c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Specialized Rockhopper Expert 29 - 2019 - XL - ZÁRUKA 1 rok
Nabídka
30/10/2020 10:27
5/9/2020
17:28
Specialized Rockhopper Expert 29 - 2019 - XL - ZÁRUKA 1 rok
Nabízím roční kolo, které je ještě 11 měsíců v záruce. Zakoupeno v Rockpoint Plzeň - Bike, servisováno. Najeto zhruba 700 km. Prodávám z důvodu koupě kola s menším rámem. Předání Plzeň či okolí.…
horské kolo Trek Marlin Gary Fisher collection
Nabídka
27/10/2020
15:04
horské kolo Trek Marlin Gary Fisher collection
Prodám horské kolo značky Trek model Marlin Gary Fisher collection na 29" kolech, rok výroby 2012. Vybavení: Vidlice: SR Suntour XCM pružinová uzamykatelná z korunky, zdvih 100mm Přehazovačka: Sram…
Trek Top Fuel SL, Project One! vel. 21,5 (od cca 182cm)
Nabídka
27/10/2020 11:59
6/6/2020
23:12
Trek Top Fuel SL, Project One! vel. 21,5 (od cca 182cm)
Prodám Trek Top Fuel v provedení Project One. Zamykání vidlice a tlumiče najednou. Velikost 21,5 od treku se jezdit od cca 182 cm. Růžovka je taky 21,5 a je nastavena na právě zmíněných 182cm. Rám …
Trek Procaliber 9.7, komplet karbon (rám, kola, sedlovka, řídítka)
Nabídka
27/10/2020
11:33
Trek Procaliber 9.7, komplet karbon (rám, kola, sedlovka, řídítka)
Prodám tři roky starý model Procaliber 9.7, z původního osazení zůstal jen rám a vidlice, jinak je vše nové: - karbonová kola Bontrager Kovee 23 (hmotnost páru 1700 g, ráfek 425 g), bezdušové obutí …
TREK XCALIBER 9 model 2019
Nabídka
27/10/2020
10:51
TREK XCALIBER 9 model 2019
Prodám pečlivě udržovaný a servisovaný Trek XCALIBER 9 model 2019. Navíc v ceně teleskopická sedlovka Crank Brothers, zdvih 100 mm ( původně 8500,- ), nové pláště WTB, druhý řetěz na kole má cca 450…
Trek Superfly 29" carbon "Project One"
Nabídka
26/10/2020 21:40
13/10/2020
18:10
Trek Superfly 29" carbon "Project One"
Prodám custom stavbu na karbonovém rámu Trek Superfly velikosti 18,5" od středu po konec sedlové trubky 45cm. Vidlice Rock Shox SID se zamykáním na řídítka Výplety Specialized Roval 29" na pevných…
Trek Excaliber 9
Nabídka
26/10/2020
14:11
Trek Excaliber 9
Prodam kolo Trek Excaliber 9. Kolo v naprostem poradku, pravidelne servisovano. Novy vyplet zadniho kola. Znamky bezneho opotrebeni. Rám Alpha Gold Alu Vidlice RS XC32 w/SOLO Air spring, Turn Key…
Trek 8000
Nabídka
26/10/2020
12:40
Trek 8000
prodám Trek 8000 komplet nový pohon 1x10 (měnič, převodník, řazení, kazeta, řetěz), nové kotouče, zbytek v super stavu, udržováno, bez investic rám Alu velikost 19 palců vidlice Rock Shox Reba SL…
Trek Superfly 9.6
Nabídka
26/10/2020
10:39
Trek Superfly 9.6
Prodám kolo Trek Superfly 9.6, karbonový rám, velikost 19,5 (L-170-185cm), v matové barvě černo/červená, rok 2016. Kolo servisováno, výměna plášťů, repase přední vidlice. Vidlice RockShox Reba RL,…
Špičkové horské kolo Trek 6500 SLR, vel. L
Nabídka
25/10/2020
17:02
Špičkové horské kolo Trek 6500 SLR, vel. L
Prodám kvalitní horské kolo Trek 6500 SLR, vel. L / 19“ na postavu 175 – 185 cm, lehký duralový rám, přehazovačka + přesmykač + kliky Shimano Deore XT, řazení 2 + 11, řidítka + představec Bontrager…
Trek X-Caliber 7 2020 XL
Nabídka
25/10/2020
12:45
Trek X-Caliber 7 2020 XL
Dobrý den prodám Trek X-Caliber 7 ve stříbrné barvě. Stav nového kola až na pár kamínků kterým se ale člověk nevyhne. Oproti sérii: Teleskopická sedlovka Bontrager 6990Kč Pedály Crankbrothers Stamp…
Trek Procaliber
Nabídka
25/10/2020
11:41
Trek Procaliber
Prodám kolo Trek Procaliber ve velikosti XL. Kolo bylo pravidelně servisováno a vše je 100% funkční. Superlehký karbon OCLV Mountain, IsoSpeed, vidlice RS SID, karbonové kliky Truvativ Stylo Carbon…
TREK Procaliber SL xx1 eagle vel M
Nabídka
21/10/2020
11:58
TREK Procaliber SL xx1 eagle vel M
Komplet xx1 gold eagle 12speed Brzdy sram level karbon ultimate gold Vidlice sid ultimate carbon Riditka sedlovka bontrager karbon Kola bontrager kovee 23 karbon Kolo pravidelne servisovano bez…
TREK SUPERCALIBER 9.9 AXS
Nabídka
20/10/2020
09:40
TREK SUPERCALIBER 9.9 AXS
AMBASADOR ZNAČKY TREK PRODÁVÁ SVÉ MINIMÁLNĚ JEŽDĚNÉ KOLO PO SEZONĚ specifikace je stejná jako u modelu 2021 viz link: https://www.trekbikes.com/cz/cs_CZ/kola/horská-kola/xc-cross-countryhorská-kola…
TREK Supercaliber 9.9 custom, vel. ML
Nabídka
19/10/2020
21:39
TREK Supercaliber 9.9 custom, vel. ML
Prodám 6 měsíců ježděné horské kolo Trek Supercaliber s odpružením IsoStrut - momentálně jedno z nejlepších xc kol na trhu bořící hranice mezi hardtailem a celoodpruženým kolem! Velikost ML - stavěno…
TREK TOP FUEL 9.8 "L" MR 2020
Nabídka
19/10/2020
19:02
TREK TOP FUEL 9.8 "L" MR 2020
Prodám TOP FUEL 9.8 MR 2020 níže uvedené specifikace: https://www.trekbikes.com/cz/cs_CZ/kola/horsk%C3%A1-kola/xc-cross-countryhorsk%C3%A1-kola/top-fuel/top-fuel-9-8/p/27920/?colorCode=black …
Prodám TREK Procaliber 9.8. model 2017
Nabídka
19/10/2020
10:05
Prodám TREK Procaliber 9.8. model 2017
Prodám kolo TREK Procaliber 9.8.černá matná. Osazeno sram 1x11 X0 kolo je málo jeté v dobré stavu cca 800km a v roce 2019 skoro vůbec neježděno (stavba domu). Na kole vše funguje jak má pravidelně…
TREK Top Fuel 9.8 (2012)
Nabídka
18/10/2020
20:09
TREK Top Fuel 9.8 (2012)
prodám sportovní MTB TREK Top Fuel 9.8, vel. 18,5, rám OCLV karbon, karbon řídítka, karbon sedlovka, vidlice + tlumič Fox (remote lock out), kompletně osazeno Shimano XT, řazení 3x10, ráfky DT Swiss…
TREK Procaliber 9.7 2021 Carbon
Nabídka
18/10/2020
17:47
TREK Procaliber 9.7 2021 Carbon
Prodám úplně nové ( zkušební jízda = 2 km ) horské kolo ( hardtail ) pro závodní ambice ve velikosti L. Barva marigold/ lithium grey metalíza. Rám + sedlovka + kola = karbon. Bezdušové pneu s…
Trek Fuel EX 9.7
Nabídka
1/11/2020 11:04
18/10/2020
11:01
Trek Fuel EX 9.7
prodám kolo Trek Fuel EX 9.7,velmi dobrý stav
TREK Roscoe 7 2020 - M
Nabídka
17/10/2020
13:46
TREK Roscoe 7 2020 - M
najeto kolem 100km zarucni list + doklad Dodelan bezdusovy provoz Lepsi pedaly Bontrager