c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Lapierre Xelius
Nabídka
4/11/2020 14:36
10/9/2020
13:34
Lapierre Xelius
Prodám karbonové silniční kolo Lapierre Xelius SL 500.Kazeta, kliky, řazení, brzdy Shimano 105, řetěz a kazeta nové. Nové galusky Continental na karbonových kolech, ke kolu ještě další pár kol…
Lapierre audacio 500
Nabídka
20/10/2020
16:04
Lapierre audacio 500
Prodám silniční kolo Lapierre audacio 500 velikost L ročník 2016 koupeno jako nové 4/2018 ve výborném stavu Rám: AUDACIO ALLOY 6061 Vidlice: LAPIERRE CARBON - ALLOY Steerer Hlavové složení: FSA…
Silniční carbonové kolo lapiere vel 55/L
Nabídka
20/10/2020
09:17
Silniční carbonové kolo lapiere vel 55/L
Komfortní silniční kolo Lapierre Pulsium SL 600 Disc je spičkový model mezi kategorií Endurance. Kolo bylo postaveno za účelem dojet dál. Jediná věc, která kolo limituje je jezdec! Model SL 600 Disc…
Lapierre Xelius SL 700 CP
Nabídka
15/10/2020
22:41
Lapierre Xelius SL 700 CP
Prodám silniční kolo Lapierre Xelius SL 700 CP rok výroby 2019. Karbonový rám velikosti L pro výšku postavy 180-190 cm. Kompletní sada Shimano Ultegra, elektronické řazení Ultegra Di2, ráfkové brzdy.…
Silniční kolo Lapierre sensium 300
Nabídka
14/10/2020
16:02
Silniční kolo Lapierre sensium 300
Prodám silniční kolo Lapierre Sensium 300. Koupeno v červenci. Původní cena 39 990,- nyní 31 990,- Doklady, záruka. Sada Shimano Tiagra, doplňky Lapierre.
Lapierre sensium 100
Nabídka
5/10/2020
15:09
Lapierre sensium 100
Prodam silnicni celokarbonove kolo lapierre sensium 100. Velikost XL 58cm, celokarbon. Osazeni shimano tiagra 50/34, 11-28 zubu. Rok vyroby 2015, jezdeno od 2016. Najeto cca 6000km. Plne funkcni,…
Prodám kolo LAPIERRE Xelius SL 600 FDJ - velikost L
Nabídka
28/9/2020
23:52
Prodám kolo LAPIERRE Xelius SL 600 FDJ - velikost L
Jeté od dubna 2019 do září 2020, v zimě nejeté. Specifikace: LAPIERRE XELIUS SL 600 FDJ 2018 Rok - 2018 Rám - XELIUS SL CARBON Vidlice - XELIUS SL 100% CARBON Přehazovačka - SHIMANO ULTEGRA RD…
Lapierre Aircode SL 600, vel. M
Nabídka
25/9/2020
13:15
Lapierre Aircode SL 600, vel. M
Prodám málo jeté karbonové kolo Lapierre Aicode SL 600, model 2018, kompnenty nová Shimano Ultegra R8000, vel. M (170-185 cm), původní MC 83990.- Kč, nyní 48000,- Kč
Lapierre Xelius SL 600
Nabídka
16/9/2020
11:51
Lapierre Xelius SL 600
Pravidelně servisované kolo ve velmi dobrém stavu Řazení: Ultegra 2x11 Brzdy: Ultegra Karbonová sedlovka Rám i vidlice karbon V ceně karbonová kola Speed 3.0 FCC Cena: 39 000 Kč
Lapierre Aircode Ultimate 700SL vel.L-TOP stav
Nabídka
16/9/2020
10:13
Lapierre Aircode Ultimate 700SL vel.L-TOP stav
Prodám silniční kolo Lapierre Aircode Ultimate 700SL, vel.L Lehké a tuhé kolo. Aktuálně po kompletním posézonním servise + daná nová omotávka Nikdy nelehnuté, neprasknuté, žádný pád. Top stav! (jen…
Lapierre Pulsium FDJ, velikost M od 165-180 cm
Nabídka
12/9/2020
18:00
Lapierre Pulsium FDJ, velikost M od 165-180 cm
Prodám silniční kolo Lapierre Pulsium Groupama FDJ 2019, velikost M (165-180cm). Ultegra Di2, 2x11, 50/34;11/28 nebo 34. Původní cena 110 000 Kč. Záruka 2 roky. Přesná specifikace viz. odkaz ( https:…
Lapierre Xelius
Nabídka
4/11/2020 14:36
10/9/2020
13:34
Lapierre Xelius
Prodám karbonové silniční kolo Lapierre Xelius SL 500.Kazeta, kliky, řazení, brzdy Shimano 105, řetěz a kazeta nové. Nové galusky Continental na karbonových kolech, ke kolu ještě další pár kol…
2019 Lapierre Aircode SL 700 vel.S 48cm (160cm-172cm)
Nabídka
19/8/2020
10:22
2019 Lapierre Aircode SL 700 vel.S 48cm (160cm-172cm)
Nabízíme k prodeji kolo Lapierre Aircode 700 ,ježděno ženou. Komponenty Ultegra di2, Mavic. Specifikace na https://www.lapierre-bike.cz/produkt/lapierre-aircode-sl-700-mc/4308
Lapierre Sensium AL 100
Nabídka
14/8/2020
10:08
Lapierre Sensium AL 100
Prodám svou první, velmi dobře opečovávanou silničku Lapierre sensium AL 100. Kolo je kupované v květnu 2020. Servisováno. Bez oděrek a poškození. Kolo je dobré jak pro začátečníky, tak i pokročilé. …
Lapierre Xelius SL2 700
Nabídka
27/7/2020
08:24
Lapierre Xelius SL2 700
Prodám silniční kolo Lapierre Xelius SL2 700 v černé matové barvě doplňené nebesky modrou metalízou. Kolo vypadá velmi atraktivně. Osazení kompletní sada SHIMANO ULTEGRA Di2 doplněná zapletenými…