c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Specialized Rockhopper Expert 29 - 2019 - XL - ZÁRUKA 1 rok
Nabídka
30/10/2020 10:27
5/9/2020
17:28
Specialized Rockhopper Expert 29 - 2019 - XL - ZÁRUKA 1 rok
Nabízím roční kolo, které je ještě 11 měsíců v záruce. Zakoupeno v Rockpoint Plzeň - Bike, servisováno. Najeto zhruba 700 km. Prodávám z důvodu koupě kola s menším rámem. Předání Plzeň či okolí.…
Scapin GEKO 148 - Sleva 35% - tlumení FOX Factory / Performance, osazení Deore / XT / XTR
Nabídka
26/10/2020 21:03
8/4/2019
10:46
Scapin GEKO 148 - Sleva 35% - tlumení FOX Factory / Performance, osazení Deore / XT / XTR
Výběr možností osazení a veškeré ceny jsou na stránce modelu na našem webu: https://www.italianbikes.cz/scapin-geko/ Kola jsou pouze na objednávku a staví se až podle konkrétního požadavku zákazníka.
Trek Top Fuel SL, Project One! vel. 21,5 (od cca 182cm)
Nabídka
26/10/2020 11:12
6/6/2020
23:12
Trek Top Fuel SL, Project One! vel. 21,5 (od cca 182cm)
Prodám Trek Top Fuel v provedení Project One. Zamykání vidlice a tlumiče najednou. Velikost 21,5 od treku se jezdit od cca 182 cm. Růžovka je taky 21,5 a je nastavena na právě zmíněných 182cm. Rám …
GHOST LECTOR 8 LC
Nabídka
25/10/2020
17:06
GHOST LECTOR 8 LC
Prodám horské kolo GHOST Lector 8 LC průměr kol 29''. Ghost Lector 8 se stal novým měřítkem mezi závodními cross-country koly GHOST LECTOR 8 LC je postaveno na nejvyšším rámu z nejlepších…
Specialized Epic Comp HT
Nabídka
25/10/2020
13:36
Specialized Epic Comp HT
29”, Vel. L (já 186cm), rám fact11 carbon, SRAM GX groupset. Zakoupeno v létě 2018. Najeto cca. 500km, takže stav kola je jako nové. Kolo se nachází u ČB ale po dohodě je také možné Mladá Boleslav.
Prodám horské kolo Superior 27,5
Nabídka
25/10/2020
12:09
Prodám horské kolo Superior 27,5
Prodám lehké, tři roky staré kolo Superior 27,5., velikost rámu S. Kolo je ve velmi dobrém stavu. Škrábance odpojídají standardnímu používání + převozu na ržáku kol (oděrky na vidlicích) Převody…
Prodám juniorské horské kolo postavené na rámu Force Virtus
Nabídka
24/10/2020
15:30
Prodám juniorské horské kolo postavené na rámu Force Virtus
Prodám juniorské horské kolo postavené na rámu Force Virtus vel. 17,5 (viz foto geometrie). Kolo bylo postaveno na zakázku, nejedná se o sériovku. Vidlice je Suntour Epicon zdvih 100 mm (zdvih lze…
MRX Aspius 29" 2018
Nabídka
24/10/2020 12:18
3/9/2020
15:53
MRX Aspius 29" 2018
Horské kolo 29" rám Al velikost 21" vidlice Suntour XCM RL 100mm výbava Shimano Deore/Altus převody 3x9 40/30/22x11-36z. hydraulické kotoučové brzdy Shimano Hone komponenty Profil pláště Impact…
Kross Level 6.0
Nabídka
24/10/2020
12:07
Kross Level 6.0
Prodam Kross level 6.0. Vybava shimano deore, prehazovačka slx, rafky wtb, kliky suntour, vzduchova vidlice suntour. Velikost "S", ale 17 palcu, takze na postavu cca 155-175cm. Optoti katalogove…
Scud Danio 27,5" 2018
Nabídka
24/10/2020 12:03
8/9/2020
21:04
Scud Danio 27,5" 2018
Horské kolo 27,5" rám Al velikost 19" vidlice Suntour XCM RL 100mm výbava Shimano Acera/Altus převody 2x9 36/22x11-36z. hydraulické kotoučové brzdy komponenty Profil pláště CST hmotnost 14,4kg. Cena…
Scud Kuzo 27,5" 2018
Nabídka
24/10/2020 10:18
9/10/2020
11:44
Scud Kuzo 27,5" 2018
Horské kolo 27,5" rám Al velikost 17" vidlice Suntour XCM 100mm výbava Shimano Altus/Tourney převody 2x8 36/22x11-34z. mechanické kotoučové brzdy komponenty Zoom pláště WTB hmotnost 13,9kg. Cena 11…
MRX Aspius 29" 2018
Nabídka
24/10/2020 09:33
15/10/2020
16:40
MRX Aspius 29" 2018
Horské kolo 29" rám Al velikost 19,5" vidlice Suntour XCM RL 100mm výbava Shimano Altus převody 2x9 36/22x11-36z. hydraulické kotoučové brzdy Shimano komponenty Zoom pláště CST hmotnost 15kg. Cena 16…
Specialized EPIC FSR Comp 2018, vel.L, VÝPRODEJ
Nabídka
24/10/2020 02:46
1/5/2020
14:35
Specialized EPIC FSR Comp 2018, vel.L, VÝPRODEJ
Specialized EPIC FSR COMP, ve vel. L na cca 170 - 185cm, ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ k vidění na prodejně Funbike v Ústí nad Labem, nebo na dobírku původní cena 81 999,- nyní za 63 999,-Kč dobírka 250,-Kč …
Horské kolo 4EVER Scanner 1
Nabídka
23/10/2020
17:50
Horské kolo 4EVER Scanner 1
Prodám horské kolo 4EVER Scanner 1. Kolo bylo ježděno jednu sezonu a poslední 2 roky mi leží v garáži téměř nevyužívané, tak bych ho rád poslal někam, kde jistě dobře poslouží. Kolo nese jisté známky…
Merida big nine 600
Nabídka
23/10/2020
16:19
Merida big nine 600
Prodám kolo merida big nine 600. Servisní knížku dodám. Na kole nové hlavové složení. Nové destičky.
Nabídka
21/10/2020
19:31
Merida big nine 800
Prodam Meridu big.nine 800. Kolo najeto do 150km. Porizeno jen na vozeni decka. Vse v top stavu a po odbornem servisu. Popis v odkazu. https://www.mojekolo.cz/merida-big-nine-800-1/
TREK Procaliber SL xx1 eagle vel M
Nabídka
21/10/2020
11:58
TREK Procaliber SL xx1 eagle vel M
Komplet xx1 gold eagle 12speed Brzdy sram level karbon ultimate gold Vidlice sid ultimate carbon Riditka sedlovka bontrager karbon Kola bontrager kovee 23 karbon Kolo pravidelne servisovano bez…
Nabídka
20/10/2020
19:33
Specialized Stumpjumper HT ELITE CARBON WC 29
karbonové kolo Stumpjumper HT ELITE CARBON WC 29. Velikost rámu - M. Rám FACT 10m carbon, World Cup XC 29 Geometry. Řazení SRAM X1, 11-speed, trigger. Přední brzda Shimano SLX, hydraulic disc,…
Prodám RB CRR 290 velikost M do 178 cm
Nabídka
19/10/2020
18:51
Prodám RB CRR 290 velikost M do 178 cm
Prodám kolo RB CRR 290 velikost M vyrobeno 2/2018. Kolo je v dobrém stavu jen provozní oděrky. Barva titan fox mat.( šedá matná )Logo bílá. Vidlice SR Suntour Axon RL-R 120mm White,uzamykání s…
Prodej dívčího horského kola
Nabídka
19/10/2020
15:06
Prodej dívčího horského kola
Nabízím zánovní dívčí horské kolo zn.Specialized.Kola 27,5,vidlice Suntur,brzdy mechanické kotoučové Tektro,rám hliníkový.Trojpřevodník s 8 kolečkem.TOP stav.Pro věk od 7 let dále dle výšky.Vhodné…
Kellys Viper 50 27,5" 2018
Nabídka
19/10/2020
14:50
Kellys Viper 50 27,5" 2018
Prodám horské kolo kellys viper 50 koupeno 7/2018. RÁM: KELLYS Alutec RRC 27.5 - Race Ready Concept VELIKOST RÁMU 445mm (17,5), měřím 167cm a jezdilo se mi dobře, ale doporučil bych výšku cca 160…