c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Lapierre ProRace 4,9 2020
Nabídka
31/10/2020 08:33
11/10/2020
10:03
Lapierre ProRace 4,9 2020
Prodám v podstatě nové kolo(najeto 80 km) v perfektním stavu. Koupeno na konci srpna, záruční knížka a doklad o koupi samozřejmostí. Více info na: https://www.nevix.cz/lapierre-prorace-4-9-2020…
Cannondale F-Si Carbon 4 - TOP STAV!
Nabídka
27/10/2020
14:42
Cannondale F-Si Carbon 4 - TOP STAV!
Prodám Cannondale F-Si Carbon 4 (2016). Vše je v TOP STAVU, navíc pravidelný autorizovaný servis v Hlinsku. Warranty card je součástí prodeje, včetně všech souvisejících dokladů. S ohledem na celkový…
Nabídka
27/10/2020
14:00
Cannondale F-Si Carbon 4 - TOP STAV!
Prodám Cannondale F-Si Carbon 4 (2016). Vše je v TOP STAVU, navíc pravidelný autorizovaný servis v Hlinsku. Warranty card je součástí prodeje, včetně všech souvisejících dokladů. S ohledem na celkový…
Cannondale Trigger 1 2013 vel.S NEJETÉ KOLO! XTR,Karbon kola REYNOLDS,Lefty
Nabídka
26/10/2020 17:32
9/7/2020
11:21
Cannondale Trigger 1 2013 vel.S NEJETÉ KOLO! XTR,Karbon kola REYNOLDS,Lefty
Na prodej super kolo ve velikosti S,kola 26" https://www.kolacalek.cz/Cannondale-Trigger-I-2013-vel-S-d6081.htm Carbonová šestadvacítka Cannondale Trigger Carbon 2 nabízí měnitelný zdvih 120/70mm…
Cannondale Flash Carbon 29 vel. M
Nabídka
26/10/2020
16:15
Cannondale Flash Carbon 29 vel. M
Prodám carbonový Cannondale Flash. Zachovalý, závodně nejetý. Nyní po výměně ložisek hlavového složení. Nový řetěz, kazeta a převodník. Řazení 1x10, přehazovačka Shimano XTR. Prodávám z důvodu…
Cannondale FSI World cup 165-180cm
Nabídka
23/10/2020
15:13
Cannondale FSI World cup 165-180cm
Prodam Cannondale F-SI world cup. Razeni XX1 Eagle Brzdy Sram Level Ultimate Kliky Cannondale Vyplety ze Scalpel 3 - hlinikova zakladni kola Cannondale Hlinikova Lefty Ocho Predstavec muzu nechat…
Cannondale Flash carbon, s carbon Lefty 80mm předělaný na "gravel" bike
Nabídka
20/10/2020
23:33
Cannondale Flash carbon, s carbon Lefty 80mm předělaný na "gravel" bike
Prodám Cannondale Flash rám carbon 26"/54cm s carbon Lefty 29" - 80mm lockout, předělaný na "gravel" bike s 700x32 krosovými plášti na 29" kolech, řazení, smyk, přehazovačka je SH XTR 3x10,řadící…
Cannondale f-si 29 crossmax elite vel.L
Nabídka
20/10/2020
10:56
Cannondale f-si 29 crossmax elite vel.L
Prodám 3 sezóny jetý (max 1500km) nezávodní bike CANNONDALE F-SI CARBON 4 2017, kola MAVIC CROSSMAX ELITE velikost L Barvy Jet Black w/ Neon Spring Velikosti L Rám F-Si, BallisTec Carbon, SAVE, PF30A…
Cannondale F29 carbon
Nabídka
19/10/2020
15:18
Cannondale F29 carbon
Prodam kolo osazene Vidlice Lefty Carbon XLR 90 29, Prehazovacka XTR 10 speed Presmykac Sram X0 Razeni XTR Brzdy Avid X0.
Cannondale F29 2014 velikost L
Nabídka
19/10/2020
13:27
Cannondale F29 2014 velikost L
viz https://www.cannondalebikes.cz/o-cannondale/archiv/2014-kola-2014/horska-kola/xc-race/f29/f29-5 Oprtoti katalogu převody 1x11, sedlovka thompson, sedlo Fizik, pedály M520. Včetně dokladů o koupi.…
Prodám Cannondale FSi - velikost "S" - 27,5"
Nabídka
18/10/2020
20:05
Prodám Cannondale FSi - velikost "S" - 27,5"
Prodám Cannondale FSi - velikost "S" na postavu od 140 cm do 160 cm po synkovi. Ježděno rekreačně. Vidlice Lefty PBR - po servisu - krásně chodí. vybavení - SLX 2x10, zadní přehazovačka XT, nový…
Cannondale Scalpel 29 Carbon TEAM
Nabídka
17/10/2020
10:07
Cannondale Scalpel 29 Carbon TEAM
Na prodej Cannondale Scalpel 29 Carbon TEAM. Velikost M Rok 2014 Loni nová sada Sram XX1 Eagle 1x12 Vše karbon, kola na bezduších. Kolo ve 100% stavu, pravidelný servis v autorizovaném servisu.…
Cannondale F29, X0 eagle
Nabídka
14/10/2020
19:47
Cannondale F29, X0 eagle
Dobrý den, prodám hardtailové kolo cannondale f29 ve velikosti L. Kolo je naprosto bez investic ve velmi hezkém stavu bez škrábancu a odřenin. Sada X0 má najeto 2000km. Specifikace: Rám: karbon vel…
Cannondale FSi Hi-mod
Nabídka
11/10/2020
10:14
Cannondale FSi Hi-mod
Prodám svuj bike ve 100% stavu, nova mirne jeta kazeta, vidlice po repasi na kole za 5-6let najeto max 5000km. O cene se da jednat.
Cannondale Scalpel Carbon 4, model 2020
Nabídka
9/10/2020
21:32
Cannondale Scalpel Carbon 4, model 2020
Prodám svůj Scalpel, na kterém již nejezdím. Kolo je jako nové, ještě více než rok v tovární záruce, na rám je záruka doživotní. Velikost rámu XL. Součástí je kompletní dokumentace, záruční knížka a…
Cannondale Trail 3, vel. M, koupeno 2018
Nabídka
8/10/2020
12:49
Cannondale Trail 3, vel. M, koupeno 2018
Prodám otcem ježděné kolo Cannondale Trail 3, vel. M. O kolo bylo pečováno. Ježděny cyklostezky a polní cesty, vyjímečně nějaké kořínky. Najeto cca 3.000 km. Kola 29", pohon 2x10, přehazovačka…
Cannondale Scalpel 6
Nabídka
8/10/2020
12:17
Cannondale Scalpel 6
Prodám Cannondale scalpel 6 2019 vel. L Oproti serii komplet sada SLX 12 včetně brzd. Kazeta 11-51 Kola jsou nová nejetá - ježděno s jinými koly. Najeto cca 300 km, rám olepen folií 3m - bez…
Cannondale Scalpel Carbon 3 - XL model 2021
Nabídka
7/10/2020
12:17
Cannondale Scalpel Carbon 3 - XL model 2021
Cannondale Scalpel Carbon 3 - XL model 2021 Specifikace zde: https://www.cannondalebikes.cz/jizdni-kola/2021-horska-kola/xc-race/scalpel/scalpelcarbon-3 Kolo zakoupeno 9.7.2020 je jako nové, v…
Cannondale F-Si Cabon 2 2020
Nabídka
5/10/2020
12:26
Cannondale F-Si Cabon 2 2020
Dobrý den, prodám od dubna jeté kolo, najeto cca 2000km, nezávodních. Pravidelně servisováno, velikost S. Původní cena 139 999kč + teleskopická sedlovka 8000kč. Kolo nabízím s teleskopkou, popř. s…
Cannondale F-Si World Cup vel.L 2019
Nabídka
5/10/2020
11:43
Cannondale F-Si World Cup vel.L 2019
Dobrý den, prodám mírně jetého bika Cannondale F-Si World Cup vel.L 2019 (najeto do 500km). Kolo je jako nové, nezávodní ježdění! Plná záruka, doživotní záruka na rám WARRANTY CARD ke kolu.… V…
Cannondale Scalpel Si 29 6
Nabídka
4/10/2020
16:28
Cannondale Scalpel Si 29 6
Horské kolo Cannondale Scalpel Si 29 6 je celoodpružený hliníkový rám s vidlicí RockShox Reba RL 100mm a tlumičem RockShox Monarch RL o zdvihu 100 mm. Hydraulické kotoučové brzdy Shimano MT400 a sada…