c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
4EVER Conway EMR 329 SE MTB 29
Nabídka
27/10/2020 20:54
26/4/2020
00:26
4EVER Conway EMR 329 SE MTB 29
Horské elektrokolo CONWAY EMR 329 SE - výborně vybavené elektrokolo s výbavou SHIMANO DEORE 1x10, s motorem BOSCH Performance a baterií BOSCH 36V 13,4Ah/500 Wh. -decentní německý design, komfortní…
Elektrokolo Haibike XDuro HardNine Carbon 10.0
Nabídka
21/10/2020 21:49
18/9/2020
21:26
Elektrokolo Haibike XDuro HardNine Carbon 10.0
Velikost rámu L, kola 29”. TOP model značky Haibike pro rok 2018, špičková výbava, extrémně nízká váha 17.8kg! Stav nového kola, najeto 418km! Bez jakýchkoli škrábanců nebo jiného poškození. …
Haibike SDURO 4.0, vel. M, VÝPRODEJ
Nabídka
21/10/2020 00:00
13/3/2020
15:42
Haibike SDURO 4.0, vel. M, VÝPRODEJ
Nové krosové elektrokolo se středovým motorem Yamaha a rozměrem kol 28". Haibike SDURO Cross 4.0 2018 K vidění na prodejně FUNBIKE v Ústí nad Labem ve velikosti M na cca 155 - 175cm, původní cena…
Haibike Fullnine 7.0 model 2019 velikost L NOVÉ ELEKTROKOLO ,možno i na splátky
Nabídka
20/10/2020 11:03
22/9/2020
20:54
Haibike Fullnine 7.0 model 2019 velikost L NOVÉ ELEKTROKOLO ,možno i na splátky
Nové elektrokolo Haibike Fullnine 7.0 Super cena ,možno i na splátky,více info na webu https://www.kolacalek.cz/HAIBIKE-SDURO-FULLNINE-7-0-2019-d85.htmToto hladce jedoucí, celoodpružené horské…
Haibike Sduro Cross 6.0 2019 velikost L NOVÉ ELEKTROKOLO Možno na splátky
Nabídka
20/10/2020 10:48
22/9/2020
21:00
Haibike Sduro Cross 6.0 2019 velikost L NOVÉ ELEKTROKOLO Možno na splátky
Nové elektrokolo více info na webu https://www.kolacalek.cz/HAIBIKE-SDURO-CROSS-6-0-2019-d88.htm Super cena
Haibike Allmountain 7.0 2021 velikost L
Nabídka
20/10/2020 10:18
23/9/2020
21:08
Haibike Allmountain 7.0 2021 velikost L
Máme skladem Nejočekávanější novinku od Haibike Allmountain 7.0 Fullcarbon rám Pérování Fox Factory Kashima Yamaha Pw-X2 80NM Baterie 600Wh https://www.kolacalek.cz/Haibike-AllMtn-7-d6186.htm
Elektrokolo Haibike Hard seven 10.0 r.2019 XL, v záruce
Nabídka
18/10/2020
23:06
Elektrokolo Haibike Hard seven 10.0 r.2019 XL, v záruce
Pozor Sleva!! Nabízím zde špičkové elektrokolo s pohonem Bosch+ příslušenství tj. nabíječka,nové pedály, návod,klíče pro uzamčení baterie, doklady o koupi a záruční list. Na kole jsou namontovány…
Haibike SDURO HardNine 7.0 2019
Nabídka
15/10/2020
17:00
Haibike SDURO HardNine 7.0 2019
Skvěle vybavené sportovní MTB elektrokolo německé značky Haibike, model SDURO HardNine 7.0, vel. L (cca 178 - 189 cm) osazené výborným motorem Yamaha PW-ST. Kolo je koupeno 6/2019 s nájezdem zhruba…
Haibike Hardnine 8.0 velikost L, Motor Bosch CX, 29"
Nabídka
15/10/2020
14:39
Haibike Hardnine 8.0 velikost L, Motor Bosch CX, 29"
Prodám mojeho miláčka. Opečovávaný v rukavičkách. Pravidelně servisováno. Parkovaný v ložnici vedle postele (opravdu). Měním, kvůli záměru koupě celoodpruženého modelu. Všeobecně s kolem naprostá…
Prodám elektrokolo Haibike SDURO
Nabídka
6/10/2020
12:21
Prodám elektrokolo Haibike SDURO
Prodám elektrokolo Haibike SDURO HardLife 2.0 400 Wh 2018, vel. M. Kolo je ve výborném stavu, pravidelně servisováno. Nevyhovující velikost.
Elektrokolo Haibike Xduro FullSeven RX
Nabídka
24/9/2020
15:55
Elektrokolo Haibike Xduro FullSeven RX
Prodám toto kolo velikosti M ve velmi dobrém stavu. Koupeno 2016, jeté důchodcem 72 kg, najeto 8160 km. Odpružení 120 mm, komplet FOX , vpředu vidlice 32 Performance Fit 4 bez jediného škrábnutí…
Prodám elektrokolo Haibike SDURO FullSeven 7.0 2019
Nabídka
24/9/2020
15:07
Prodám elektrokolo Haibike SDURO FullSeven 7.0 2019
Prodám elektrokolo Haibike SDURO FullSeven 7.0 2019, v záruce do 7/2021, doklady klíče karta, najeto 1400 km, vidlice zdvih 150,velikost S do 175cm, nový řetěz, info na tel. 608267269
Haibike XDURO FullSeven RX - SRAM EAGLE 12spd (baterie 96,2%!)
Nabídka
22/9/2020
16:25
Haibike XDURO FullSeven RX - SRAM EAGLE 12spd (baterie 96,2%!)
Prodám kolo Haibike XDURO FullSeven RX s upgradem na 12-ti rychlostní SRAM Eagle - GX přehazovačka + řadič, XX1 kazeta + řetěz a špičkovým nábojem Hope Pro4 na zadním kole. Kolo pravidelně…
nové elektrokolo Haibike
Nabídka
21/9/2020
19:32
nové elektrokolo Haibike
Prodám nové elektrokolo Haibike Sduro FullSeven 5.0 PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ - 150MM rockshox ZADNÍ ODPRUŽENÍ - MOTOR - YAMAHA PV-ST BATERIE - YAMAHA 500 Wh 2 klíče DOJEZD - AŽ 150KM POČET PŘEVODŮ - 2x10…
HAIBIKE SDURO HARDSEVEN 5.5 2017
Nabídka
14/9/2020
07:33
HAIBIKE SDURO HARDSEVEN 5.5 2017
Horské elektrokolo německého výrobce HAIBIKE se středovým motorem YAMAHA. Kolo použité, nejlépe osobně dojet vyzkoušet. Najeto: 3 800 km Popis: Vidlice: SR Suntour XCR Air RL-R Remote Lockout,…
Elektrokolo Haibike Sduro FullNine 5.0
Nabídka
13/9/2020
20:37
Elektrokolo Haibike Sduro FullNine 5.0
Prodám E-bike ve stavu nového kola, 29 kola, najeto 4400km, baterie 400, vidlice zamykatelná z řídítek, stojánek, po servisu nová kazeta a řetěz, zadní plášť, promazáno. Motor Yamaha. Vel. L…
Elektrokolo Haibike XDURO AllMtn RC 27.5 500Wh
Nabídka
6/9/2020
13:08
Elektrokolo Haibike XDURO AllMtn RC 27.5 500Wh
Ve výborném stavu. Najeto 2100 km, Doplněno o teleskopickou sedlovku a držák Cobi bike s předním světlem. Univerzální držák a na I phone X. plus ovládání Intuvia. Módy na hrané na ECO, TOUR, e-bike…
Elektrokola Haibike SDURO Cross 4.0
Nabídka
2/9/2020
11:21
Elektrokola Haibike SDURO Cross 4.0
Prodám 2 kola - vel.M a L pro muže a ženu elektrokola Haibike r.v.2018.Málo jetá.Jako nová.Přechod na horská kola jsme z hor.Řídítka u obou kol osazena pro lepší úchop gripy s rohy,kolo vel.M osazeno…
HAIBIKE SDURO Fullnine 6.0
Nabídka
31/8/2020
15:06
HAIBIKE SDURO Fullnine 6.0
rodám 3měsíce staré kolo Haibike Sduro fullnine 6.0 najeto 1100km.Plná záruka Původní cena 95000,- Kolo je odblokováno,jede 50km/h Technická specifikace Rám velikost L Aluminium 6061, hydroformed,…
Haibike XDURO FullLife RX - SRAM EAGLE 12spd (baterie 92,2%!)
Nabídka
27/8/2020
15:40
Haibike XDURO FullLife RX - SRAM EAGLE 12spd (baterie 92,2%!)
Prodám kolo Haibike XDURO FullSeven RX s upgradem na 12-ti rychlostní SRAM Eagle - GX přehazovačka + řadič, XX1 kazeta + řetěz a špičkovým nábojem Hope Pro4 na zadním kole. Kolo pravidelně…
Treckingové elektrokolo
Nabídka
26/8/2020
11:26
Treckingové elektrokolo
Prodám treckingové elektrokolo Haibike SDuro 5.0, velikost L, výbava XT, Yamaha, baterie 500 wh, najeto 2600 km. Pravidelně servisováno.