c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Trek Fuel EX 9.7
Nabídka
1/11/2020 11:04
18/10/2020
11:01
Trek Fuel EX 9.7
prodám kolo Trek Fuel EX 9.7,velmi dobrý stav
Superior
Nabídka
27/10/2020
17:43
Superior
Prodám použité kolo superior. Kolo bylo používané jen rekreačně. Bez oděrek, úplně vypořádku. Válí se doma a nemá využití.
Superior XC 807
Nabídka
27/10/2020
17:37
Superior XC 807
Dobrý den Prodám horské kolo značky Superior. V létě výměna přední a zadní kazety přehazovačky, střed a kliky, gripy, nová celá přední brzda. Kolo jeví známky provozního opotřebení. Ke kolu klidně…
SUPERIOR (karbon, vel. L)
Nabídka
26/10/2020
17:32
SUPERIOR (karbon, vel. L)
Prodám pouze složené kolo značky SUPERIOR. Kolo je komplet sestavěno, seřízeno a připraveno k prodeji. Používaná je pouze sada (1 rok, najeto cca 1500km víc ne), vidlice (1 rok, po rozebrání,…
Superior XP 979 vel. S (160-175cm)
Nabídka
25/10/2020
17:57
Superior XP 979 vel. S (160-175cm)
Prodám horské kolo Superior XP 979, velikost rámu S (vhodné pro výšku 160-175cm). Pravidelný servis, najeto kolem 3000 km, ve velmi dobrém stavu, váha 9,8kg bez pedálů. Osazení: vzduchová vidlice…
Superior XP 909 2013
Nabídka
25/10/2020
17:52
Superior XP 909 2013
Prodám horské kolo Superior XP 909 2013 ve výborném stavu. Cena 15.000
Prodám horské kolo Superior
Nabídka
25/10/2020
15:11
Prodám horské kolo Superior
Nabízím kolo superior velikosti S Specifilace kola: Rám: Superior 930 XP Vidlice: manitov Air Převody: 3x9 Přehazovačka: shimano Deore Přesmykáč: shimano Deore Brzdy: shimano Deore Kotouče: přední,…
SUPERIOR XP 919 MTB HARDTAIL 2021 (M)
Nabídka
23/10/2020
11:57
SUPERIOR XP 919 MTB HARDTAIL 2021 (M)
Na prodej nový SUPERIOR XP919 MTB HARDTAIL, nejnovější specifikace 2021 v barvě matná černá. Špičkový hliníkový rám modelu XP 919, vyvíjený pro pocit a vlastnosti blízké karbonovým sourozencům z…
SUPERIOR XP 909 MTB HARDTAIL 2021
Nabídka
23/10/2020
11:38
SUPERIOR XP 909 MTB HARDTAIL 2021
Na prodej SUPERIOR XP 909, nejnovější specifikace 2021, v barvě matná černé nebo matná Lime (naživo ještě hezčí) který je vstupní model na závodním hliníku. Třikrát zeslabovaná slitina v kombinaci s…
SUPERIOR TEAM 27 ISSUE (S) 2021
Nabídka
23/10/2020
11:17
SUPERIOR TEAM 27 ISSUE (S) 2021
Na prodej nový SUPERIOR TEAM 27 ISSUE 15.5“ (S) nejnovější specifikace 2021 v matné černé barvě. Kolo se závodními parametry, které vyniká minimální hmotností, lehkými komponenty se špičkovou funkcí.…
Superior XP 919 2020
Nabídka
22/10/2020
20:35
Superior XP 919 2020
Prodám jednou jeté kolo Sup XP 919 ve velikosti M což je 17 palců. řazeni 1x12 SLX se vzduchovou vidlici rock shox Záruka je 2 roky. Možnost vyzkoušení, kolo je bez oderek, stav nový. více info…
Superior xq 700
Nabídka
22/10/2020
16:16
Superior xq 700
Asi 4 roky pužívané má nové gumy ,novou duši ,pedály, vzdvih okolo 100mm sedadlo se dá zvednou hodně vysoko a snížit we dá až po sedáčku cazeta má 8 převodů nikdy jsem s tím neměl problém vše vyjet…
Superior XP 919 L 2020 Matt Silver
Nabídka
22/10/2020
10:31
Superior XP 919 L 2020 Matt Silver
Dobrý den, prodám kolo Superior XP 919 2020 ve velikosti L. Kolo je nove, najeto asi 500km. Kolo je nastaveno na výšku 181cm. Oproti originálu jsou na kole gripy ESI, pláště Schwalbe Smart Sam…
Superior XP 979 CRB
Nabídka
22/10/2020
09:25
Superior XP 979 CRB
Prodám karbonový HT ve velmi dobrém stavu. První majitel, doklady, nový řetěz a kazeta .
Superior XP 29 SE
Nabídka
21/10/2020
10:11
Superior XP 29 SE
Prodám Supa XP 29 SE, koupeno 3/2020, super kolo za supr peníze, ježděno víkendově, není na to čas. Stav sednout a jet, seřízeno, vše funkční, ještě rok a půl v záruce. Specifikace:. https:/…
Prodej MTB Superior
Nabídka
20/10/2020
17:34
Prodej MTB Superior
Prodám MTB kolo "29" Superior XP model 2020. Kupováno v dubnu 2020. Na rám 5 let záruka. Velikost "L". Doklad samozřejmostí. Najeto cca 600 km. Aktuálně po vymene nového retezu. Kliky Shimano SLX…
Superior xc849
Nabídka
19/10/2020
21:34
Superior xc849
Dobrý den, chtěl bych prodat své horské kolo. Kolo je v dobrém stavu, nic nechybí a vše funguje. Popis: Brzdy: Shimano (hydraulické) Přehazovačka: Shimano (nová) Kazeta: Shimano, 8 rychlostí (nová)…
HT Superior 929
Nabídka
19/10/2020
12:56
HT Superior 929
Prodám HT superior 929,první majitel,na kole najeto do 10k,kolo pravidelně servisováno takže vše funkční,škrábance samozřejmě za ta léta má. RÁM Hliník U6 SuperLite Převodů-30 Vzduchová Vidlice-Rock…
Prodám horské kolo Superior 27,5
Nabídka
18/10/2020
19:22
Prodám horské kolo Superior 27,5
Prodám horské kolo Superior s kotoučovými brzdy odpruženou vidlicí. kostra M od 160 do 180 cm,kostra hliník,kola velikost 27,5 převody 3x8, pouze os odběr Rožnov
Karbonove kolo Superior xp 979 vel.M 17,5"
Nabídka
17/10/2020
18:46
Karbonove kolo Superior xp 979 vel.M 17,5"
Značka Superior Model xp 979 Velikost 17 Hmotnost 10,4 Rám Superior xp 979 carbon Vidlice Rock Shox Reba 100mm pevná osa Hlavové složení Fsa Kliky Sram GX 1000 Středové složení Token Měnič Sram GX 11…
Superior Racer XC 27
Nabídka
17/10/2020
13:17
Superior Racer XC 27
Prodám minimálně jeté horské kolo. Dcera na něm byla loni a letos pouze párkrát. Pouze osobní předání v Brně. Počet převodů 1x8 Velikost 15"(S) Rám Alu 6061.T6 Vidlice SR Suntour XCT ... detailní…