c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Specialized Rockhopper Expert 29 - 2019 - XL - ZÁRUKA 1 rok
Nabídka
30/10/2020 10:27
5/9/2020
17:28
Specialized Rockhopper Expert 29 - 2019 - XL - ZÁRUKA 1 rok
Nabízím roční kolo, které je ještě 11 měsíců v záruce. Zakoupeno v Rockpoint Plzeň - Bike, servisováno. Najeto zhruba 700 km. Prodávám z důvodu koupě kola s menším rámem. Předání Plzeň či okolí.…
SPECIALIZED Rockhopper 29 Gloss Ice Papaya/Cast Umber 2021 M (2x8 převodů)
Nabídka
22/10/2020
09:54
SPECIALIZED Rockhopper 29 Gloss Ice Papaya/Cast Umber 2021 M (2x8 převodů)
Prodám horské kolo mé drahé polovičky "Specialized Rockhopper 29 v eMku". Kolo zakoupeno v létě ve SkiBikeCentrum Radotín a zatím nebylo ani na první prohlídce po 100km. Byli jsme doposud na dvou…
Specialized Stumpjumper HT
Nabídka
21/10/2020
18:34
Specialized Stumpjumper HT
Hello I'm selling Specialized Stumpjumper HT carbon bike in XL size. The bike is a 2013 model, which I bought in 2014. I have a proof of purchase. Bike has 6.754 km (according to Strava data). There…
Specialized Stumpjumper 29
Nabídka
21/10/2020 16:04
25/9/2020
11:58
Specialized Stumpjumper 29
Rychlé a lehké hliníkové kolo Specialized Stumpjumper na 29 palcových kolech. Velikost rámu je L, takže pro výšku cca 177-187cm. Komponenty: vidlice Rock Shox Reba, sada 1x10, kliky Sram S1250,…
Specialized Stumpjumper 29 Carbon
Nabídka
21/10/2020 14:49
2/10/2020
16:45
Specialized Stumpjumper 29 Carbon
Rychlé a lehké karbonové kolo Specialized Stumpjumper na 29 palcových kolech. Velikost rámu je L, takže pro výšku cca 177-188cm. Komponenty: vidlice Rock Shox Reba, přehazovačka Shimano XT,…
Specialized EPIC FSR Comp 2018, vel.L, VÝPRODEJ
Nabídka
20/10/2020 23:00
1/5/2020
14:35
Specialized EPIC FSR Comp 2018, vel.L, VÝPRODEJ
Specialized EPIC FSR COMP, ve vel. L na cca 170 - 185cm, ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ k vidění na prodejně Funbike v Ústí nad Labem, nebo na dobírku původní cena 81 999,- nyní za 63 999,-Kč dobírka 250,-Kč …
Specialized Chisel ve vel. L, SLEVA
Nabídka
20/10/2020 22:30
19/5/2020
14:56
Specialized Chisel ve vel. L, SLEVA
velikost L na postavu cca 170-185cm K vidění na prodejně FUNBIKE v Ústí nad Labem, nebo na dobírku Cena 35999,-Kč NYNÍ 33999,- dobírka 250,-Kč info na tel. 602 133 306 RÁM Specialized D…
Specialized EPIC HT COMP CARBON 29, SLEVA
Nabídka
20/10/2020 21:30
3/6/2020
14:56
Specialized EPIC HT COMP CARBON 29, SLEVA
Velikosti L - na cca 170-185cm, záruka 24 měsíců https://www.specialized.com/cz/cs/epic-hardtail-expert/p/171125?color=264141-171125&searchText=91320-3001 CENA 109999,- NYNÍ 105999,-Kč, dobírka…
Specialized EPIC HT CARBON 29,vel. L, SLEVA
Nabídka
20/10/2020 21:15
3/6/2020
15:10
Specialized EPIC HT CARBON 29,vel. L, SLEVA
Velikosti L - na cca 172-185 cm, záruka 24 měsíců k vidění připravené na prodejně FUNBIKE v Ústí nad Labem, nebo na dobírku CENA 57999,- NYNÍ 54999,-Kč, dobírka 250,-Kč Info na tel. 602 133 306 …
Specialized EPIC HT CARBON 29, vel.M + XL, SLEVA
Nabídka
20/10/2020 21:00
3/6/2020
15:14
Specialized EPIC HT CARBON 29, vel.M + XL, SLEVA
Velikosti M - na cca 162-178cm, XL na cca 181 - 194cm, záruka 24 měsíců k vidění připravené na prodejně FUNBIKE v Ústí nad Labem, nebo na dobírku CENA 57999,- NYNÍ 54999,-Kč, dobírka 250,-Kč Info…
Nabídka
20/10/2020
19:33
Specialized Stumpjumper HT ELITE CARBON WC 29
karbonové kolo Stumpjumper HT ELITE CARBON WC 29. Velikost rámu - M. Rám FACT 10m carbon, World Cup XC 29 Geometry. Řazení SRAM X1, 11-speed, trigger. Přední brzda Shimano SLX, hydraulic disc,…
Specialized epic karbon ht vel. Xl
Nabídka
20/10/2020
18:50
Specialized epic karbon ht vel. Xl
Prodám dva roky jetý specialized epic ht. Kolo je v dobrém stavu ježděno šotolina lesní cesty žádná divočina. Pravidelný servis v dubnu nový řetěz v červenci udělaný brzdové destičky. Váha 11 kg Cena…
Specialized Chisel 2020 vel.L
Nabídka
20/10/2020
13:09
Specialized Chisel 2020 vel.L
Prodáváme horské kolo Specialized Chisel vel.L 2020,barva mat.černá. Původní cena nového kola 41 000,-Kč Kolo má přehazovačku,řadící páčku a řetěz Shimano XT!!! Kotoučové brzdy Shim.MT 501(brzd.páčky…
Prodej dívčího horského kola
Nabídka
19/10/2020
15:06
Prodej dívčího horského kola
Nabízím zánovní dívčí horské kolo zn.Specialized.Kola 27,5,vidlice Suntur,brzdy mechanické kotoučové Tektro,rám hliníkový.Trojpřevodník s 8 kolečkem.TOP stav.Pro věk od 7 let dále dle výšky.Vhodné…
horské kolo Specialized S-Works Stumpjumper
Nabídka
19/10/2020
14:32
horské kolo Specialized S-Works Stumpjumper
Prodám použité horské kolo Specialized S-Works Stumpjumper se špičkovými komponenty v perfektním stavu, po celkovém servisu. - kompletní řadící systém Sram X0 2x10 - vidlice Rock Shox SID Brain…
Specialized rockhopper
Nabídka
19/10/2020
13:45
Specialized rockhopper
Poměrně zachovalý a udržovaný stroj, najeto cca 5000 km, vše funguje jak má. Ke kolu přidám nový řetěz. Řazení 3x9 (alivio/acera), brzdy tektro, vidlice xcr suntor. Pro více info volejte nebo SMS.
Specialized Enduro Elite 2020 vel. S3
Nabídka
19/10/2020
12:05
Specialized Enduro Elite 2020 vel. S3
Prodám sezonu jetý (zánovní) Specialized Enduro Elite 2020 vel. S3. Veškeré případné dotazy prosím napište najednou do jednoho emailu, rád vše zodpovím. Součástí nabídky nejsou pedály, blikačka a…
Specialized S-Works
Nabídka
18/10/2020
19:48
Specialized S-Works
Prodám S-Works v dobrém stavu. Nyní po kompletním servise vidlice a brzd (výměna pístků a kapaliny). Převody 2x10 Vidlice Rock Shox SID Brain Kompletní sada SRAM XX Kliky karbonové Sworks Výplety:…
Specialized Jett -Horské Dámské kolo za super cenu!
Nabídka
24/10/2020 18:25
18/10/2020
18:20
Specialized Jett -Horské Dámské kolo za super cenu!
Dámské horské kolo má lehký hliníkový rám ( A1 Premium Aluminum) a je vybaveno odolným setem komponentů. Velikost rámu M Váha 14kg Kola 29'' Přehazovačka Shimano (3x8) Brzdy kotoučové Dámské…
Specialized S - Works
Nabídka
18/10/2020
17:27
Specialized S - Works
Kvalitni lehke rychle celocarbonove kolo velikost L. Zadni tlumic Brain po velkem servisu,Zadni carbonova nastavba po kompletnim servisu- vymeneny vsechny loziska.nove stribrne brzdy XTR,,nove…
Specialized Epic
Nabídka
17/10/2020
23:44
Specialized Epic
Prodám Specialized Epic, Brain, velikost L, převody 1x12_čistá sada Sram X01 Eagle, vidlice RockShox SID s titanovou osou, nové brzdové páky Shimano XT a třmeny XTR z kovaného monobloku + brzdové…