c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Haibike XDURO Hardnine
Nabídka
5/11/2020 12:42
26/10/2020
12:40
Haibike XDURO Hardnine
Bosch Performance line, baterie 400 Wh včetně čipu na odblokování rychlosti originální nepoužité sedlo a gripy nové pláště pův. cena 75000 + čip
Crussis E-Fionna 7.5 2019
Nabídka
26/10/2020
21:33
Crussis E-Fionna 7.5 2019
BAFANG MAX drive 250W/500W*, středový, 80 Nm baterie Zakoupeno: 1.7.2020 najeto 1500km doplňková výbava: Stojan na kolo, Držák na láhev původní cena 43990 + doplňky Spokojenost Důvod prodeje přechod…
Crussis Guera 8.6 S 630 Wh, model 2021!
Nabídka
26/10/2020 20:25
2/10/2020
11:28
Crussis Guera 8.6 S 630 Wh, model 2021!
Velikost M - na cca 160-175cm, záruka 24 měsíců k vidění připravené na prodejně FUNBIKE v Ústí nad Labem, nebo na dobírku, diagnostika a úprava speed limitu je možná CENA 49990,- Kč, dobírka 350,…
Prodám dámské elektrokolo Crussis
Nabídka
26/10/2020
11:17
Prodám dámské elektrokolo Crussis
Prodám dámské elektrokolo Crussis, málo jeté cca 1.00km.SPEClFlKACE ELEKTROKOLA Model 4-cllTY-2 je eleKrokolo městského charakteru Rám kola slitina alu 6061 Pňehazovačka: sHlMANo RD-TX35 ToURNEY 7-sp…
Elektrokolo Crussis E-Largo 8.6.-M 2021
Nabídka
19/10/2020
10:07
Elektrokolo Crussis E-Largo 8.6.-M 2021
Prodám nové pánské elektrokolo Crussis E-Largo 8.6.2021. Velikost rámu 20´´ Velikost kol 29´´ Středový motor Bafang M400 Baterie 720Wh/20Ah Vzduchová vidlice ROCKSHOX JUDY 12Rychlostní přehazovačka…
Elektrokolo Crussis E-Guera 9.6.-S 2021
Nabídka
19/10/2020
09:49
Elektrokolo Crussis E-Guera 9.6.-S 2021
Prodám nové dámské elektrokolo Crussis E-Guera 9.6.2021. Velikost rámu 17´´ Velikost kol 27,5´´ Středový motor Bafang M500 90 N.m. Kroutící moment Baterie 17,5Ah/ 630Wh Vzduchová vidlice ROCKSHOX…
Li-ion baterie Crussis nová
Nabídka
15/10/2020 10:15
7/9/2020
18:34
Li-ion baterie Crussis nová
nepoužitá vnitřní 522 wh.
Crussis e-Carbon C.1, 29", Modelová řada 2019
Nabídka
14/10/2020
19:07
Crussis e-Carbon C.1, 29", Modelová řada 2019
Prodám elektrokolo s najetými 3120km, jezdil jsem pouze za pěkného počasí. Počet cyklů nabití - 57. Výrobci udávají až 500 nabití a první známky snížené kapacity baterie po cca 200 nabíjecích cyklech…
Elektrokolo Crussis E-Guera 9.6-S 2021
Nabídka
13/10/2020
14:40
Elektrokolo Crussis E-Guera 9.6-S 2021
Nabízíme k prodeji nové dámské jízdní kolo Crussis E-Guera 9.6-S 2021 ve velikosti 17". Kolo je skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1. Cena 55 990,- Kč RÁM: Alu 6061 VIDLICE: ROCKSHOX…
Elektrokolo Crussis E-Guera 8.6-M 2021
Nabídka
13/10/2020
14:30
Elektrokolo Crussis E-Guera 8.6-M 2021
Nabízíme k prodeji nová dámská jízdní kola Crussis E-Guera 8.6-M 2021, velikost 17" a 19". Kola jsou skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1. Cena 53 990,- Kč. RÁM: Alu 6061 VIDLICE:…
Horské elektrokolo Crussis Atland 7.4S 2019 630 Wh
Nabídka
12/10/2020
10:55
Horské elektrokolo Crussis Atland 7.4S 2019 630 Wh
Prodám testovací elektrokolo. Najeto cca 1900km, pravidelně servisované. Záruka do 30. 6. 2021 Původní cena 43 990 Kč. Velikost 18". Při rychlém jednání sleva.
Elektrokolo Crussis E-Largo 10.4 - BOSCH
Nabídka
12/10/2020
10:22
Elektrokolo Crussis E-Largo 10.4 - BOSCH
Prodám nové elektrokolo Crussis E-Largo 10.4 Bosch. Středový motor Bosch Performance CX Baterie 500WH Vzduchová vidlice SR Suntour Velikost kol 29´´ Kotoučové hydraulické brzdy Tektro GEMINI 10…
prodám
Nabídka
3/10/2020
17:13
prodám
PRODÁM pánské elektrokolo, perfektní stav ,plně vybavené, stáří 3 roky. Sleva při rychlém jednání možná
Městské elektrokolo
Nabídka
2/10/2020
19:16
Městské elektrokolo
Prodám městské elektrokole Crussis. 7 převodových stupňů, cyklo comp. Světlo v předu i vzadu( brzdové), málo ježděné a pravidelně dobíjená baterka. Pohodlné gelové sedlo.
Crussis e-Largo 8.5-S (2020) 630Wh, MTB 29"
Nabídka
19/9/2020
11:06
Crussis e-Largo 8.5-S (2020) 630Wh, MTB 29"
Prodám elektrokolo Crussis e-Largo 8.5-S model 2020. Rám velikost 18". Kola 29". Baterie 630Wh(17,5Ah). Motor Bafang Max Drive M400. Kolo kupováno letos v květnu. najeto 1135km. Ke kolu veškeré…
eKOLO NOVÉ - CRUSSIS Atland 10.4 18" - nájezd 80 km + KAMERA na přilbu + doplňky
Nabídka
13/9/2020
16:49
eKOLO NOVÉ - CRUSSIS Atland 10.4 18" - nájezd 80 km + KAMERA na přilbu + doplňky
Popis: Ze zdravotních důvodů prodám nové ekolo CRUSSIS ALTAND 10.4 18" včetně řady doplňků - blatníky, rohy, košík na nápoje, CAT zadní světlo, rámová brašna s prostorem na mobil (možno použít jako…
Dámské elektrokolo
Nabídka
11/9/2020
11:02
Dámské elektrokolo
Dámské elektrokolo i s brašnou na zadním nosiči úplně jako nové málo ojezděne
Crussis e-City 2.4 2019
Nabídka
2/9/2020
13:29
Crussis e-City 2.4 2019
Prodám nejeté elektrokolo Crussis e-City 2.4. Doklady samozřejmostí. V případě slušného a rychlého jednání jsem ochotna jednat o ceně. Předání v Ostravě. Pro bližší info neváhejte kontaktovat. …
Crossové elektrokolo Crussis e-cross lady 9.4
Nabídka
25/8/2020
15:12
Crossové elektrokolo Crussis e-cross lady 9.4
Prodám dámské crossové elektrokolo Crussis e-cross lady 9.4, r. v. 2019. Plně integrovaná baterie Panasonic Li-ion 36V/14,5 Ah/ 504Wh. Motor Bafang 400, středový, 36V/250W. 5 stupňů dopomoci, pěší…
elektrokolo Crussis
Nabídka
23/8/2020
20:56
elektrokolo Crussis
Prodám elektrokolo Crussis city 1.6,výborný stav, stáří 2.5 roků, cena 13 000kč, zadní pohon, velikost L.