c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Haibike XDURO Hardnine
Nabídka
5/11/2020 12:42
26/10/2020
12:40
Haibike XDURO Hardnine
Bosch Performance line, baterie 400 Wh včetně čipu na odblokování rychlosti originální nepoužité sedlo a gripy nové pláště pův. cena 75000 + čip
Giant EXPLORE E+ 2 GTS (2020)
Nabídka
26/10/2020 09:39
19/8/2020
16:25
Giant EXPLORE E+ 2 GTS (2020)
Najeto: 150 km / vel. M (170 - 180cm) Motor: Giant SyncDrive Sport powered by YAMAHA, 70 Nm, 250 W Senzory: Giant PedalPlus 6-senzorová technologie Ovládací jednotka: Giant RideControl Charge, LCD…
GIANT STANCE E+ 1 PRO 29 (2020) vel. L (179 - 188 cm)
Nabídka
26/10/2020 09:38
27/8/2020
18:06
GIANT STANCE E+ 1 PRO 29 (2020) vel. L (179 - 188 cm)
Najeto: 462 km / baterie: 8 nabíjecích cyklů / kondice baterie: 100% Motor Giant SyncDrive Pro powered by YAMAHA, 80 Nm, 250 W Senzory Giant PedalPlus 6-senzorová technologie Ovládací jednotka Giant…
Elektrokolo Giant Full E+ 1
Nabídka
26/10/2020 09:08
10/10/2020
00:07
Elektrokolo Giant Full E+ 1
Velikost rámu L, kola 27.5”. TOP model značky Giant pro sezónu 2016. Kolo je na několika místech odřené, ale funkčně ve 100% stavu. Kolo je po kompletní přípravě na sezónu v našem servise. …
Elektrokolo Giant Roam XR, hydraulické brzdy
Nabídka
25/10/2020
21:11
Elektrokolo Giant Roam XR, hydraulické brzdy
Prodám elektrokolo osazené velmi slušnými komponenty: - hydraulické kotoučové brzdy Shimano - přehazovačka Deore - pneu Schwalbe - velký displej - motor s třemi módy výpomoci - velikost "L" Kupováno…
Giant Trance E+1 PRO
Nabídka
20/10/2020
10:27
Giant Trance E+1 PRO
Prodám Elektrokolo Giant Trance E+1 Pro vel L. Minimálně jeté. Špičkový systém odpružení Maestro, nekompromisní výbava Shimano XT/FOX. Kompletní specifikace zde: https://www.giant-bicycles.com/cz…
Elektrokolo Giant Stance záruka
Nabídka
19/10/2020
20:49
Elektrokolo Giant Stance záruka
Prodám E-bike Giant Stance E+2 Power v perfektním stavu, stav nového kola, veškerá dokumentace, koupené 5.4.2019 ještě v záruce, nabíječka, 2x klíč, měsíc starý protokol z diagnostiky, najeto 500km,…
Giant Explore E+ 3 GTS
Nabídka
15/10/2020 15:42
8/9/2020
08:42
Giant Explore E+ 3 GTS
Dobrý den,prodám nové elektrokolo značky Giant Explore E+ 3 GTS,velikost L , NOVÉ KOLO! na kolo platí plná záruka... původní cena 58.999 kč naše 50.900 - ušetříte 8.099kč ! specifikace na https://www…
Giant LIV Amiti E+ 3 NOVÉ !
Nabídka
15/10/2020 15:41
8/9/2020
08:47
Giant LIV Amiti E+ 3 NOVÉ !
Dobrý den,prodám nové elektrokolo značky Giant LIV Amiti E+ 3,velikost M , NOVÉ KOLO! na kolo platí plná záruka... původní cena 60.999 kč naše 51.900 - ušetříte 9.099kč ! specifikace na https://www…
Giant Trance E+ 1 PRO L
Nabídka
9/10/2020
11:41
Giant Trance E+ 1 PRO L
Velmi zachovalý a skvěle osazený ebike. Možnost testovací jízdy. Detailní popis https://www.adrex.cz/pujcovna/giant-trance-e-1/ Další nabídka https://www.adrex.cz/prodej/kola-a-komponenty/
GIANT Fathom E+ elektro kolo s motorem Yamaha - NOVÉ
Nabídka
2/10/2020
20:05
GIANT Fathom E+ elektro kolo s motorem Yamaha - NOVÉ
Giant Fathom E+ 3 2020 – atraktivní elektrokolo se středovým motorem Giant SyncDrive Sport 250W a 400Wh baterií zakomponovanou do spodní rámové trubky. Vidlice SR Suntour XCM s pevnou osou. Shimano…
Giant Fathom E+ 3 Power 29 (2019) vel L. (179 -188 cm)
Nabídka
30/9/2020 20:33
17/9/2020
15:12
Giant Fathom E+ 3 Power 29 (2019) vel L. (179 -188 cm)
najeto: 1296 km, baterie: 19 nabíjecích cyklů / kondice baterie: 97% Barva: Black / Orange / Petrol Rám: ALUXX Aluminum, středový motor, integrovaná baterie, integrovaný úchyt na stojánek (KSA 18)…
Prodám celoodpružené elektrokolo Giant Stance E+ 2 POWER 2019
Nabídka
27/9/2020
16:27
Prodám celoodpružené elektrokolo Giant Stance E+ 2 POWER 2019
Prodám celoodpružené elektrokolo Giant Stance E+ 2 POWER 2019 - Metallic Blue. Velikost M. Kolo zakoupené v květnu 2019, ještě je v záruce. Kolo bylo koupeno pro ženu ale raději jezdí na normálním…
Giant Trance E+ 2 PRO S
Nabídka
25/9/2020
14:07
Giant Trance E+ 2 PRO S
Velmi zachovalý a skvěle osazený ebike. Možnost testovací jízdy. Detailní popis https://www.adrex.cz/pujcovna/giant-trance-e-2-pro-s/ Další nabídka https://www.adrex.cz/prodej/kola-a-komponenty/
Elektrokolo Giant E+1 Pro
Nabídka
16/9/2020
18:35
Elektrokolo Giant E+1 Pro
Šičkové kolo, vidle Revelation, pedal plus system. P.C. 93.000 + 6.000 čip. Nyní 73.000 s DPH
Nabídka
10/9/2020
17:53
Elektrokolo GIANT
Prodám E-bike Giant velikost M,téměř nové pneu,motor Yamaha,baterie 500Wh rok stará,měněná v záruční době.Kolo je v pekném stavu najeto 4500 KM.
Prodám giant trance e +3
Nabídka
2/9/2020
07:18
Prodám giant trance e +3
Prodám giant trance e +3, vel L, kupován před měsícem, původní cena 101998kč.
Elektrokolo Liv Amiti E+4 vel.M 2020 white vel.M + VOUCHER V HODNOTĚ 2500,-Kč*
Nabídka
21/8/2020
14:06
Elektrokolo Liv Amiti E+4 vel.M 2020 white vel.M + VOUCHER V HODNOTĚ 2500,-Kč*
Nové elektrokolo LIV (Giant) Amiti E+4 2020 vel.M (velikost na výšku postavy 168-180cm), kapacita baterie 400Wh. Baterie Giant Energy Pack. Hybrid Cycling technology. Automatická přípomoc. * VOUCHER…
Elektrokolo Giant Fathom E+3 Power-matt b/s-M 2020
Nabídka
1/8/2020
12:08
Elektrokolo Giant Fathom E+3 Power-matt b/s-M 2020
Prodám - koupena špatná velkost, najeto cca 150km, jako nové! Model 2020 motor Yamaha, Barva Matte Black / Silv Rám ALUXX Aluminum, středový motor, vyjímání baterie do strany Vidlice SR Suntour XCM…
celoodpružené elektrokolo Liv Intrigue E+ 1 Pro 2019 vel. L
Nabídka
25/3/2020 08:28
2/10/2019
10:29
celoodpružené elektrokolo Liv Intrigue E+ 1 Pro 2019 vel. L
Výprodej letošního modelu kola, původní cena kola 118 tis. Kč! Možnost vyzkoušet. Parametry Materiál rámu: hliník (dural) - zeslabovaný Rám podrobně: ALUXX SL Aluminum, odpružení Maestro, zdvih 140…
Prodám E-bike Giant Fathom E+ 3
Nabídka
3/12/2019
08:51
Prodám E-bike Giant Fathom E+ 3
Dobrý den, prodám nový nejetý Giant Fathom E+ 3, vel.rámu M, kola 27,5x2,6.Jedná se o posezoní výprodej z kamenné prodejny. Záruka 2roky od zakoupení.Více info po telefonu. Původní cena 55.999 Kč…