c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Prodám Specialized Tarmac Expert / Ultegra / 56cm / 45mm Roval karbon kola
Nabídka
9/11/2020 12:55
26/10/2020
12:53
Prodám Specialized Tarmac Expert / Ultegra / 56cm / 45mm Roval karbon kola
Prodám velmi pěkné celokarbonové kolo Specialized Tarmac SL Expert. Limitovaná série Saxo Bank, v týmových barvách. Velikost 56cm, ideální na postavu 178-190cm. Kompletní sada Shimano Ultegra včetně…
FOCUS IZALCO MAX DISC 8.8 MODEL 2020
Nabídka
27/10/2020 16:55
23/9/2020
09:28
FOCUS IZALCO MAX DISC 8.8 MODEL 2020
Prodám nové nejeté silniční karbonové kolo FOCUS IZALCO MAX DISC 8.8 MODEL 2020 Velikost S Záruka na rám 6 let na komponenty 2 roky Původní cena 99000kč nyní 71990kč
Focus Izalco Race disk 9.9
Nabídka
26/10/2020 19:46
14/10/2019
16:32
Focus Izalco Race disk 9.9
Prodám nové kolo Focus Izalco Race disk 9.9 Velikost S (51 cm) pro výšku postavy cca. 165 - 180cm Velikost M (54cm) pro výšku postavy cca. 170 - 185cm záruka 6let na rám Rám Carbon SL, disc,…
FOCUS IZALCO RACE 9.8 MODEL 2020
Nabídka
26/10/2020 17:06
13/9/2020
16:22
FOCUS IZALCO RACE 9.8 MODEL 2020
Prodám nové nejeté karbonové silniční kolo FOCUS IZALCO RACE 9.8 MODEL 2020 Velikost S Záruka na rám 6 let na komponenty 2 roky Původní cena 60000kč nyní 43990kč
Focus Culebro Shimano 105 2x11 vel. 54
Nabídka
26/10/2020
15:47
Focus Culebro Shimano 105 2x11 vel. 54
Prodám silničku Focus Culebro v perfektním a zachovalém stavu, koupenou 2018. Původní cena 26.000 Kč. Alu rám + karbonová přední vidlice, velikost rámu M 54 na výšku cca 170-182 cm, osazeno Shimano…
FOCUS IZALCO MAX DISC 9.7 MODEL 2020
Nabídka
24/10/2020 19:41
13/9/2020
11:06
FOCUS IZALCO MAX DISC 9.7 MODEL 2020
Prodám nová nejetá silniční karbonová kola FOCUS IZALCO MAX DISC 9.7 MODEL 2020 Velikost L, XL Záruka na rám 6 let na komponenty 2 roky Původní cena 160000kč nyní 110000kč
FOCUS IZALCO MAX DISC 8.8 MODEL 2020
Nabídka
24/10/2020 17:46
13/9/2020
10:58
FOCUS IZALCO MAX DISC 8.8 MODEL 2020
Prodám nové nejeté karbonové kola FOCUS IZALCO MAX DISC 8.8 MODEL 2020 Velikost L, XL, XXL Záruka na rám 6 let na komponenty 2 roky Původní cena 99000kč nyní 71990kč
FOCUS IZALCO RACE DISC 9.7 MODEL 2020
Nabídka
24/10/2020 17:30
13/9/2020
16:09
FOCUS IZALCO RACE DISC 9.7 MODEL 2020
Prodám nové nejeté silniční karbonové kolo FOCUS IZALCO RACE DISC 9.7 MODEL 2020 Velikost S Záruka na rám 6 let na komponenty 2 roky Kompletní sada SHIMANO 105 DISC Původní cena 60000kč nyní…
Focus Izalco Race, karbonový rám a vidlice, Shimano Ultegra R8000, velikost XL (60)
Nabídka
24/10/2020
11:50
Focus Izalco Race, karbonový rám a vidlice, Shimano Ultegra R8000, velikost XL (60)
Prodám krásné silniční karbonové kolo (karbonový rám a vidlice) Focus Izalco Race, modelový rok 2018 ve velikosti XL (60) pro výšku jezdce cca 185cm a více, kompletně osazeno špičkovou, druhou…
Silniční kolo Focus Culebro 5.0
Nabídka
19/10/2020
10:43
Silniční kolo Focus Culebro 5.0
Silniční kolo Focus Culebro 5.0, velikost XL (velikostní tabulka mezi obrázky), výbava Shimano Sora, rám: hliník, vidlice: carbon, převody 3x9. Málo ježděné. V současné době obuté do terénnějších…
Focus IZALCO RACE AL 105
Nabídka
15/10/2020
13:18
Focus IZALCO RACE AL 105
Rám: hliník Vidlice: karbon Kompletní Sada: nejnovější shimano 105 Nový řetěz Nová lanka a bovdeny Špalky jsou vyměněné za lepší, ale mají najeto kolem 1000km Vše ostatní je v původním stavu Kolo je…
Prodám Focus Cayo 7.0
Nabídka
19/9/2020
19:05
Prodám Focus Cayo 7.0
Prodám Focus Cayo 7.0, najeto celkově +/- 150 km, kompletně osazeno Shimano 105 sadou, rám i vidlice karbon, bez známek jakéhokoliv opotřebení
Nabídka
13/9/2020
10:35
Focus izaco team sl 1.0
Nabízím kolo značky focus na perfektním osazení dura ace ( přehazovačka , řazení ,přesmykač , kliky ) všechno v karbonu . Kolo je v perfektním stavu najeto jen 1000 km . Původní cena je 109tisíc .…
Nabídka
9/9/2020
13:54
Focus Cayo 105
Prodám silniční kolo Focus Cayo 105. Koupeno v roce 2019, na kole najeto 3000 km. Rám: Cayo SL, carbon Vidlice: Cayo SL Přehazovačka: Shimano 105, 11s Řazení: Shimano 105 Kliky: Shimano RS500 Řidítka…
Focus Izalco Race 9.8 Ultegra R8000 11s
Nabídka
2/9/2020
20:36
Focus Izalco Race 9.8 Ultegra R8000 11s
Prodám rok používané kolo (cca 2000km) najeto. Momentálně drobné oděrky (minimálně viditelné) po lehkém pádu (odřená duál páka a část přehazovačky) dávám na přelakování.. Karbonovy rám velikost L…
FOCUS IZALCO ERGORIDE ULTEGRA 56CM
Nabídka
29/5/2020
10:44
FOCUS IZALCO ERGORIDE ULTEGRA 56CM
Velmi zachovalá silnička, málo jetá, nutno vidět. Tel. 777840842 Frame Izalco Ergoride Carbon Fork Focus CRF 01 Carbon T4 Rear Derailleur Shimano Ultegra Front Derailleur Shimano Ultegra Shifter…
FOCUS IZALCO ERGORIDE 105, VEL.160-173 CM
Nabídka
29/5/2020
10:41
FOCUS IZALCO ERGORIDE 105, VEL.160-173 CM
Prodám FOCUS IZALCO ERGORIDE 105, výborný stav, nutno vidět. Pravidelně servisováno. Tel. 777840842 RÁM: Izalco Ergoride Carbon VIDLICE: Focus CRF 01 Carbon T4 PŘEHAZOVAČKA:Shimano 105) PŘESMYKAČ…
Focus Izalco Max Dura Ace
Nabídka
28/7/2019
22:57
Focus Izalco Max Dura Ace
Nabízím Focus Izalco Max Dura Ace, 6,7kg, koupeno 23.8.2017 u dovozce Focus Cyklo & Sport Bradský, vše původní včetně řetězu, najeto do 6000km, velikost S 52, osazení Dura Ace, karbonové kliky FSA SL…
Testovací silnička časovka FOCUS IZALCO CHRONO MAX 3.0 L
Nabídka
1/12/2016 10:52
28/7/2016
09:31
Testovací silnička časovka FOCUS IZALCO CHRONO MAX 3.0 L
Prodám Testovací silničku časovku FOCUS IZALCO CHRONO MAX 3.0 L. Najeto do 100km, stav nového kola. Na kolo platí plná 2 letá záruka. Původní cena: 82.500 Kč Kolo je certifikované na závody UCI.…