c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Specialized Epic Comp Carbon 29
Nabídka
30/10/2020 08:12
23/10/2020
18:28
Specialized Epic Comp Carbon 29
Prodám Horské kolo Specialized Epic Comp Carbon 29, kolo zakoupené v 06/2016. Kolo je samozřejmě používané a má šrámy a oděrky,ale jen na zadní stavbě která je z hliníku. Na kole je vyměněná celá…
Dámské MTB AUTHOR TRACTION ASL, vel. 18" (pro 160-175cm)
Nabídka
27/10/2020
23:32
Dámské MTB AUTHOR TRACTION ASL, vel. 18" (pro 160-175cm)
Prodáme ve velice dobrém stavu dámské MTB. Podle webu Authora byl vzorem pro rám tohoto kola karbonový rám, který byl jejich novinkou pro tři nejvyšší modely MTB. Použitým materiálem je osvědčený…
Author Kinetic 26"
Nabídka
27/10/2020
20:09
Author Kinetic 26"
Prodám starší horské kolo Author Kinetic, r.v. 2003, rám kola 19, převody 3x8, Shimano Deore + Alivio, V brzdy Tektro, vidlice RST Capa, technicky ve výborném stavu, pravidelně servisováno v BiFu…
Superior
Nabídka
27/10/2020
17:43
Superior
Prodám použité kolo superior. Kolo bylo používané jen rekreačně. Bez oděrek, úplně vypořádku. Válí se doma a nemá využití.
Superior XC 807
Nabídka
27/10/2020
17:37
Superior XC 807
Dobrý den Prodám horské kolo značky Superior. V létě výměna přední a zadní kazety přehazovačky, střed a kliky, gripy, nová celá přední brzda. Kolo jeví známky provozního opotřebení. Ke kolu klidně…
Scott Aspect 950, XL
Nabídka
27/10/2020
15:29
Scott Aspect 950, XL
Kolo Scott Aspect 950, velikost XL, kolo užívané asi 2 sezóny, jinak uloženo. Servisováno. Menší oděrky(riditka...a tak). Při dalších dotazech stačí napsat, při rychlém jednání sleva možná. Popřípadě…
ROCK MACHINE Catherine 70-29 (2020), L / NOVÉ
Nabídka
27/10/2020 15:26
19/8/2020
14:18
ROCK MACHINE Catherine 70-29 (2020), L / NOVÉ
Nové, nikdy nejeté kolo s plnou zárukou a fakturou. Možnost nákupu na IČO. Kolo je k vidění a vyzkoušení u nás na prodejně. Všechny modely Catherine jsou pro letošek vyprodané, jedná se o poslední…
horské kolo Trek Marlin Gary Fisher collection
Nabídka
27/10/2020
15:04
horské kolo Trek Marlin Gary Fisher collection
Prodám horské kolo značky Trek model Marlin Gary Fisher collection na 29" kolech, rok výroby 2012. Vybavení: Vidlice: SR Suntour XCM pružinová uzamykatelná z korunky, zdvih 100mm Přehazovačka: Sram…
GT Avalanche 0.0, L / POUŽITÉ
Nabídka
27/10/2020
14:28
GT Avalanche 0.0, L / POUŽITÉ
Použité kolo našeho zákazníka, který ze zdravotních důvodů už nemůže jezdit na kole a zbavuje se ho. Kolo je sice starší ale pojízdné, v dobrém stavu a pravidelně servisováno. Hliníkový rám…
Nové 29" kolo na rámu MRX Elite X9 21", vzduchová vidlice Suntour Raidon s pevnou osou, Deore 1x11
Nabídka
27/10/2020
14:25
Nové 29" kolo na rámu MRX Elite X9 21", vzduchová vidlice Suntour Raidon s pevnou osou, Deore 1x11
Prodám nové nejeté kolo postavené na rámu MRX Elite X9 29", vel. 21". Vidlice Suntour Raidon RL-R air (vzduchová, hliníkové vnitřní nohy i tapered krk, nastavitelné tlumení, zamykání z řidítek),…
Nové 29" kolo na rámu Force Epigoni 20", vzduchová vidlice Suntour Raidon s pevnou osou, Deore 2x10
Nabídka
27/10/2020
14:22
Nové 29" kolo na rámu Force Epigoni 20", vzduchová vidlice Suntour Raidon s pevnou osou, Deore 2x10
Pordám nové nejeté 29" kolo postavené na rámu Force Epigoni vel. 20", vidlice Suntour Raidon RL-R air pevná osa 15mm (vzduchová, hliníkové vnitřní nohy, nastavitelné tlumení, zamykání z řidítek),…
CTM TERRANO 3.0 2014
Nabídka
27/10/2020
13:48
CTM TERRANO 3.0 2014
Prodám málo jeté horské kolo 26". Velikost rámu 17" (pro výšku postavy 160-170 cm). Specifikace kola viz: https://kolo.cz/clanek/ctm-terrano-3-0-2014 Kolo je v dobrém stavu, vyjma přední vidlice. U…
MTB Lee Cougan Revenge
Nabídka
27/10/2020 12:28
22/10/2020
23:08
MTB Lee Cougan Revenge
Velikost rámu M (17"). Velikost kol 29“. Stav nového kola, bez jakýchkoli škrábanců nebo jiného poškození. Zakoupeno na naší prodejně 05/2020, najeto necelých 300km! Kompletní doklady a záruka.…
Haibike ZONE 10.0 SL NOVÁ rámová sada DOWNHILL SUPER CENA!!
Nabídka
27/10/2020
11:27
Haibike ZONE 10.0 SL NOVÁ rámová sada DOWNHILL SUPER CENA!!
Na prodej nová rámová sada pro kola 26" https://www.kolacalek.cz/Haibike-ZONE-10SL-d6205.htm
TREK XCALIBER 9 model 2019
Nabídka
27/10/2020
10:51
TREK XCALIBER 9 model 2019
Prodám pečlivě udržovaný a servisovaný Trek XCALIBER 9 model 2019. Navíc v ceně teleskopická sedlovka Crank Brothers, zdvih 100 mm ( původně 8500,- ), nové pláště WTB, druhý řetěz na kole má cca 450…
MTB kolo MRX Discus 29"
Nabídka
27/10/2020 09:20
14/10/2020
17:45
MTB kolo MRX Discus 29"
Prodám velmi málo jeté MTB kolo MRX Discus 29", velikost rámu 21", v černo-bílo-červené barvě. Kolo je osazeno sadou Shimano SLX 1x12, kazeta 10-51 zubů, převodník 34 zubů. Brzdy jsou Shimano M201,…
Speacialized Chisel Man Expert 29" Vel. L - záruka
Nabídka
27/10/2020
07:30
Speacialized Chisel Man Expert 29" Vel. L - záruka
Dobrý den, prodám lehce zajeté kolo Speacialized Chisel Man Expert 29" Vel. L. Vhodné pro Hobby nebo amatérské závodníky. Specifikace: Vel. rámu: L řídítka: 720 mm Vidlice: ROCK SHOX Reba RL 29…
Specialized EPIC FSR Comp 2018, vel.L, VÝPRODEJ
Nabídka
26/10/2020 23:57
1/5/2020
14:35
Specialized EPIC FSR Comp 2018, vel.L, VÝPRODEJ
Specialized EPIC FSR COMP, ve vel. L na cca 170 - 185cm, ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ k vidění na prodejně Funbike v Ústí nad Labem, nebo na dobírku původní cena 81 999,- nyní za 63 999,-Kč dobírka 250,-Kč …
Specialized Chisel ve vel. L, nyní Zamluveno
Nabídka
26/10/2020 23:27
19/5/2020
14:56
Specialized Chisel ve vel. L, nyní Zamluveno
velikost L na postavu cca 170-185cm K vidění na prodejně FUNBIKE v Ústí nad Labem, nebo na dobírku Cena 35999,-Kč NYNÍ 33999,- dobírka 250,-Kč info na tel. 602 133 306 RÁM Specialized D…
Kellys Gate 70, 29" Eagle 1x12s, vel. M, nyní SLEVA
Nabídka
26/10/2020 23:12
27/5/2020
08:34
Kellys Gate 70, 29" Eagle 1x12s, vel. M, nyní SLEVA
Velikost M na postavu cca 170-185cm K vidění na prodejně FUNBIKE v Ústí nad Labem, nebo na dobírku Původní cena 31990,-Kč, nyní 30990,- dobírka je 250,-Kč info na tel. 602 133 306 RÁM KELLYS…
GT Avalanche 2.0 Disc, vel. L
Nabídka
26/10/2020
22:41
GT Avalanche 2.0 Disc, vel. L
Kolo pojízdné, ale potřebuje trochu něhy (seřídit, nový řetěz, vidlice na tom není nejlíp...) Téměř nové pláště (Continental Race King 2.2) a gripy - obojí najeto do 200 km, ve stejné době měněny…