c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>

Pátráte po ztraceném kole?Počet kol
v databázi
531

Pokud chcete přidat ztracené kolo do databáze, přihlaste se prosím nebo se zaregistrujte, je to zdarma.

ROCKRIDER ST540 L
ROCKRIDER ST540 L
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 11. 5. 2021
Místo krádeže Brno-Černovice
Výrobní číslo 000000532247
Odměna 4000
Detske kolo 26
Detske kolo 26
Značka BeOne
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 13. 5. 2021
Místo krádeže Před školou v Medlánkách Brno
Specialized Epic Comp 29"
Specialized Epic Comp 29"
Značka Specialized
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 5. 5. 2021
Místo krádeže Beroun
Výrobní číslo WSBC601026709N
Odměna 10000
kolo Author
Značka Author
Datum krádeže 5. 5. 2019
Místo krádeže Pardubice
Výrobní číslo WNOI02361
Merida 96 HFS 1000D
Merida 96 HFS 1000D
Značka Merida
Rok výroby/model 2011
Datum krádeže 9. 5. 2021
Místo krádeže Brno - Źabovřesky
Odměna 2000
Merida TFS
Merida TFS
Značka Merida
Rok výroby/model 2008
Datum krádeže 1. 10. 2020
Místo krádeže Přerov
Silniční jízdní kolo ŠKODA ROAD / Superior
Silniční jízdní kolo ŠKODA ROAD / Superior
Značka Škoda
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 5. 5. 2021
Místo krádeže Praha 3
Výrobní číslo su1724844m
Odměna 5000
Trek PROCALIBER 9.7 marigold/lithium grey 2021 - XL
Trek PROCALIBER 9.7 marigold/lithium grey 2021 - XL
Značka Trek
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 9. 5. 2021
Místo krádeže Brno - Źabovřesky
Výrobní číslo WTU198XD0053R
Odměna 10000
Specialized Fate Carbon Comp 29" 2014
Specialized Fate Carbon Comp 29" 2014
Značka Specialized
Rok výroby/model 2014
Datum krádeže 7. 5. 2021
Místo krádeže Praha 5 - Hlubočepy (Žvahov)
Odměna ANO
Merida one sixty 800 2019 M
Merida one sixty 800 2019 M
Značka Merida
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 6. 5. 2021
Místo krádeže Liberec 5 Kristiánov
Výrobní číslo 606887662
Odměna 5000
Canyon Lux CF SL 7.0
Canyon Lux CF SL 7.0
Značka Canyon
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 6. 5. 2021
Místo krádeže Praha - Suchdol
Výrobní číslo M07301H20A0341
Trek Émonda SL6 Disc Pro
Trek Émonda SL6 Disc Pro
Značka Trek
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 6. 5. 2021
Místo krádeže Praha - Suchdol
Výrobní číslo WTU314XD0224P
Trek Fuel EX 29'
Trek Fuel EX 29'
Značka Trek
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 2. 5. 2021
Místo krádeže Zlín
Výrobní číslo WTU261G0328N
Odměna 20000
Merida O.NINE PRO 1000
Merida O.NINE PRO 1000
Značka Merida
Rok výroby/model 2012
Datum krádeže 4. 5. 2021
Místo krádeže Praha, Partyzánská ulice, parkoviště pražská teplárenská
Výrobní číslo WC636358G
RB Bandit 290
RB Bandit 290
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 4. 5. 2021
Místo krádeže Praha
Odměna 7000
Scott Aspect 950 l
Scott Aspect 950 l
Značka Scott
Rok výroby/model 2018
Datum krádeže 2. 5. 2021
Místo krádeže Sulice
Výrobní číslo CB170913
Odměna 8000
GIANT LIV TEMPT 3
GIANT LIV TEMPT 3
Značka Giant
Rok výroby/model 2018
Datum krádeže 2. 5. 2021
Místo krádeže Sulice
Výrobní číslo CBCL2981
Odměna 8000
SUPERIOR XP 29 SE
SUPERIOR XP 29 SE
Značka Superior
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 30. 4. 2021
Místo krádeže Olomouc Smetanova ulice ( u hlavního nádraží)
Výrobní číslo WBF033862R
Odměna 4000
Merida Big Nine 900 Matt
Merida Big Nine 900 Matt
Značka Merida
Rok výroby/model 2014
Datum krádeže 28. 6. 2019
Místo krádeže Pod Harfou 995/23, Praha 9 - Vysočany
Výrobní číslo WC230610J
Odměna 5000 v případě nepoškozených komponent
Specialized Camber Comp 26
Specialized Camber Comp 26
Značka Specialized
Rok výroby/model 2012
Datum krádeže 1. 5. 2021
Místo krádeže Praha 3
Výrobní číslo WSBC601043609G
Odměna 5000 v případě nepoškozených komponent