c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>

Pátráte po ztraceném kole?Počet kol
v databázi
696
Pokud chcete přidat ztracené kolo do databáze, přihlaste se prosím nebo se zaregistrujte, je to zdarma.
ELEKTROKOLO TREK POWERFLY FS 7 PLUS
ELEKTROKOLO TREK POWERFLY FS 7 PLUS
Značka Trek
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 23. 9. 2021
Místo krádeže ZVOLE
Výrobní číslo WTU241G1150N
Odměna ANO
Apache Tuwan A1 acid greeen 2021
Apache Tuwan A1 acid greeen 2021
Značka Apache
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 22. 9. 2021
Místo krádeže České Budějovice
Výrobní číslo 55914#180011
Odměna 1000 Kč
Leader Fox
Značka Leader Fox
Rok výroby/model 2017
Datum krádeže 11. 8. 2021
Místo krádeže Uničov
Výrobní číslo DF1601258
Odměna 5000
Specialized Chisel Comp
Specialized Chisel Comp
Značka Specialized
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 20. 9. 2021
Místo krádeže Jesenice
Výrobní číslo WSBC025032900R
Odměna 10000
Cannondale Topstone 1 2021
Cannondale Topstone 1 2021
Značka Cannondale
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 22. 9. 2021
Místo krádeže Plzeň - Jižní Předměstí
Výrobní číslo AB81764
Odměna dohodou
CTM CALIBER 3.0
CTM CALIBER 3.0
Značka CTM
Rok výroby/model 2014
Datum krádeže 22. 9. 2021
Místo krádeže Brno
Výrobní číslo CA04604343
Odměna dohodou
RB BANDIT 475, M, 8B02M4 velikost M
RB BANDIT 475, M, 8B02M4 velikost M
Značka RB
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 17. 9. 2021
Místo krádeže Praha 4 - Kunratice
Výrobní číslo 8B02M4
Odměna 10.000,-
RB TR 140, S2, 20T405S2 / VELIKOST L -19”
RB TR 140, S2, 20T405S2 / VELIKOST L -19”
Značka RB
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 17. 9. 2021
Místo krádeže Praha 4 - Kunratice
Výrobní číslo 20T405S2
Odměna 10.000,-
Van Nicholas
Van Nicholas
Datum krádeže 21. 9. 2021
Místo krádeže Praha Žižkov, ul. Orebitská
Výrobní číslo 51209609
Odměna 10000
Scott Spark 910
Scott Spark 910
Značka Scott
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 3. 9. 2021
Místo krádeže Podvinný mlýn, Praha 9
Výrobní číslo SGM02F21919011409A
Odměna 10000
Merida Big Seven 100 Matt Lime/blue
Merida Big Seven 100 Matt Lime/blue
Značka Merida
Rok výroby/model 2016
Datum krádeže 20. 9. 2021
Místo krádeže Brno Bohunice
Výrobní číslo WC221283M
Ukradené kolo Ghost ASX
Ukradené kolo Ghost ASX
Značka Ghost
Rok výroby/model 2015
Datum krádeže 17. 9. 2021
Místo krádeže Praha 4 - Kunratice
Superior XP969
Superior XP969
Značka Superior
Rok výroby/model 2017
Datum krádeže 20. 9. 2021
Místo krádeže Praha 9, Libeň
Výrobní číslo nenznámé
Odměna dohodou
Early Rider 14
Early Rider 14
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 17. 9. 2021
Místo krádeže Praha 10
Odměna šťastné dítě a 1000kč
Canyon Torque 2021
Canyon Torque 2021
Značka Canyon
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 17. 9. 2021
Místo krádeže Březnice u Bechyně
Výrobní číslo M04102B20F0141
Odměna Odměna jistá!
GT AGGRESSOR 27.5" SPORT 2020
GT AGGRESSOR 27.5" SPORT 2020
Značka GT
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 15. 9. 2021
Místo krádeže Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Výrobní číslo CM19G004588
Odměna 3000
Ukradené kolo Specialized
Ukradené kolo Specialized
Značka Specialized
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 4. 9. 2021
Místo krádeže Soumarská, Praha
Výrobní číslo WSBC920344450P
Ukradené kolo Winora
Ukradené kolo Winora
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 4. 9. 2021
Místo krádeže Soumarská, Praha
Výrobní číslo YD17123441A
children bike
children bike
Značka Felt
Rok výroby/model 2014
Datum krádeže 13. 9. 2021
Místo krádeže na havrance
Výrobní číslo none
Odměna 1000kc
KTM Ultra 1964 29" (Limited edition)
KTM Ultra 1964 29" (Limited edition)
Značka KTM
Rok výroby/model 2017
Datum krádeže 13. 9. 2021
Místo krádeže U nákladového nádraží 3147/8
Výrobní číslo KS60500594
Odměna 2500