c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Quint bike Sram 1x12
Nabídka
26/10/2020 17:27
10/10/2020
15:55
Quint bike Sram 1x12
Kolo bylo stavěno přesně na míru pro dámskou postavu 173cm. Ze zdravotních důvodů minimálně ježděno. Najeto pouze 8 závodů. Maximální spokojenost. Prodej z důvodu přechodu na celoodpruzené kolo. …
MTB Lee Cougan Revenge
Nabídka
22/10/2020 23:08
22/10/2020
23:08
MTB Lee Cougan Revenge
Velikost rámu M (17”). Velikost kol 29“. Stav nového kola, bez jakýchkoli škrábanců nebo jiného poškození. Zakoupeno na naší prodejně 05/2020, najeto necelých 300km! Kompletní doklady a záruka.…
MONDRAKER CHRONO CARBON RR 29, velikost XL, zakoupené 30.05.2020
Nabídka
22/10/2020
22:34
MONDRAKER CHRONO CARBON RR 29, velikost XL, zakoupené 30.05.2020
Prodám horské kolo MONDRAKER CHRONO CARBON RR 29, CARBON/LIGHT BLUE/FLAME RED, model 2020 Velikost XL, pro postavu 180 - 200 cm. Kolo zakoupené 30.05.2020, původní cena 70 199 Kč. Technická…
GIANT STP
Nabídka
22/10/2020
21:55
GIANT STP
Prodám GIANT STP v krásném stavu.
Rock Machine Torrent 90-29 2019
Nabídka
22/10/2020
21:51
Rock Machine Torrent 90-29 2019
Dobrý den, Prodávám svůj XC/trail bajk kupovaný 04/2019. Velikost M (mám 170 cm) Původní komponenty, jen výměna plašťů a to: předek-Maxxis Rekon 29x2.25 exo tr 3C Zadek-Maxxis Ardent race 29x2.20…
Karbonové kolo Kellys Mystery, vč. doplňků
Nabídka
22/10/2020
21:00
Karbonové kolo Kellys Mystery, vč. doplňků
Karbonové kolo značky Kellys Mystery - kompletní výbava (pedály, sedlo, nové duše, téměř nové Schwalbe pláště); vč. všech doplňků (jako blatníky, tachometr, světla, držák na pití). Karbonový rám …
Superior XP 919 2020
Nabídka
22/10/2020
20:35
Superior XP 919 2020
Prodám jednou jeté kolo Sup XP 919 ve velikosti L což je 19 palců. řazeni 1x12 SLX se vzduchovou vidlici rock shox Záruka je 2 roky. Možnost vyzkoušení, kolo je bez oderek, stav nový. více info…
Ghost Kato 6X
Nabídka
22/10/2020
20:30
Ghost Kato 6X
Prodám horské kolo Ghost Kato 6X 29", velikost S. Vidlice Rock Shox Reba RL (po repasi) Kliky Shimano SLX s převodníky XT 36/26 Řazení Shimano SLX 2x11 Kazeta Shimano SLX 11-42 z. Přesmykač Shimano…
Lapierre pro race 429
Nabídka
22/10/2020
19:33
Lapierre pro race 429
Prodám horské kolo Lapierre. Kolo bylo pravidelně servisované a udržované. Řetěz a brzdové destičky téměř nové (cca 100km), připraveno pro další ježdění bez investic. Při rychlém jednání sleva! V…
Prodám Trek X-caliber 9 2021 Teal/Volt Fade
Nabídka
22/10/2020
19:29
Prodám Trek X-caliber 9 2021 Teal/Volt Fade
Prodám Trek X-caliber 9 2021 Teal/Volt Fade jako nový ve vel.L Najeto cca 20km. Prodávám s originálním osazením. Nalepena ochranná folie po rámu. Prodej z důvodu koupě tlusťocha. Popis X-Caliber 9…
ROCK MACHINE Catherine 70-29 (2020), L / NOVÉ
Nabídka
22/10/2020 16:49
19/8/2020
14:18
ROCK MACHINE Catherine 70-29 (2020), L / NOVÉ
Nové, nikdy nejeté kolo s plnou zárukou a fakturou. Možnost nákupu na IČO. Kolo je k vidění a vyzkoušení u nás na prodejně. Všechny modely Catherine jsou pro letošek vyprodané, jedná se o poslední…
ROCK MACHINE Blizz CRB 30 (2020), L / NOVÉ
Nabídka
22/10/2020
16:49
ROCK MACHINE Blizz CRB 30 (2020), L / NOVÉ
Nové, nikdy nejeté kolo s plnou zárukou a fakturou. Možnost nákupu na IČO. Kolo je k vidění a vyzkoušení u nás na prodejně. Všechny modely Blizz CRB 30 jsou pro letošek vyprodané, jedná se o poslední…
Superior xq 700
Nabídka
22/10/2020
16:16
Superior xq 700
Asi 4 roky pužívané má nové gumy ,novou duši ,pedály, vzdvih okolo 100mm sedadlo se dá zvednou hodně vysoko a snížit we dá až po sedáčku cazeta má 8 převodů nikdy jsem s tím neměl problém vše vyjet…
Force Virtus 26" lehké dětské kolo
Nabídka
27/10/2020 15:36
22/10/2020
15:35
Force Virtus 26" lehké dětské kolo
Prodám kolo na rámu Force Virtus, velikost S (15" ,pro postavu 145-160cm). Osazení: rám Force Virtus vel S vidlice Force pevná Alu řazení Shimano Altus 2x9 přehazovačka Shimano XT přesmykač SRAM X7…
Nové karbonové MTB kolo MRX Boost 20,5"
Nabídka
22/10/2020 15:24
7/10/2020
15:59
Nové karbonové MTB kolo MRX Boost 20,5"
Prodám nové karbonové MTB kolo MRX Carbon Boost raw finish, velikost 20,5" pro výšku postavy cca 180-190cm. Kolo je osazeno vidlicí Suntour Raidon RL-R Boost tapered s dálkovým lockoutem a pevnou…
GHOST Kato 3
Nabídka
22/10/2020
15:15
GHOST Kato 3
Prodám 4 roky starý, servisovaný Ghost. Model Kato 3. Repasované středové uložení Převody 3x9 Gripy ESI, v ceně platformové pedály a bezdrátový tachometr
Speciál MRX 29´´, 1x12 SLX, Váha 9,7 Kg
Nabídka
22/10/2020 14:41
27/1/2020
14:41
Speciál MRX 29´´, 1x12 SLX, Váha 9,7 Kg
Nabízíme stavbu kol na míru. V tomto případě je to 29´´ MRX s rámem 17´´. Velikost vhodná na postavu 155-175cm. Kolo je na pohonu 1x12 Shimano SLX s pevnou karbonovou vidlicí. Zapletená kola s…
MTB kolo MRX Discus 29"
Nabídka
22/10/2020 14:39
14/10/2020
17:45
MTB kolo MRX Discus 29"
Prodám velmi málo jeté MTB kolo MRX Discus 29", velikost rámu 21", v černo-bílo-červené barvě. Kolo je osazeno sadou Shimano SLX 1x12, kazeta 10-51 zubů, převodník 34 zubů. Brzdy jsou Shimano M201,…
FOCUS RAVEN 8.8 MODEL 2020
Nabídka
22/10/2020 14:21
23/9/2020
09:24
FOCUS RAVEN 8.8 MODEL 2020
Prodám nové nejeté karbonové kolo FOCUS RAVEN 8.8 MODEL 2020 Velikost M, L, XL Záruka na rám 6 let na komponenty 2 roky Původní cena 70000kč nyní 57990kč
Trek Top Fuel SL, Project One! vel. 21,5 (od cca 182cm)
Nabídka
22/10/2020 14:10
6/6/2020
23:12
Trek Top Fuel SL, Project One! vel. 21,5 (od cca 182cm)
Prodám Trek Top Fuel v provedení Project One. Zamykání vidlice a tlumiče najednou. Velikost 21,5 od treku se jezdit od cca 182 cm. Růžovka je taky 21,5 a je nastavena na právě zmíněných 182cm. Rám …
Ghost lector 3
Nabídka
22/10/2020
13:57
Ghost lector 3
Tři roky používané kolo Ghost lector 3. Přestavěno z 2x11 na 1x11. Na horní rámové trubce škrábanec od protočených řidítek.