c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>

Pátráte po ztraceném kole?Počet kol
v databázi
875
Pokud chcete přidat ztracené kolo do databáze, přihlaste se prosím nebo se zaregistrujte, je to zdarma.
Černé kolo s růžovými prvky
Černé kolo s růžovými prvky
Datum krádeže 31. 5. 2022
Místo krádeže Brno
Výrobní číslo LPB924156
Odměna 10000
Horské kolo Cannondale TRAIL 1 panské vel. 29
Horské kolo Cannondale TRAIL 1 panské vel. 29
Značka Cannondale
Rok výroby/model 2018
Datum krádeže 25. 5. 2022
Místo krádeže Praha - východ, Nehvizdy
Odměna 4000
Horské kolo Cannondale
Značka Cannondale
Rok výroby/model 2018
Datum krádeže 25. 5. 2022
Místo krádeže Praha - východ, Nehvizdy
Odměna 4000
Kolo ukradené před školou, GT Avalanche Elite 27,5"
Kolo ukradené před školou, GT Avalanche Elite 27,5"
Značka GT
Rok výroby/model 2018
Datum krádeže 26. 5. 2022
Místo krádeže Základní škola, Lomnice nad Popelkou
Výrobní číslo AJ71008969
Odměna 1000
Ukradené kolo MERIDA BIG Nine
Ukradené kolo MERIDA BIG Nine
Značka Merida
Rok výroby/model 2015
Datum krádeže 22. 5. 2022
Místo krádeže Olomouc - Holice, Česko - Sladkovského 656/40, 77900 Olomouc - Holice, Česko
Odměna 10 000
Ghost Tacana 4 2016
Ghost Tacana 4 2016
Značka Ghost
Rok výroby/model 2016
Datum krádeže 29. 5. 2022
Místo krádeže Pod Lysinami 463/3
Odměna 1000
UKRADENO kolo Specialized Rumor FSR Comp 29 2015
UKRADENO kolo Specialized Rumor FSR Comp 29 2015
Značka Specialized
Rok výroby/model 2015
Datum krádeže 6. 5. 2022
Místo krádeže Praha 9
Merida Matts TFS 300 - Bílá
Merida Matts TFS 300 - Bílá
Značka Merida
Rok výroby/model 2013
Datum krádeže 29. 5. 2022
Místo krádeže Ostrava Poruba
Výrobní číslo WC351361H
Horské kolo FOCUS Black Forest HT 29R
Horské kolo FOCUS Black Forest HT 29R
Značka Focus
Rok výroby/model 2012
Datum krádeže 24. 5. 2022
Místo krádeže Praha 10 - Zahradní město
Kolobežka Worker Entropy
Kolobežka Worker Entropy
Datum krádeže 19. 5. 2022
Místo krádeže Brno, stojan pri križovatke ul. Veveří x Gorkého
Odměna 500
Hledám svoje kolo
Hledám svoje kolo
Značka CTM
Rok výroby/model 2015
Datum krádeže 14. 5. 2022
Místo krádeže Brno- sever- Husovice
Odměna Bude!
Breezer Radar X
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 16. 5. 2022
Místo krádeže Praha 11
Odměna Vizour Rum Džin Čoko cokoliv
Ukradené
Ukradené
Značka Orbea
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 13. 5. 2022
Místo krádeže Krnov - Pod Bezručovým vrchem
Odměna Bude
Scott Contessa Spark 930 vel. M rok v. 2020
Scott Contessa Spark 930 vel. M rok v. 2020
Značka Scott
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 12. 5. 2022
Místo krádeže Frýdek-Místek
Odměna 10000
Author Grand ASL 2016
Značka Author
Rok výroby/model 2016
Datum krádeže 10. 5. 2022
Místo krádeže Hudečkova, Praha 4
Odměna 1000
Scott Spark 60 M
Scott Spark 60 M
Značka Scott
Rok výroby/model 2013
Datum krádeže 10. 5. 2021
Místo krádeže Hudečkova, Praha 4
Odměna 2000
Haibike hai springs rx 27 speed acera 2012
Haibike hai springs rx 27 speed acera 2012
Značka Haibike
Rok výroby/model 2012
Datum krádeže 10. 5. 2022
Místo krádeže Praha 8
Cube Cross Race Pro Carbon
Cube Cross Race Pro Carbon
Značka Cube
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 29. 4. 2022
Místo krádeže Praha 3 - Žižkov
Odměna 5000
Ukradené kolo slečnou Michaelou Hrbackovou
Ukradené kolo slečnou Michaelou Hrbackovou
Značka Haibike
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 28. 6. 2021
Místo krádeže Ostrava -Nová Karolína
Výrobní číslo H0BHM12318
Odměna 20000
SPECIALIZED EPIC EXPERT Carbon
SPECIALIZED EPIC EXPERT Carbon
Značka Specialized
Rok výroby/model 2011
Datum krádeže 6. 5. 2022
Místo krádeže Nový Bor
Výrobní číslo WSBC604031768F
Odměna 5000