c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Specialized Epic Comp Carbon 29
Nabídka
30/10/2020 08:12
23/10/2020
18:28
Specialized Epic Comp Carbon 29
Prodám Horské kolo Specialized Epic Comp Carbon 29, kolo zakoupené v 06/2016. Kolo je samozřejmě používané a má šrámy a oděrky,ale jen na zadní stavbě která je z hliníku. Na kole je vyměněná celá…
Dámské MTB AUTHOR TRACTION ASL, vel. 18" (pro 160-175cm)
Nabídka
27/10/2020
23:32
Dámské MTB AUTHOR TRACTION ASL, vel. 18" (pro 160-175cm)
Prodáme ve velice dobrém stavu dámské MTB. Podle webu Authora byl vzorem pro rám tohoto kola karbonový rám, který byl jejich novinkou pro tři nejvyšší modely MTB. Použitým materiálem je osvědčený…
Author Kinetic 26"
Nabídka
27/10/2020
20:09
Author Kinetic 26"
Prodám starší horské kolo Author Kinetic, r.v. 2003, rám kola 19, převody 3x8, Shimano Deore + Alivio, V brzdy Tektro, vidlice RST Capa, technicky ve výborném stavu, pravidelně servisováno v BiFu…
Author Solution 27.5" 17" 1x10
Nabídka
25/10/2020
10:09
Author Solution 27.5" 17" 1x10
Prodám horské kolo postavené na rámu Author Solution. Kola 27.5", velikost 17" - na výšku 155-172cm. Výbava Shimano Deore 1x10, vzduchová vidlice Suntour XCR Air se zamykáním na řídítkách, brzdy…
AUTHOR MAGNUM 2016 velikost 17"
Nabídka
24/10/2020
12:25
AUTHOR MAGNUM 2016 velikost 17"
Prodám AUTHOR MAGNUM 2016 velikost 17", já mám 180cm - vrch sedla od osy 71,5 cm na foto. Popis viz odkaz https://cz.author.eu/horska/mtb-29/author-magnum-29-2016-ua42865302
Horské kolo Author Traction 29
Nabídka
24/10/2020
05:58
Horské kolo Author Traction 29
Prodám horské kolo zn.Author Traction; nové pneu, servis kol,nová kazeta + řetěz , příslušenství : kapsa sedlova s duši ; nový tachometr, nosič s blatnikem a kapsou, nové gripy,
Horské kolo 29" Author Instinct 29, vzduch Recon Gold, SLX
Nabídka
23/10/2020
15:47
Horské kolo 29" Author Instinct 29, vzduch Recon Gold, SLX
Prodám tohle lehké a výborně vybavené horské kolo Author Instinct 29, ve velmi dobrém stavu. Původní cena kola 24.990 Kč, prodám za 14.900 Kč. Velikost kol 29". Lehký rám triple butted dural 6061,…
Author
Nabídka
23/10/2020 15:33
17/10/2020
10:06
Author
Prodam velmi zachovale kolo author versus 19” velikost Sada 3x9 deore lx
Prodám horské kolo author vision 29 za cenu 32500 Kč
Nabídka
23/10/2020
11:57
Prodám horské kolo author vision 29 za cenu 32500 Kč
Dobrý den, nabízím horské kolo Author vision 29 ve vel. rámu L (19) .Kolo je nové , nepoškozené a je z výstavy .Se zárukou 2 roky. Specifikace RÁM triple butted hydroformní dural 6061 29" PŘEDNÍ…
Author Introvert 10kg, 100% funkční, XT komponenty
Nabídka
21/10/2020
22:12
Author Introvert 10kg, 100% funkční, XT komponenty
Dobrý den Prodám Author Introvert, který je 100% funkční (pá provozních oděrek, které nemají žádný vliv na funkci kola), komplet XT komponenty, Mavic kola, kevlarové pláště, vzduchová vidlice, rám je…
Karbonové kolo Author Avion, komplet Deore, velikost 22"
Nabídka
21/10/2020
20:54
Karbonové kolo Author Avion, komplet Deore, velikost 22"
Prodám lehké karbonové kolo Author Avion. Kolo má minimální známky použití. Velikost kol 26", velikost rámu je XL- 22" Kolo je komplet osazené v Shimano Deore kromě brzd, ty jsou Tekro. Řazení je 3x9…
Author Basic
Nabídka
20/10/2020
12:50
Author Basic
Prodám horské kolo AUTHOR BASIC, velikost kol 26“, najeto cca 2000 km, odpružená přední vidlice, Gripshift, rok výroby cca 2005, málo používané.
AUTHOR MTB "26"
Nabídka
19/10/2020
15:20
AUTHOR MTB "26"
Prodám MTB "26" : rám AUTHOR - karbon vidlice SID pohon 2x10 Shimano XTR/SLX, kliky RaceFace brzdy "V" Shimano XTR řídítka, představec, sedlovka Ritchey WCS - karbon náboje DT Swiss 240 stav : drobné…
Author Sonic 26
Nabídka
17/10/2020
20:08
Author Sonic 26
Velikost rámu 26 , převody 3x9 s přehazovačkou shimano alivio , udržované a servisované, vidlice frut 80 mm .
AUTHOR MASTER KARBON, SLX+XT, brzdy SLX,SR EPICON X1,vel.20"
Nabídka
16/10/2020
14:15
AUTHOR MASTER KARBON, SLX+XT, brzdy SLX,SR EPICON X1,vel.20"
Prodám toto krásné,lehoučké karbonové kolo v super osazení. Výborný stav - viz. foto, minimální známky opotřebení provozem. Velikost kol 26", velikost rámu L- 20.5" - vhodné pro postavu cca 180-195…
Author Radius 29 2020 - poslední skladové kusy ve vel. 19" a 21" se slevou 10% - cena 21.590 Kč
Nabídka
14/10/2020
06:36
Author Radius 29 2020 - poslední skladové kusy ve vel. 19" a 21" se slevou 10% - cena 21.590 Kč
Author Radius 29 2020 - poslední skladové kusy ve vel. 19" a 21" se slevou 10% - cena 21.590 Kč. Jsme autorizovaní prodejci značky Author v Přerově se zázemím kamenné prodejny a servisu, daňový…
Author Traction 29 ASL 2020 - poslední skladový kus vel. 18" se slevou 10% - cena 24.290 Kč
Nabídka
14/10/2020
06:29
Author Traction 29 ASL 2020 - poslední skladový kus vel. 18" se slevou 10% - cena 24.290 Kč
Author Traction 29 ASL 2020 - poslední skladový kus ve vel. 18" se slevou 10% - cena 24.290 Kč. Jsme autorizovaní prodejci značky Author v Přerově se zázemím kamenné prodejny a servisu, daňový doklad…
Author Instinct 29 ASL 2020 - poslední skladový kus ve vel. 18" se slevou 10% - cena 27.890 Kč
Nabídka
14/10/2020
06:27
Author Instinct 29 ASL 2020 - poslední skladový kus ve vel. 18" se slevou 10% - cena 27.890 Kč
Author Instinct 29 ASL 2020 - poslední skladový kus ve vel. 18" se slevou 10% - cena 27.890 Kč. Jsme autorizovaní prodejci značky Author v Přerově se zázemím kamenné prodejny a servisu, daňový doklad…
Author Context 29 ASL 2020 - poslední skladové kusy ve vel. 16" a 18" - cena 28.790 Kč
Nabídka
14/10/2020
06:24
Author Context 29 ASL 2020 - poslední skladové kusy ve vel. 16" a 18" - cena 28.790 Kč
Author Context 29 ASL 2020 - poslední skladové kusy ve vel. 16" a 18" se slevou 10% - cena 28.790 Kč. Jsme autorizovaní prodejci značky Author v Přerově se zázemím kamenné prodejny a servisu, daňový…
Author Orion 29 2020 - poslední skladové kusy ve vel. 17" a 19" - cena 31.490 Kč
Nabídka
14/10/2020
06:19
Author Orion 29 2020 - poslední skladové kusy ve vel. 17" a 19" - cena 31.490 Kč
Author Orion 29 2020 - poslední skladové kusy ve vel. 17"(1 ks) a 19" (3 ks) se slevou 10% - cena 31.490 Kč. Jsme autorizovaní prodejci značky Author v Přerově se zázemím kamenné prodejny a servisu,…
Author Context 29 2020 - poslední skladový kus ve vel. 19" se slevou 10% - cena 28.790 Kč
Nabídka
14/10/2020
06:15
Author Context 29 2020 - poslední skladový kus ve vel. 19" se slevou 10% - cena 28.790 Kč
Author Context 29 2020 - poslední skladový kus ve vel. 19" se slevou 10% - cena 28.790 Kč. Jsme autorizovaní prodejci značky Author v Přerově se zázemím kamenné prodejny a servisu, daňový doklad,…