c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Ghost Nivolet 2.8 AL XL
Nabídka
29/10/2020 18:31
8/10/2020
16:54
Ghost Nivolet 2.8 AL XL
Prodám hliníkové silniční kolo Ghost Nivolet 2.8 AL XL včetně blatníků SKS Raceblade Long. Jedná se o endurance geometrii, vhodné na výšku postavy 185-200 cm. Výbava: - sada kompletní Shimano Tiagra…
Trek Émonda SL 6 - 2020 - 52 cm
Nabídka
26/10/2020
13:56
Trek Émonda SL 6 - 2020 - 52 cm
Prodám sezónu jeté kolo Trek Émonda SL 6 - 2020, velikost 52, podle výrobce na postavu 163-168, já 165 nastaveno na fotce. Nájezd 4300 km, nikdy nelehnuté, servisované. Před prodejem nechám udělat…
Trek Madone 4.7
Nabídka
26/10/2020
13:05
Trek Madone 4.7
Rám karbon velikost 54cm (postava 175-185) Vidlice karbon Lapiere (původní měla krátký krk) nová, nejetá Sedlovka Bontrager carbon sedlo Fizik - gelové Kliky Shimano 172,5mm 50/34 řazení Shimano…
Trek Emonda ALR 5 (2017)
Nabídka
25/10/2020
17:36
Trek Emonda ALR 5 (2017)
Prodám toto silniční kolo ve výborném stavu, zakoupeno 05/2019. Kompletní sada Shimano 105, kliky 50-34, kazeta 11-32, velikost 56. Ke kolu dám nový řetěz (Shimano 105) a nové pláště Schwalbe.
Časovkářské kolo Trek
Nabídka
24/10/2020
21:26
Časovkářské kolo Trek
Prodám časovkářské kolo Trek TT na postavu 175-190 Cm.Osazení shimano dura ace Di2,wattmetr,zadní disk PRO.Kolo je originál z týmu Trek Segafredo.
Trek Domane SL 56
Nabídka
24/10/2020
16:34
Trek Domane SL 56
Prodám pohodlné silniční kolo Trek Domane SL na komplet mechanické sadě Dura-Ace s hydraulickými kotoučovými brzdami. Jen kliky jsou nové Shimano Ultegra 50/34. Kola zcela nová, Fulcrum Racing 5.…
TREK EMONDA SLR - 56 cm - elektronický DURA-ACE Di2 - zapletená kola C35
Nabídka
3/11/2020 11:25
24/10/2020
11:24
TREK EMONDA SLR - 56 cm - elektronický DURA-ACE Di2 - zapletená kola C35
Nabízím exkluzivní silniční raketu TREK EMONDA SLR, velikost rámu 56. (vhodné pro postavu od cca 175 cm) Jedná se o zakázkovou stavbu, která proběhla v únoru 2018, zakoupen byl samotný rám, doležený…
TREK Madone SL 6 Disc model 2020 vel. 58 – nové
Nabídka
24/10/2020 07:16
23/10/2020
07:33
TREK Madone SL 6 Disc model 2020 vel. 58 – nové
TREK Madone SL 6 Disc model 2020 vel. 58, rám karbon 500 Series OCLV, nastavitelný pružící prvek IsoSpeed, Shimano Ultegra 2 x 11, hydraulické kotoučové brzdy Shimano Ultegra R8070, kola Bontrager…
Silniční Trek Carbon
Nabídka
23/10/2020 20:10
20/9/2020
10:04
Silniční Trek Carbon
Rychlé karbonové kolo od amerického výrobce Trek. Velikost rámu je 56cm, takže pro výšku přibližně 177-187cm. Komponenty: na kole je zánovní sada Shimano 105 + kliky Shimano Ultegra, zapletená kola…
Silniční Trek Carbon
Nabídka
23/10/2020 14:55
21/10/2020
11:46
Silniční Trek Carbon
Rychlé karbonové kolo od amerického výrobce Trek. Velikost rámu je 58cm, takže pro výšku přibližně 182-190cm. Komponenty: kolo je osazené kompletní sadou Shimano Ultegra 3x10, zapletená kola…
Silniční kola TREK Domane S 5, vel. 52, 54, 56, 58
Nabídka
23/10/2020
10:01
Silniční kola TREK Domane S 5, vel. 52, 54, 56, 58
Cykloturistická cestovní kancelář nabízí k prodeji karbonová silniční kola TREK Domane S 5 ve velikostech 52, 54, 56, 58 cm. Osazení Shimano 105, nové pláště Schwalbe Durano Double Defence 700x25,…
---------- TREK EMONDA SL5 DISC ----------
Nabídka
22/10/2020
14:14
---------- TREK EMONDA SL5 DISC ----------
Prodám jen vyzkoušenou Emondu SL5 vel. 56 - nové kolo, které ujelo 30 km a bylo kupované koncem září 2020. Doživotní záruka na rám a záruční list! Émonda SL 5 Disc je lehké karbonové silniční kolo…
TREK EMONDA SLR 9 PROJECT ONE
Nabídka
20/10/2020
13:56
TREK EMONDA SLR 9 PROJECT ONE
Prodám silniční kolo TREK EMONDA SLR 9, zakázkové lakování PROJECT ONE, nejvyšší model rámu vel.58 (cca 179-187cm) H1 OCLV řada 700, 6,7kg bez pedálů, el. sada 2x11 Dura-Ace Di2, integrované čidlo…
Silniční kolo TREK 1500 vel. 54 cm
Nabídka
20/10/2020
10:57
Silniční kolo TREK 1500 vel. 54 cm
Cykloturistická cestovní kancelář nabízí k prodeji silniční kolo TREK 1500. Alu rám vel. 54 cm, karbonová vidlice, osazení Campagnolo Xenon, pláště Hutchinson 700x23, převody 2x10, převodník 50/34,…
Karbonová dámská silniční kola TREK Silque S 5, vel. 50-56
Nabídka
20/10/2020
10:39
Karbonová dámská silniční kola TREK Silque S 5, vel. 50-56
Cykloturistická cestovní kancelář nabízí k prodeji karbonová silniční kola TREK Silque S 5 s WSD rámy vel. 50, 52, 54, 56 cm. Osazení Shimano 105, nové pláště Schwalbe Durano Double Defence 700x25,…
Silniční kolo Madone SL6 2020
Nabídka
19/10/2020
14:48
Silniční kolo Madone SL6 2020
Prodám aero silničku Madone SL 6, 2020, komplet ULTEGRA, předělaný kokpit (top karbonová řidítka a představec v ceně 20 tisíc), najeto do 1000 km.
TREK EMONDA SL 6
Nabídka
19/10/2020
12:45
TREK EMONDA SL 6
Nové kolo, najeto cca 400 km. Plná doživotní Záruka!! + Servisní historie. Rám Ultralight 500 Series OCLV Carbon, Vidlice/ Émonda carbon, E2 Geometrie/ H2 Kola Zapletená kola/ Bontrager Race…
Trek Madona 5.9 vel.54
Nabídka
16/10/2020
10:18
Trek Madona 5.9 vel.54
Prodám karbonovou silňičku Trek Madone 5.9. Řadící a brzdové páčky Schimano Ultegra, vše ostatní Dura Ace. Zapletená kola s karbonovým výpletem Mavic R-SYS SL s titanovými rychloupínáky, sedlo,…
TREK MADONE SLR 7 DISC ROAD BIKE 2020
Nabídka
15/10/2020
00:23
TREK MADONE SLR 7 DISC ROAD BIKE 2020
FRAME Trek 700 Series OCLV Carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube shape, adjustable top tube IsoSpeed, invisible cable routing, control centre, micro-adjust seat mast, precision water bottle…
TREK MADONE SL 6 DISC ROAD BIKE 2020
Nabídka
15/10/2020
00:10
TREK MADONE SL 6 DISC ROAD BIKE 2020
FRAME Trek 500 Series OCLV carbon, KVF (Kammtail Virtual Foil) tube shape, adjustable top tube IsoSpeed, invisible cable routing, control centre, micro-adjust seatmast, precision water bottle…
Silniční karbonové kolo TREK Postal Service
Nabídka
14/10/2020
19:08
Silniční karbonové kolo TREK Postal Service
Prodám silničku TREK originál Postal Service Tour de France, rám i vidlice karbonové. Je velmi zachovalá, viz foto. Kolo je cca z roku 2004, ram.sada orig z USA, stavěné pro mne u Jindřicha Vačkáře.…