c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Pánské trekové elektrokolo
Nabídka
27/10/2020 11:42
30/9/2020
17:52
Pánské trekové elektrokolo
Prodám pánské trekové elektrokolo Maxbike. Rám hliník 18", Kola 28". Nominální výkon motoru 250 W, kapacita baterie 15,5 Ah a má 5 stupňů rychlostí. Kolo je také vybaveno přehazovačkou o 7…
Elektrkolo KTM Macina Race 273
Nabídka
26/10/2020
15:26
Elektrkolo KTM Macina Race 273
Prodám horské elektrokolo KTM Macina Race 273. Koupeno duben 2020, najeto cca 970km, super stav, drobné oděrky, záruka. Velikost 15" - jezdí na něm manželka vysoká 165cm. Původní cena Kč 82 490,-. …
KTM Macina Force 292
Nabídka
23/10/2020
20:30
KTM Macina Force 292
Horské elektrokolo s pohonem Bosch a vysokokapacitní baterií 500Wh. 10 převodů Shimano Deore a kvalitní vidlice RockShox XC 30.
KTM Macina Force 29 9A4 - 2016
Nabídka
23/10/2020
20:15
KTM Macina Force 29 9A4 - 2016
Technické parametry KTM MACINA FORCE 9 A4 Rám: Alloyframe 6061 for Bosch-System / M:5790 Vidlice: Suntour XCR 32, 29-100-Coil-Lo / Lockout Hlavové složení: KTM Team B303AM drop/in-tapered, +5 Řidítka…
Prodám Kačenu
Nabídka
10/10/2020
08:34
Prodám Kačenu
Prodávám KTM - model 2015. Ráfky 28 - dají se nahradit pláštěm 29 a udělat MTB, velikost 20 palců. Vše plně funkční, spolehlivé kolo. Dojezd přes 80 km Před dvěmi lety dovezeno z Anglie. Důvod…
Elektrokolo KTM vel. 17"
Nabídka
7/10/2020
15:17
Elektrokolo KTM vel. 17"
Prodám dámské horské elektrokolo KTM , vel. 17" , středový pohon Bosch Kolo je po sezóně po celkovém servisu, nový řetěz, nová náplň hydraulických brzd. Připraveno na další sezónu.
celoodpružené KTM MACINA CHACANA 291
Nabídka
4/10/2020
18:03
celoodpružené KTM MACINA CHACANA 291
v záruce nejvyšší výbava XTR ,garanční prohlídky u aut. servis, orig.čip bosch,najeto 2800km,kvalitní spolehlivý stroj bez investic, možnost dokupu orig.bat.bosh na celodenní horské vyjížďky i s…
Prodám celoodpružené elektrokolo KTM Kapoho
Nabídka
27/9/2020
18:12
Prodám celoodpružené elektrokolo KTM Kapoho
Prodám spolehlivé, servisované celoodpružené elektrokolo KTM Kapoho MR 2019 s motorem Bosch Performance CX2 250W/75Nm. Z áruka do 28/03/2021, 1.majitel. Ke kolu 2 originál klíč baterie, nabíječka 4A.…
KTM Macina Force 291 model 2018 (vel. L-19”)
Nabídka
21/9/2020
20:50
KTM Macina Force 291 model 2018 (vel. L-19”)
Prodám zánovní hardtailové elektrokolo KTM Macina Force 291 model 2018. Kolo má najeto cca 150 km. Vše v absolutním pořádku, v plné tovární záruce. Doplňky v ceně ( velká cestovní taška, nosič ) …
KTM Macina Team 292 2020, vel. 21"
Nabídka
15/9/2020
13:16
KTM Macina Team 292 2020, vel. 21"
Nabízíme toto nové kolo, připraveno na prodejně vč. aktuální softwaru. Seřízeno, apod. Poslední kus - vel. 21" - od výšky postavy cca 180 cm. Horské elektrokolo KTM Macina Team 292 2020 s pevným…
KTM Macina Action 291 20 CX L/53
Nabídka
2/9/2020
15:52
KTM Macina Action 291 20 CX L/53
Prodam nove kolo cervenec 2020 zakoupeno v CR najeto 70 km. Benesov u Prahy nebo Praha. Zajimava cena stav kola perfektni. Doklady o zakoupeni zaruka vse mam. Cena 58 tis. Telefonni cislo…
Elektrokolo KTM LYCAN 27,5
Nabídka
27/8/2020
17:38
Elektrokolo KTM LYCAN 27,5
rám: 27.5" MACINA LYCAN PT M8446 BP-61151-SF 11 převodů vidlice: ROCK SHOX MONARCH RL E-E 190 mm pohon/baterie: PERFORMANCE LINE CX 25km/h, Bosch Drive Unit 36V-250W, Powerpack 13.4Ah - 500 Wh,…
KTM MACINA KAPOHO 273 2018
Nabídka
23/8/2020
10:25
KTM MACINA KAPOHO 273 2018
Dobrý den, Prodám toto elektrokolo. Je v perfektním stavu. Letos již nebylo z rodinných důvodů ježděno. Stav tachometru je pouze pod 1500 kilometrů. Je tedy zánovní. Kolo má v sobě čip na na…
Juniorské elektrokolo KTM Wild Speed 24" E-BIKE
Nabídka
18/8/2020
13:33
Juniorské elektrokolo KTM Wild Speed 24" E-BIKE
Přestavba na elektrokolo přímo od autorizovaného prodejce. Servisované. Hliníkový rám Wild Speed 24" Alloyframe Odpružená přední vidlice Suntour XCT JR Přehazovačka Shimano Altus Brzdy Tektro Pláště…
KTM Macina Action 271 a 291 2020
Nabídka
14/8/2020
13:59
KTM Macina Action 271 a 291 2020
Poslední ks ve velikosti XS (15") a S(17") Kola jsou připravena a seřízena na prodejně v Jeseníku. Mají nahrán aktuální Software a jsou připravena k použití. Více informací rád poskytnu na tel.…
Prodám KTM elektrokolo
Nabídka
20/7/2020
10:11
Prodám KTM elektrokolo
Prodám kvalitní elektrokolo KTM, servisovano pravidelne v autorizovaném servise, servisní knížka, v perfektním stavu. KTM Macina Action + Bosch baterie CX4l. Ujeto 3 835km, původní cena 69 450,- nyní…
Elektokolo KTM Macina Lycan 27,5 X1 CX5 19"
Nabídka
13/7/2020
15:42
Elektokolo KTM Macina Lycan 27,5 X1 CX5 19"
Celoodpružené horské kolo. Skvělý stav, elektrokolo pravidelně servisované, nájezd 2.350 Km. Velikost rámu 19" Přední vidlice FOX 34 Float 27.5 - 130 Tlumič FOX Float DPS Perf. Elektromotor Bosch…
Elektrokolo KTM Macina Kapoho 2971
Nabídka
12/7/2020
14:48
Elektrokolo KTM Macina Kapoho 2971
Prodám toto kolo v nejvyšší výbavě v perfektním stavu s možností odpočtu DPH a roční zárukou. Původní cena 155000 kč. Nyní 99000 kč s DPH. Najeto 2950 km. Ježděno převážně na základní stupeň výpomoci…