c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Pánské trekové elektrokolo
Nabídka
27/10/2020 11:42
30/9/2020
17:52
Pánské trekové elektrokolo
Prodám pánské trekové elektrokolo Maxbike. Rám hliník 18", Kola 28". Nominální výkon motoru 250 W, kapacita baterie 15,5 Ah a má 5 stupňů rychlostí. Kolo je také vybaveno přehazovačkou o 7…
Apache Matto E5 13 Ah, model 2017 vel. 19´´
Nabídka
22/10/2020 14:25
13/10/2020
08:02
Apache Matto E5 13 Ah, model 2017 vel. 19´´
Nabízíme k prodeji kolo, které bylo používáno jako kolo v půjčovně při prodejně KOLOVNA KM v Kroměříži. Kolo bylo pravidelně servisováno. Na kole najeto cca 2 tis. km. Kolo je k vidění a vyzkoušení…
Apache
Nabídka
22/10/2020 07:25
31/5/2020
13:16
Apache
Prodam 2 x elektrokolo apache matto e5 Stari cca 4 roky Najeto do 1000 km Cena za jedno 18000,- Pri koupi obou cena 30000,-
elektrokolo Apache TUWAN MX-I 3 , model 2020
Nabídka
21/10/2020
16:26
elektrokolo Apache TUWAN MX-I 3 , model 2020
Prodám elektrokolo Apache TUWAN MX-I 3 model 2020 stav tachometru 146km , prodej 7/2020 doklady záruka, nový stav bez vady. Klíčové vlastnosti: silný středový motor Bafang MaxDrive 250 W s 80 Nm …
elektrokolo prodám
Nabídka
19/10/2020
10:03
elektrokolo prodám
málo využité elektrokolo v perfektním stavu.. cena dohodou... .původní cena 32000,-...
Elektrokolo Apache Elektronica Nexus
Nabídka
15/10/2020
11:27
Elektrokolo Apache Elektronica Nexus
Nabízím k prodeji městské elektrokolo Apache Elektronica Nexus zakoupené 4/2017. Možnost poslání po ČR (při platbě předem na bankovní účet). Kolo ve velice dobrém stavu. Rám Alloy 6061 Vidlice pevná…
Apache Manitou MX 16Ah, stříbrná, 17” - TESTOVACÍ, PC: 49 990,-
Nabídka
13/10/2020
16:34
Apache Manitou MX 16Ah, stříbrná, 17” - TESTOVACÍ, PC: 49 990,-
Prodej testovacího elektrokola. Elektrokolo je po celkovém servisu, má nový řetěz, brzdové destičky a brzdový kotouč. Elektrokolo má najeto 1 650 km. Technicky je ve velmi dobrém stavu. Rám…
Apache Matta MX-I
Nabídka
12/10/2020
15:38
Apache Matta MX-I
Nové elektrokolo Apache Matta MX-I. Vel. 18". Motor Bafang MaxDrive 250 W, baterie 576 Wh. PC - 47990 Kč Více info a foto pošlu zájemcům.
Elektrokolo Apache TUWAN MX-1
Nabídka
12/10/2020
10:30
Elektrokolo Apache TUWAN MX-1
Prodám nové elektrokolo Apache Tuwan MX-1 Velikost rámu - L Středový motor Bafanh M400 Baterie o kapacitě 16Ah Řazení Shimano Altus 9 speed Odpružená vidlice SR Suntour Kotoučové hydraulické brzdy…
Elektrokolo Apache Wakita City 28"
Nabídka
7/10/2020
14:46
Elektrokolo Apache Wakita City 28"
Nabízím k prodeji zánovní elektrokolo Apache Wakita City s průměrem kol 28", rok výroby 2019. Kolo je používané 294 km, zákaznice už dále kolo nevyužívá, proto ho prodáváme, elektrokolo je vystavené…
Elektrokolo Apache MATTO E7 - velikost rámu 21"
Nabídka
7/10/2020
14:34
Elektrokolo Apache MATTO E7 - velikost rámu 21"
Nabízím k prodeji nové elektrokolo Apache Matto E7, velikost rámu 21", rok výroby 2019. Kolo je nové, nikdy nejeté, vystavené v prodejně v Táboře Vhodné na postavu od cca 175 cm až 195 cm - rám je…
Prodám dámské elektrokolo
Nabídka
5/10/2020
12:53
Prodám dámské elektrokolo
kolo je ve stavu,,jako nové" najeto něco málo přes 500 km, motor Bosch,baterie Bosch-300AH,dojezd cca 90 km,, výbava Shimano, nabíječka součástí,PC 45 000,-
Prodám nové krosové elektrokolo Apache Matto MX-I Tour
Nabídka
5/10/2020
09:06
Prodám nové krosové elektrokolo Apache Matto MX-I Tour
Kolo bylo nevhodným dárkem, má najeto jen 18km. Stav nového kola. V ceně je i vybavení blatníky, nosičem a světlem. Motor Bafang MaxDrive, baterie 576Wh, vidlice SR Suntour, řazení Shimano 1x9, brzdy…
Elektrokolo Apache TANKA
Nabídka
27/9/2020
16:53
Elektrokolo Apache TANKA
Prodám 2x NOVÉ, NEJETÉ elektrokolo Apache TANKA 10, koupeno 31.3.2020 a již bohužel nevyužito ze zdravotních důvodů. Záruční list, plná výbava(blatníky,světla,košík). Motor 250W, baterie 10,4Ah,…
APACHE PAYAT COMP.
Nabídka
25/9/2020
14:24
APACHE PAYAT COMP.
Bez poškození,najeto 400 km.(Prodej z důvodu nevyužití.) V případě zájmu prosím volat.
Elektrokolo Apache
Nabídka
23/9/2020
17:55
Elektrokolo Apache
Prodám el. kolo Apache HAWK E3. Najeto 1565 km. Výborný stav. Nové pneu. Ježděno ženou. Dojezd na baterii cca 80 km. Původní cena 39000,-
Apache matto mx lady 13 ah
Nabídka
21/9/2020
10:20
Apache matto mx lady 13 ah
Malá používané v perfektním stavu, přidám košík na zadní kolo taštičku pod sedlo zvonek držák na pití držák na telefon náhradní duši. Cena 38000,- Kč
Apache MATTA E6 2020
Nabídka
21/9/2020
09:48
Apache MATTA E6 2020
Prodáme nové dámské krosové elektrokolo Apache MATTA E6 Velikost rámu 18'' Tichý nábojový motor Apache Power Silent 250 W, baterie Li-Ion s kapacitou 13 Ah (468 Wh) Kotoučové hydraulické brzdy…
Apache MATTA MX-I 2020
Nabídka
21/9/2020
09:42
Apache MATTA MX-I 2020
Prodáme nové dámské krosové elektrokolo Apache MATTA MX-I Velikost rámu 18'' Středový motor Bafang Max Drive, baterie LG 36 V / 16 Ah (576 Wh) Li-Ion Kotoučové hydraulické brzdy Shimano. Měnič…
Apache MATTO MX-I 2020
Nabídka
21/9/2020
09:37
Apache MATTO MX-I 2020
Prodáme nové krosové elektrokolo Apache MATTO MX-I Velikost rámu 19'' Středový motor Bafang Max Drive, baterie LG 36 V / 16 Ah (576 Wh) Li-Ion Kotoučové hydraulické brzdy Shimano. Měnič Shimano…
Damské elektrokolo Apache Wakita Tour, 18", kola 28", najeto pouze 170km + helma zdarma
Nabídka
16/9/2020
11:59
Damské elektrokolo Apache Wakita Tour, 18", kola 28", najeto pouze 170km + helma zdarma
Prodám elektrokolo Apache Wakita Tour s helmou zdarma, dámské, 18". Rám Alloy 6061, Velikost kol 28", Převody: 1x8, Dojezd až 110km na jedno nabytí. Najeto pouze 170km. Stav výborný.