sadou Shimano Ultegra Di2. Velikost: ML Sedlovka: Fizik Tundra Řazení: Shimano…
Kolo giant
Nabídka
19/9/2020
10:30
Kolo giant
Prodám silnicku giant. Osazeno kompletně Schimano Ultegra. 2×10.kola Mavic Ksirium.
Giant TCR Di2
Nabídka
8/11/2020 08:42
18/9/2020
11:23
Giant TCR Di2
Rám: Advanced composite Vidlice: Advanced composite Řídítka: Giant contact Představec: Giant connect, +/-8° 110mm Hlavové složení: FSA Řazení: Shimano ultegra, 11 rychlostí Di2 Kliky: Shimano ultegra…