c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>

Pátráte po ztraceném kole?Počet kol
v databázi
633
Pokud chcete přidat ztracené kolo do databáze, přihlaste se prosím nebo se zaregistrujte, je to zdarma.
Elektrokolo
Elektrokolo
Značka Haibike
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 26. 7. 2021
Místo krádeže Ostrava Krásné Pole
Výrobní číslo AV19501872
Odměna 5000
červené horské kolo Mongoose Rockadile PRO LE
červené horské kolo Mongoose Rockadile PRO LE
Značka Mongoose
Rok výroby/model 2009
Datum krádeže 22. 7. 2021
Místo krádeže Praha 1
Odměna stopro
KELLYS MAJESTIC
KELLYS MAJESTIC
Značka Kellys
Rok výroby/model 2012
Datum krádeže 17. 7. 2021
Místo krádeže Praha 4
Výrobní číslo K009095586
Odměna ANO
Kellys Thorx 10 2016
Kellys Thorx 10 2016
Značka Kellys
Rok výroby/model 2016
Datum krádeže 17. 7. 2021
Místo krádeže Praha 4
Výrobní číslo KL25304008
Odměna ANO
Giant dirt e+ 3
Giant dirt e+ 3
Značka Giant
Rok výroby/model 2018
Datum krádeže 11. 7. 2021
Místo krádeže Centrum Černý Most
Odměna 10000
Hledám ukradené kolo 21.7.2021 Brno - Stará Osada
Hledám ukradené kolo 21.7.2021 Brno - Stará Osada
Značka Pell's
Datum krádeže 21. 7. 2021
Místo krádeže Brno Stará Osada
Odměna zaručena
Canyon Lux CF 8.0 Race Team, vel.M, r.v. 2019
Canyon Lux CF 8.0 Race Team, vel.M, r.v. 2019
Značka Canyon
Datum krádeže 22. 7. 2021
Místo krádeže Brno, Zábrdovická 2
Výrobní číslo M07301H18E0153
Elektrokolo MTF Cross 9.0 (17) BB, barva černošedožlutá
Elektrokolo MTF Cross 9.0 (17) BB, barva černošedožlutá
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 3. 7. 2021
Místo krádeže Praha 4
Výrobní číslo 117464441573
Odměna 5000,00
Elektrokolo MTF Road 6.1 W (17), barva bílofialová
Elektrokolo MTF Road 6.1 W (17), barva bílofialová
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 3. 7. 2021
Místo krádeže Praha 4
Výrobní číslo 4KOE20019013
Odměna 5000,00
Bílé horské Force Bellona
Bílé horské Force Bellona
Značka Force
Rok výroby/model 2017
Datum krádeže 13. 7. 2021
Místo krádeže Tábor
Odměna 5000
Merida Big Nine 200 2021 - modrá barva
Merida Big Nine 200 2021 - modrá barva
Značka Merida
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 14. 7. 2021
Místo krádeže Praha 4
Výrobní číslo WC1355479S
Odměna 1000
Scapin RX-4
Scapin RX-4
Značka Scapin
Rok výroby/model 2011
Datum krádeže 19. 7. 2021
Místo krádeže Praha 1, Štěpánská
Odměna Jistá
Specialized Stumpjumper HT COMP 29 BLK/CHAR/RED
Specialized Stumpjumper HT COMP 29 BLK/CHAR/RED
Značka Specialized
Rok výroby/model 2014
Datum krádeže 10. 7. 2020
Místo krádeže Jičín
Výrobní číslo WSBC601068100I
Odměna Jistá
Rockmachine HEATWAVE 70-27
Rockmachine HEATWAVE 70-27
Značka Rock Machine
Rok výroby/model 2016
Datum krádeže 19. 7. 2021
Místo krádeže Praha 9 - Dolní Počernice
Výrobní číslo doplním
Odměna ANO
GHOST Kato 9.9 AL 2018 XL (29")
GHOST Kato 9.9 AL 2018 XL (29")
Značka Ghost
Rok výroby/model 2018
Datum krádeže 19. 7. 2021
Místo krádeže Praha 9 - Dolní Počernice
Výrobní číslo doplním
Odměna ANO
Odcizené kolo KTM - oranžové
Odcizené kolo KTM - oranžové
Značka KTM
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 8. 7. 2021
Místo krádeže Mazourova 1, Brno
Výrobní číslo YQ20C12236
Odměna ANO
Odcizené kolo SCOTT SPARK 960 - modro oranžové,
Odcizené kolo SCOTT SPARK 960 - modro oranžové,
Značka Scott
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 16. 7. 2021
Místo krádeže Praha 3
Výrobní číslo 274636007
Odměna dohodneme se
Specialized Chisel smoke-blak tarmac vel. S
Specialized Chisel smoke-blak tarmac vel. S
Značka Specialized
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 16. 7. 2021
Místo krádeže Praha Žizkov
Pells Razzer Comp 7
Pells Razzer Comp 7
Značka Pell's
Rok výroby/model 2016
Datum krádeže 13. 7. 2021
Místo krádeže Brno Bystrc
Výrobní číslo PE16110214
Odměna Jistá
Ukrazeno Giant Contend SL 2 Disc, Model 2019 (kradez v budove Opatovicka 159/17 dne 15.7.)
Ukrazeno Giant Contend SL 2 Disc, Model 2019 (kradez v budove…
Značka Giant
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 15. 7. 2021
Místo krádeže Opatovicka 159/17, Praha 1
Výrobní číslo G2CU0895
Odměna 5,000 Kc