c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Haibike XDURO Hardnine
Nabídka
5/11/2020 12:42
26/10/2020
12:40
Haibike XDURO Hardnine
Bosch Performance line, baterie 400 Wh včetně čipu na odblokování rychlosti originální nepoužité sedlo a gripy nové pláště pův. cena 75000 + čip
Prodám elektrokolo Scott Aspect Eride 20 2019
Nabídka
21/10/2020
18:13
Prodám elektrokolo Scott Aspect Eride 20 2019
Prodám elektrokolo Scott Aspect Eride 20 2019. Kolo je v top stavu. Najeto pouhých 600 Km. Výbava viz foto. Více informaci na email nebo po telefonu.
Dámské trekingové elektrokolo SCOTT E Sub Lady, vel M
Nabídka
21/10/2020
10:31
Dámské trekingové elektrokolo SCOTT E Sub Lady, vel M
Cykloturistická cestovní kancelář nabízí k prodeji dámský e-bike SCOTT E Sub, vel. M. Středový motor Bosch, baterie 500 Wh, 4 režimy podpory, 10 převodů, přehazovačka Shimano Deore, hydraulické…
ELEKTROKOLO SCOTT SUB ACTIVE eRIDE MEN velikost 19"
Nabídka
20/10/2020
12:00
ELEKTROKOLO SCOTT SUB ACTIVE eRIDE MEN velikost 19"
Prodáváme nové předváděcí elektrokolo se zárukou 2 roky. Kolo má najeto 430km během zkušebních jízd. Původní cena kola byla 64 790,-Kč. Orientační dojezd na střední pomoc cca 80-90 km. Rám: Sub…
ELEKTROKOLO SCOTT SUB ACTIVE eRIDE LADY velikost 18"
Nabídka
20/10/2020
11:51
ELEKTROKOLO SCOTT SUB ACTIVE eRIDE LADY velikost 18"
Prodáváme nové předváděcí elektrokolo se zárukou 2 roky. Kolo má najeto 250km během zkušebních jízd. Původní cena kola byla 64 790,-Kč. Orientační dojezd na střední pomoc cca 80-90 km. Rám: Sub…
prodám elektrokolo SCOTT E ASPECT 920
Nabídka
9/10/2020
12:41
prodám elektrokolo SCOTT E ASPECT 920
Prodám e- bike scott e aspect 920 najeto 9000 km, výborný stav, nová kazeta+řetěz+ložiska motoru, baterie testována u AKUMO Mělník výborný stav. cena 26000 Kč. V případě zájmu o více foto, mě…
Scott Strike eRIDE 930 XL
Nabídka
9/10/2020
12:39
Scott Strike eRIDE 930 XL
Velmi zachovalý a skvěle osazený ebike. Možnost testovací jízdy. Nájezd 496 km. Detailní popis https://www.adrex.cz/pujcovna/scott-strike-eride-930-xl/ Další nabídka https://www.adrex.cz/prodej/kola…
SCOTT ASPECT ERIDE 910 model 2020, 625 Wh
Nabídka
5/10/2020
20:53
SCOTT ASPECT ERIDE 910 model 2020, 625 Wh
Prodám elektrokolo SCOTT Aspect eRide 910 model 2020 velikost L.Kolo nejeté v terénu. Najeto cca.700 Km. Stav NOVÉHO KOLA. Původní cena 94490,- Kolo koupeno 06/2020.Platný záruční list do 06/2022 …
elektrokolo SCOTT E-SUB
Nabídka
5/10/2020 10:31
16/9/2020
22:19
elektrokolo SCOTT E-SUB
Model SCOTT E-SUB Sport 20 - velikost 44cm (S/M) - motor Bosch Performance 250W s rámovou baterií 500 Wh - rám E-SUB 6061 Alloy, vidlice Suntour NEX-E25 LO DS QR Tapered E.DRIVE SYSTEM - Purion…
Scott E-Sub Comfort Unisex
Nabídka
29/9/2020
14:23
Scott E-Sub Comfort Unisex
Kolo má najeto 650 km 5x nabíjené . Ježděno pouze za pěkného počasí bez jakýchkoliv vad a škrábanců Špičkové městské elektrokolo Scott E-Sub Comfort Unisex na 28" kolech. S výborným motorem a…
Scott Spark 930
Nabídka
24/9/2020
19:32
Scott Spark 930
Prodám zánovní celoodpružené elektrokolo Scott Spark. Najeto cca 1500 km Motor Shimano, baterie 500 Wh. Odpružení regulujete jedinou páčkou. Kolo bylo ježděno ženou a je v super stavu. Specifikace…
SCOTT STRIKE ERIDE 940 model 2020
Nabídka
21/9/2020
12:35
SCOTT STRIKE ERIDE 940 model 2020
Prodám celoodpružené elektrokolo SCOTT STRIKE ERIDE 940 model 2020 velikost M. Přehazovačka SRAM SX Eagle / 12 rychlostí. Teleskopická sedlovka, Brzdy Shimano BR-MT420 4 Piston. Kolo bylo jeté pouze…
prodám e bike scott e aspect
Nabídka
16/9/2020
18:01
prodám e bike scott e aspect
e bike scott e aspect 920 2015, nejeto 9000 km výborný stav výměna řetězu a obou rozet, dále výměna uložení klik, cena nového 68000 kč prodejní cena 29000 Kč
Scott Genius eRide 920 2020
Nabídka
8/9/2020
16:37
Scott Genius eRide 920 2020
Nová generace horských elektrokol vás vítá modelem Genius eRIDE 920. V avantgardním designu, s nejvytříbenějšími technologiemi, plně integrovaný a s nejvyspělejší baterií klade Genius eRIDE 920 důraz…
Scott E-Scale Contessa 730 Plus
Nabídka
31/8/2020
13:38
Scott E-Scale Contessa 730 Plus
Prodám dámské kolo Scott scale contesa 730. Kolo je po servisu(autorizovaný servis), najeto cca 4600km. Kolo s velmi slušným dojezdem. Motor BOSCH PERFORMANCE CX 250W, Baterie 500 Wh. Nový řetěz a…
přestavba elektrokola scott
Nabídka
28/8/2020
13:45
přestavba elektrokola scott
Prodám přestavené kolo Scott scale 40 s vidlicí rockshox sid, kompletně osazené Shimano XT, elektromotor bafang 750W baterie EVBAT 48V/9Ah, přerušovač brzd na předím kole a akcelerační páčka.
Scott Spark Eride 930 2019 záruka do 12/2021
Nabídka
9/8/2020
21:59
Scott Spark Eride 930 2019 záruka do 12/2021
Prodám SCOTT Spark eRide 930,nyní najeto 350km,servisní kniha,jsem 1 majitel,bez jediného škrábance,stav nového kola.SCOTT Spark eRide 930 používá prověřenou elektrickou asistenci ve schopném…
Scott E-Scale 930 2018, velikost L, Bosch Performance CX, 500Wh
Nabídka
4/8/2020
11:44
Scott E-Scale 930 2018, velikost L, Bosch Performance CX, 500Wh
Prodám elektrokolo Scott E-Scale 930 Modelový rok 2018 Velikost rámu L Velikost kol 29, pláště Maxxis Forekaster, kevlar, 29x2.35" Středový motor Bosch Performance CX, baterie 500Wh, displej Purion…
Baterie na elektrokolo BOSCH 500WH
Nabídka
2/5/2020
11:35
Baterie na elektrokolo BOSCH 500WH
Ramova Baterie na elektrokolo s motorem bosch od roku 2014 s kapacitou 500WH koupena v roce 2019 plne fukcni bez zavad duvod prodeje kola nabita 5x pridam vypis z diagnostiky