c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Ghost Nivolet 2.8 AL XL
Nabídka
29/10/2020 18:31
8/10/2020
16:54
Ghost Nivolet 2.8 AL XL
Prodám hliníkové silniční kolo Ghost Nivolet 2.8 AL XL včetně blatníků SKS Raceblade Long. Jedná se o endurance geometrii, vhodné na výšku postavy 185-200 cm. Výbava: - sada kompletní Shimano Tiagra…
Scott Addict RC 10
Nabídka
27/10/2020
10:14
Scott Addict RC 10
prodám zánovní Scott Addict RC 10 vybavení Shimano Dura - Ace a Syncros, disc 160mm , vše originál. jeté od 4/2020. Původní cena 128 000,- Kč nyní za 89 000,- Kč
Scott Foil -L
Nabídka
24/10/2020
10:24
Scott Foil -L
Ahoj. Prodám tento rok postavený Scott Foil , jetý od prázdnin , najeto 2200 km. Původní cena 140 000 ,- , nyní 88 000,- Rám - vel. L Sram Red eTap AXS 12sp Kotoučovky Sram Red Karbonová řidítka ITM…
Silniční kola SCOTT Speedster 40 vel. L (56 cm)
Nabídka
20/10/2020
10:53
Silniční kola SCOTT Speedster 40 vel. L (56 cm)
Cykloturistická cestovní kancelář nabízí k prodeji silniční kola SCOTT Speedster 40. Alu rám vel. L , karbonová vidlice, přehazovačka Shimano Tiagra, přesmykač Shimano Sora, pláště 700x23, převody…
SCOTT Addict 20 - lehké závodní silniční kolo s karbonovým rámem - NOVÉ
Nabídka
16/10/2020
14:42
SCOTT Addict 20 - lehké závodní silniční kolo s karbonovým rámem - NOVÉ
Scott Addict 20 2017 (nové se označuje jako Addict RC) – závodní silniční kolo s lehkým rámem Addict Carbon HMF. Lesklá černo/bílá/červená barva. Komponenty Shimano Ultegra 2x11 převodů a kazeta…
Scott Foil 30 2018 - TOP STAV 300km
Nabídka
16/10/2020
14:31
Scott Foil 30 2018 - TOP STAV 300km
Jedná se o použité kolo, najeto 300 km. Stav nového kola! Bez známek použití. Garance původu. Plná záruka. Rám:FOIL HMF / IMP, F01 AERO Carbon tech. Road Race geometry Replaceable Dropout STD…
Prodám Scott CR1 NOVÁ CENA
Nabídka
3/10/2020
13:01
Prodám Scott CR1 NOVÁ CENA
Prodám kolo Scott CR1, velikost 58. Vybavení Campagnolo Record titanium 10s, kliky FSA carbon 175 mm. Nová kola na nábojích Novatec F482SB a A291SB a ráfcích Remerx Alcyon. Nové všechny bovdeny,…
SCOTT FOIL 30
Nabídka
30/9/2020
21:09
SCOTT FOIL 30
Prodám silničku SCOTT FOIL 30, 2017 velikost XL, karbonový rám, výbava Shimano 105, jako nové absolutně bez investic. Zcela nevyužité kolo. Zdarma přidám silniční helmu SCOTT vel. 55-59 cm
Prodám silniční kolo Scott karbon
Nabídka
28/9/2020
10:04
Prodám silniční kolo Scott karbon
Scott karbon, vel. 47 do 165 cm, výbava campagnolo record, převod 10x2, kliky stronglight karbon, brzdy mavic, kola mavic R-SYS, váha 6,9kg.
Silniční kolo Scott
Nabídka
26/9/2020
18:23
Silniční kolo Scott
Prodám silniční kolo Scott speedster s40. Kolo ve velmi dobrém stavu, vhodné pro začátečníky i pokročilé. V případě zájmu pište na e-mail [email protected], nebo SMS na číslo 776 506 772.
SCOTT Addict 20 Disc nebo Addict 10 Disc - silniční kolo s diskovými brzdami - NOVÉ
Nabídka
25/9/2020
07:46
SCOTT Addict 20 Disc nebo Addict 10 Disc - silniční kolo s diskovými brzdami - NOVÉ
Scott Addict Disc 2019 – silniční kolo s karbonovým rámem s pohodlnou Endurance geometrií, pevnými osami na kolech a hydraulickými kotoučovými brzdami. Skvěle běžící kola Syncros RP2.0 Disc s…
SCOTT FOIL - DURA-ACE
Nabídka
24/9/2020
14:48
SCOTT FOIL - DURA-ACE
Prodáme sestavené kolo Scott Foil. Specielní model rámu 2020 Scott Foil 20 HMF rim brake (jediný aero model na čelisťových brzdách) Kolo osazeno kompletní sadou Schimano Dura-Ace (mech.) Kola -…
Scott CR1
Nabídka
24/9/2020
09:55
Scott CR1
Prodám super pohodlnou silničku, na které není problém odsedět třeba i 500km za den. Rám karbon, lehoučká zapletená hliníková kola Vision t30. Minulý rok osazeno sadou Shimano R7000 2x11, kliky…
Prodám carbonové silniční kolo Scott CR1 30.
Nabídka
22/9/2020
09:15
Prodám carbonové silniční kolo Scott CR1 30.
Prodám carbonové silniční kolo Scott CR1 30 velikost - L - 56cm. Kolo je v perfektním stavu nikdy nejeto závodně, pravidelně servisované. Osazení - Shimano Sora, řazení - 2x9. Sedlo, sedlovka, ráfky,…
Scott Addict R15 (vel.56)
Nabídka
17/9/2020
14:27
Scott Addict R15 (vel.56)
Rám Scott ADDICT HMF NET IMP Carbon technology Road Race geometry STD Seattube / INT BB Vidlice Scott ADDICT HMF NET 1 1/8 " Carbone steerer Integrated Carbon Dropout Řazení …
Prodám závodní kolo SCOTT ADICT
Nabídka
15/9/2020
09:24
Prodám závodní kolo SCOTT ADICT
Prodám závodní kolo SCOTT ADICT, velikost 56, sada Shimano Dura Ace DI2 2x10, provozní oděrky, ale jinak TOP stav, váha 6,9 kg i s pedály. Kolo prodám bez pedálů, dotazy na telefonním čísle 605 168…
Scott speedster 30
Nabídka
14/9/2020
19:06
Scott speedster 30
Zachovalé a udržované silniční al kolo najeto okolo 6tis km. Vše funkční, nová kazeta, řetěz. Viz foto. Platí do smazání.
Scott Addict R3
Nabídka
7/9/2020
14:27
Scott Addict R3
Prodám silniční kola Scott Addict R3 Vel. M - Ideální na postavu okolo 172cm Na kole je rok stará sada Shimano 105 - 11s. V letošním roce jsou na kolo nasazeny nová kola Mavic Aksium. Model 2010 v…
Scott Addict 15
Nabídka
31/8/2020
19:34
Scott Addict 15
Prodám Scott Addict 15 , model 2016 , celokarbon , komponenty komplet mechanická Dura Ace, karbonová řidítka , karbonová kola Syncros 1.0, velikost rámu L - 56.
Scott Addict SL - Sram Etap, ENVE - 5,9 kg!
Nabídka
31/8/2020
12:30
Scott Addict SL - Sram Etap, ENVE - 5,9 kg!
Prodám Scott Addict SL Kolo stavěné od základu na rámu Scott Addict SL Zapletená kola Enve SES 4.5 na nábojích Tune Mig45 a Mag150. Keramická ložiska CeramicSpeed. Keramický je i střed, Sram Ceramic.…
Scott addict 30 2019 vel.54 duvod prodeje prechod na vetsi jednu sezonu jeta bez padu
Nabídka
14/8/2020
10:44
Scott addict 30 2019 vel.54 duvod prodeje prechod na vetsi jednu sezonu jeta bez padu
FRAME Addict MF Carbon technology Endurance geometry / Replaceable Dropout FORK Addict MF 1 1/8" - 1 1/4" Carbon steerer Alloy Dropout HEADSET Syncros Integrated REAR DERAILLEUR Shimano Tiagra Black…