c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
GIANT DEFY ADVANCED PRO 1,vel M
Nabídka
31/10/2020 19:38
22/9/2020
08:52
GIANT DEFY ADVANCED PRO 1,vel M
Prodám silniční kolo GIANT ve velmi dobrém stavu. Velikost M, na fotce nastaveno na 181cm. Prodej možný s wattmetrem STAGES POWER L (v levé klice). Kolo je osazeno komplet na sadě ULTEGRA (převody 50…
Author CA7700, Shimano Dura Ace 11s, Fulcrum Racing 7, váha jen 7,45Kg!!! Exkluzivní stav!!!
Nabídka
27/10/2020
10:15
Author CA7700, Shimano Dura Ace 11s, Fulcrum Racing 7, váha jen 7,45Kg!!! Exkluzivní stav!!!
Prodám špičkové silniční celokarbonové kolo Author CA 7700, velikosti "authorácká" 540(ideálně cca 175-190cm), v dobrém technickém stavu, řadí a brzdí, tak jak se od nejvyšší neelektrické řady…
Author CA 5500
Nabídka
24/10/2020
16:14
Author CA 5500
Nabízím toto kolo k prodeji. Podle mě nejhezčí design na silničním rámu z produkce Authoru. Rám nese provozní oděrky, velikost 54. Vhodné od 175 - 185cm postavu. Takhle nastaveno na postavu 180cm.…
Author CA Carbon
Nabídka
23/10/2020 16:10
16/10/2020
12:46
Author CA Carbon
Rychlé karbonové silniční kolo od českého výrobce Author. Velikost rámu dle značení výrobce je 540, takže pro výšku přibližně 176 – 188cm. Komponenty: sada Shimano 105, karbonové kliky FSA Team…
Author A55 vel.56
Nabídka
17/10/2020
11:57
Author A55 vel.56
Plně funkční, udržované, stav viz. foto Velikost na osobu kolem 190 cm, geometrie zde: https://cz.author.eu/silnicni/modely-kol/author-bicycle-a-55-2013-ua42818801#!geometrie-modelu Rám triple…
Author CA 7700
Nabídka
9/10/2020
12:03
Author CA 7700
Prodám perfektní silniční kolo author, rám Author A CA7700 carbon monocoque 2013, vidlice AUTHOR karbon monocoque 1.5" taper, hlavové složení FSA Orbit C-40 1.5" taper, osazeno komplet Ultegra,…
Author A5502
Nabídka
3/10/2020
20:05
Author A5502
Prodám silničku Author A5502, velikost rámu 56, starý, ale stále dobrý hliníkový rám a karbonová vidlice, nové výplety (jeté od 5.2020) Shimano WH-RS501, plášťovky Tufo Hi-Composite Carbon, nová sada…
Author Charisma 55 2019
Nabídka
1/10/2020
18:53
Author Charisma 55 2019
Prodám x 5 použité silniční kolo velikost 58. Kompletně Shimano 105, kola Mavic Ksyrium UST. Kokpit Ritchey comp. Kolo je nové měsíc a půl. Více informací na telefonim čísle.
Prodám silniční kolo Author charisma 77 vel. rámu 58 za cenu 85000 Kč
Nabídka
29/9/2020
14:02
Prodám silniční kolo Author charisma 77 vel. rámu 58 za cenu 85000 Kč
Dobrý den, nabízím nové silniční kolo model 2020 Author Charisma 77 vel. rámu 58 , se zárukou , bez poškození, nejeté , za cenu 89 000 Kč původní cena 123 000 Kč .Kolo možno vidět a odzkoušet na…
Autor 3305
Nabídka
28/9/2020
10:04
Autor 3305
Silniční kolo Autor 3305 osazeno Shimano Sora 3x8. Rok výroby 2005. Drobné oděrky rámu a omotávky jinak vše funkční. Prodám i s nášlapy. Mám jiné a na kolo se jen práší. Lehké a rychlé kolo. Při…
Author CA66
Nabídka
21/9/2020
09:44
Author CA66
Prodám celokarbonové silniční kolo Author CA66. Dle značení Authoru to je velikost 52 (délka horní rámové trubky je 56 cm), takže dle tabulky (přiložená v galerii) pro výšku 168 cm až 178 cm, ale já…
Prodáno
Nabídka
21/9/2020
09:12
Prodáno
Hliníkový rám Author velikosti 52 s karbonovou vidlicí. Osazeno ve své době špičkovou sadou Dura-Ace, 9 pastorků, převodník 53/39. Závodní speciál staršího data výroby, který byl používán pouze…
Zavodni speciál TOP nabidka
Nabídka
16/9/2020
16:02
Zavodni speciál TOP nabidka
Author Charisma 77 model 2017 na elektrice - 10.10. - 08:15 Top vybavenou silnicku na el .SRAM prevodnik a prehazovacku ( s nahradní baterii ) , zbytek na DURA ACE sade ( brzdy ) atd . Nába přední…
AUTHOR Aura / Ksyria / Ultegra
Nabídka
8/9/2020
10:31
AUTHOR Aura / Ksyria / Ultegra
- hliníkový rám s celokarbonovou vidlicí AUTHOR AURA (moje výška 177 cm) - komplet SHIMANO ULTEGRA 10s 53/39 x 11/25 - výplety MAVIC KSYRIUM - řidítka + představec + sedlo FIZIK - kolo 100%…
Prodám triatlonové kolo CA-TRI (carbon)
Nabídka
5/9/2020
18:35
Prodám triatlonové kolo CA-TRI (carbon)
Prodám velmi málo používané triatlonové (časovkářské) kolo Author CA-TRI (jeté pouze 3 závody). Celé v karbonu a osazené na Shimano Ultegra. Wattmetr Stages Power v klice (https://bit.ly/32ZfKdb).…
Prodám silniční kolo Author
Nabídka
4/9/2020
08:17
Prodám silniční kolo Author
Kolo je po servisu a v naprostém pořádku. Převody 2x8speed. Kola Mavic Cosmic Elite. Důvod prodeje je pořízení elektro kola.
Prodám Author Charisma 77
Nabídka
3/9/2020
08:45
Prodám Author Charisma 77
Prodám Author Charisma 77 v zachovalém udržovaném stavu. Kolo nebylo nikdy lehnuté
Author Airman Ultegra Di2 vel XL (58)
Nabídka
30/8/2020
22:17
Author Airman Ultegra Di2 vel XL (58)
Prodám triatlonové (časovkářské) kolo Author Airman osazené na Shimano Ultegra Di2. Kolo bylo postaveno v roce 2019 a odjelo Czechmana + jeden krátký triatlon. Bohužel díky zranění od té doby pouze…
Prodám Author CA 77
Nabídka
30/8/2020
16:15
Prodám Author CA 77
závodní silniční kolo Author CA77, velikost 500 (na výšku postavy cca 170cm), carbon monocoque, shimano Dura Ace, velmi dobrý stav. Převodník 53-39/175mm, Vícekolečko 11-28 (11), Kola Cosmic SL…
Prodám Author časovku v dobrém stavu
Nabídka
25/8/2020
08:47
Prodám Author časovku v dobrém stavu
Kolo prodám včetně kol cena 38000kč
Charizma 77, na Di2 Dura Ace!
Nabídka
23/8/2020
07:48
Charizma 77, na Di2 Dura Ace!
Prodám závodní silniční speciál s certifikátem UCI Charizma 77 Carbon A – monocoque. Velikost rámu 580 , 176cm -188cm. Shimano Dura Ace 9070 Di2 2x1. Karbonové kola Spinollo Aero 50mm. Karbonové…