c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
4EVER Conway EMR 329 SE MTB 29
Nabídka
27/10/2020 20:54
26/4/2020
00:26
4EVER Conway EMR 329 SE MTB 29
Horské elektrokolo CONWAY EMR 329 SE - výborně vybavené elektrokolo s výbavou SHIMANO DEORE 1x10, s motorem BOSCH Performance a baterií BOSCH 36V 13,4Ah/500 Wh. -decentní německý design, komfortní…
Nabídka
22/10/2020
16:21
Elektrokolo Specialized Turbo levo ht 29 modré
Zánovní,v záruce, koup.10/2019 mod.2020,najeto cca 1200km Foto nejde vložit.
Specialized Turbo Vado 1.0 2019, vel. M VÝPRODEJ
Nabídka
21/10/2020 00:15
4/3/2020
12:01
Specialized Turbo Vado 1.0 2019, vel. M VÝPRODEJ
Luxusní dámské elektrokolo Turbo Vado Women's 1.0 NB, velikost M na cca 155-175cm., záruka 2 roky K vidění na prodejně FUNBIKE v Ústí nad Labem, nebo na dobírku Původní cena 63999,- Nyní cena…
Horské elektrokolo Specialized turbo Levo Ht29
Nabídka
20/10/2020
14:21
Horské elektrokolo Specialized turbo Levo Ht29
Prodám Specialized Turbo Levo HT 29,model 2019,koupeno srpen 2018,ježděno až v roce 2019 Velikost rámu M,vel.kol 29, barva černo modrá,najeto 2000km jen 30x dobíjeno z 1000možných,kolo po servisu…
Specialized Levo Comp Carbon 2019 velikost L a XL NOVÉ ELEKTROKOLO
Nabídka
20/10/2020 10:33
22/9/2020
21:06
Specialized Levo Comp Carbon 2019 velikost L a XL NOVÉ ELEKTROKOLO
Na prodej červené L a XL modré už je vyprodané https://www.kolacalek.cz/Specialized-TURBO-LEVO-COMP-CARBON-2019-d6174.htm https://www.kolacalek.cz/Specialized-TURBO-LEVO-COMP-CARBON-2019-d6181.htm…
Specialized Turbo Levo WMN velikost M Nové elektrokolo i na splátky
Nabídka
18/10/2020 13:17
22/9/2020
20:44
Specialized Turbo Levo WMN velikost M Nové elektrokolo i na splátky
https://www.kolacalek.cz/Specialized-WOMEN-S-TURBO-LEVO-COMP-2019-d6175.htm Nové dámské elektrokolo Turbo Levo Comp za akční cenu. Možno na splátky ,více info na webu Záruka Rám doživotní Motor 4…
Prodám horské elektrokolo Specialized Levo FSR Comp 29" 2020 taupe/orange
Nabídka
15/10/2020
14:02
Prodám horské elektrokolo Specialized Levo FSR Comp 29" 2020 taupe/orange
Prodám horské elektrokolo Specialized Levo FSR Comp 29" 2020 taupe/orange Kolo po servise v TOP stavu a plné zaruce. Mko ( já 178cm ) Najeto 700km Chip je samozřejmostí Baterka 700Wh
Specialized Turbo Levo Hardtail Nové !
Nabídka
14/10/2020 13:07
8/9/2020
09:13
Specialized Turbo Levo Hardtail Nové !
Dobrý den,prodám Specialiezed Turbo Levo Hardtail velikost M,nové kolo!na kolo platí plná záruka.Původní cena 67.999 naše 62.000 ušetřítě 5.999kč Specifikace na https://www.specialized.com/cz/cs…
Specialized Turbo Levo FSR ST 29
Nabídka
10/10/2020
09:57
Specialized Turbo Levo FSR ST 29
Sériově osazené kolo v perfektním stavu. Ježděno ženou převážně po zpevněných cestách a lehkém terénu. Kolo je k vidění a vyzkoušení v prodejně Cyklo-Market v Novém Kníně. Kolo možno zaslat přepravní…
Specialized Kenevo vel. L
Nabídka
6/10/2020
15:51
Specialized Kenevo vel. L
!!Sleva na 80.000,-!! Začala zlobit teleskopicka sedlovka, repase stávající stojí cca 3 až 4t. a měsíc čekání, za nabízenou slevu si můžeš vybrat jakoukoliv sedlovku. Sedlovka ztrácí tlak cca po 10ti…
Elektrokolo - 500W, 660Wh baterie vel. S
Nabídka
6/10/2020
12:42
Elektrokolo - 500W, 660Wh baterie vel. S
Prodám E-bike postavený na kole Specialized. baterie z článků Samsung - poctivých 660Wh. velmi výkonný motor Bafang 500W bez nastavených limitů - na přání nastavím na max 25 Km/h nebo jakkoliv jinak…
Specialized Turbo Levo HT (Test Bike najeto 500km)
Nabídka
5/10/2020
19:48
Specialized Turbo Levo HT (Test Bike najeto 500km)
Test bike najeto 500km Hard Tail Hliníkový rám Lehká vada laku Ve výbavě originální dosplej Původní cena 67 000,- NYNÍ 49 000,-
Specialized Turbo Levo SL Comp (Test Bike najeto 1000km)
Nabídka
5/10/2020
19:42
Specialized Turbo Levo SL Comp (Test Bike najeto 1000km)
velikost L Test bike najeto 1000km Možnost dokoupení originální externí baterie a displeje teleskopická sedlovka hliníkový rám původní cena 156 000,- NYNÍ 115 000,-
Kolo Spezialized Turbo. Levo FSR Comp 29, vel. M
Nabídka
5/10/2020
10:41
Kolo Spezialized Turbo. Levo FSR Comp 29, vel. M
Prodám elektrokolo Spezialized Turbo. Levo FSR Comp 29, vel. M, najeto 2400 km, kolo po servisu. Cena 65 000,- Kč
Elektrokolo Specialized Turbo Levo Hardtail 29 vel.M - ZÁRUKA najeto 142 km.
Nabídka
4/10/2020
21:54
Elektrokolo Specialized Turbo Levo Hardtail 29 vel.M - ZÁRUKA najeto 142 km.
Prodám 3 měsíce staré elektrokolo Specialized Turbo Levo HT 29 vel. M .Najeto 140 km. Záruka ještě 21 měsíců. Nevyužité. Záruka, návody. nabíječka, komplet .Kolo je možno zaslat kurýrem po celé ČR.…
Specialized Turbo Levo
Nabídka
4/10/2020
21:36
Specialized Turbo Levo
Nabízím k prodeji horské elektrokolo Specialized Turbo levo , Velikost XL, já mám 198cm (ideální pro člověka 183-200cm). Koupeno 2019 v obchodě Pavel Skála - Strakonice, najeto cca 1500 km, veškeré…
Prodám SPECIALIZED Turbo X ,, otevřená,, přípomoc na 45 Km cena k jednání 45000 Kč
Nabídka
2/10/2020
15:56
Prodám SPECIALIZED Turbo X ,, otevřená,, přípomoc na 45 Km cena k jednání 45000 Kč
Dobrý den, nabízím krosové elektrokolo SPECIALIZED Turbo X , vel. 19 s přípomocí do 45 Km s možností oficiálního přihlášení na úřadu jako malý elektroskútr.. Najeto 1500 Km.. Specifikace FRAME…
Elektrokolo Specialized Levo HT Men's Comp 29
Nabídka
29/9/2020
23:53
Elektrokolo Specialized Levo HT Men's Comp 29
Prodám horské elektrokolo Specialized Levo Comp 29m, velikost M (165 - 175 cm), Najeto 890 km, koupeno a pravidelně servisováno v SP KOLO, perfektní stav!! Rám z hliníkové slitiny, odpružená vidlice…
Specialized Turbo Kenevo Expert 6Fattie vel. L
Nabídka
29/9/2020
15:12
Specialized Turbo Kenevo Expert 6Fattie vel. L
Prodám Specialized Turbo Kenevo Expert 6Fattie ve velikosti L v super stavu! Kupováno v únoru 2019. SPECIFIKACE RÁM Specialized M5 Premium Aluminum, 27.5 Trail Geometry, integrated down tube battery…
Specialized Turbo Levo HT 29" 2020 vel.L"
Nabídka
24/9/2020
11:46
Specialized Turbo Levo HT 29" 2020 vel.L"
Prodám nové elektrokolo Specialized Turbo Levo vel.L" vhodné pro výšku postavy od: 175-185cm..Pro prvního majitele se vztahuje plnohodnotná záruka a 2.Garanční prohlídky grátis. Původní cena kola:…