c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
S-Works Tarmac 2020 v.58 12s - satin granite / blue green foil - možnost jen rámu
Nabídka
31/10/2020 14:59
4/10/2020
16:04
S-Works Tarmac 2020 v.58 12s - satin granite / blue green foil - možnost jen rámu
Rám: S-Works Tarmac SL6 2020 satin granite / blue green foil FACT 12r velikost 58cm Sada 2x12s - SRAM Red eTap AXS s wattmetrem Kladky Oversize Ceramic Speed Coated -Green Limited Kola: Roval CLX…
Silniční kolo Argon 18 Gallium Pro, vel. L
Nabídka
27/10/2020 11:06
20/1/2020
20:13
Silniční kolo Argon 18 Gallium Pro, vel. L
Prodám silniční kolo Argon 18 Gallium Pro ve velikosti L, ideální pro velikost cca 180-190cm. Kolo je osazené špičkovými komponenty: kompletní elektronická sada Shimano Dura Ace Di2, převody 53/39 x…
BMC Teammachine SLR01
Nabídka
26/10/2020
17:23
BMC Teammachine SLR01
Prodám kolo BMC této výbavě: Frame: Teammachine SLR01 Tubing: ACE Technology, 01 Premium Carbon Size: / 51 / Fork: Teammachine SLR, 01 Premium Carbon Gears: 2×11 Chainwheel: Shimano Dura Ace, 52…
Silniční top model od KTM se slevou 70000kč
Nabídka
25/10/2020
13:07
Silniční top model od KTM se slevou 70000kč
Prodám top model silničního aero kola od KTM.Dura ace Di2,kola dt swiss arc 1400,aero řídítka Ritchey wcs.Jede neskutečně.Na tomto rámu jede tým Vital Concept Tour de France.Velikost rámu 57,na výšku…
FOCUS IZALCO MAX DISC 9.7 MODEL 2020
Nabídka
24/10/2020 19:41
13/9/2020
11:06
FOCUS IZALCO MAX DISC 9.7 MODEL 2020
Prodám nová nejetá silniční karbonová kola FOCUS IZALCO MAX DISC 9.7 MODEL 2020 Velikost L, XL Záruka na rám 6 let na komponenty 2 roky Původní cena 160000kč nyní 110000kč
Tarmac SL6 Pro disc, ultegra Di2, velikost 56, model 2018
Nabídka
22/10/2020
08:41
Tarmac SL6 Pro disc, ultegra Di2, velikost 56, model 2018
Kolokrám Vám nabízí prakticky nejeté kolo, najeto max. 500km, stav nového kola. Původní MOC byla 180 000,- Kč. V případě zájmu nebo jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na email [email protected]
S-WORKS Tarmac SL6 Ultralight Dura-Ace Di2, velikost 56
Nabídka
21/10/2020
10:22
S-WORKS Tarmac SL6 Ultralight Dura-Ace Di2, velikost 56
kola ROVAL CLX 50, DT swiss plus náhradní přední kolo pohon Shimano Dura-Ace Di2 R 9150 , 11speed převodník 52/36 sedlo Body geometry Specialized 3 roky, pravidelný servis - jako v bavlnce představa…
TREK EMONDA SLR 9 PROJECT ONE
Nabídka
20/10/2020
13:56
TREK EMONDA SLR 9 PROJECT ONE
Prodám silniční kolo TREK EMONDA SLR 9, zakázkové lakování PROJECT ONE, nejvyšší model rámu vel.58 (cca 179-187cm) H1 OCLV řada 700, 6,7kg bez pedálů, el. sada 2x11 Dura-Ace Di2, integrované čidlo…
Orbea Orca Aero Dura-Ace Di2 MyO
Nabídka
19/10/2020
11:37
Orbea Orca Aero Dura-Ace Di2 MyO
Prodám silniční kolo Orbea Orca AERO, v provedení MyO designu. Velikost rámu 51cm (162-172cm). Kompletní sada Shimano Dura-Ace Di2 9150 Zapletená kola Fulcrum Racing Quattro Carbon 40mm Karbonová…
Canyon Aeroad CF SL Disc 8.0 Di2 (2020)
Nabídka
8/10/2020
18:51
Canyon Aeroad CF SL Disc 8.0 Di2 (2020)
- Dobrý den, prodám silniční kolo Canyon aeroad CF SL Disc 8.0 Di2 (model 2020). Kolo je zakoupeno v srpnu 2020, takže je jako nové. Koupeno přímo z canyon.com stránek. Faktura o zakoupení je…
prodám SPECIALIZED Tarmac Disc Expert Satin Black/Chameleon/Tarmac Black 2020 58
Nabídka
7/10/2020
15:00
prodám SPECIALIZED Tarmac Disc Expert Satin Black/Chameleon/Tarmac Black 2020 58
Prodám 7 mesíců jeté silniční kolo SPECIALIZED Tarmac Disc Expert Satin Black/Chameleon/Tarmac Black 2020, velikost 58, kola Roval, sada Shimano Ultegra Di2, pláště Pirreli, nový řetez. Kolo bez…
Specialized VENGE VIAS XL
Nabídka
5/10/2020
08:41
Specialized VENGE VIAS XL
Dobrý den, nabízím k prodeji svůj SPECIALIZED VENGE VIAS ve velikosti XL (58), které je osazeno mechanickou DURA-ACE 11st s koly ROVAL CLX 64. Specifikace kola je k dispozici zde: https://www.kola…
Merida Reacto 9000e
Nabídka
26/9/2020
22:52
Merida Reacto 9000e
Prodám Merida Reacto. Velikost M/L. Kolo pravidelně servisováno. Více foto jen vážným zájemcům. P Výbava: Rám: Reacto Disc CF4 Velikosti: ML(54) Hmotnost: 7.46 Tlumič: Vidlice: Superlite…
SCOTT FOIL - DURA-ACE
Nabídka
24/9/2020
14:48
SCOTT FOIL - DURA-ACE
Prodáme sestavené kolo Scott Foil. Specielní model rámu 2020 Scott Foil 20 HMF rim brake (jediný aero model na čelisťových brzdách) Kolo osazeno kompletní sadou Schimano Dura-Ace (mech.) Kola -…
Trek boone 7 disc force axs
Nabídka
20/9/2020
12:57
Trek boone 7 disc force axs
Detailní popis Ahoj, Nabízím cyklokrosové kolo Trek boone 7, momentálně na silničních pláštích continental grand sport Velikost 56cm Bylo o něj ždycky dobře staráno, nikdy se na něm nešetřilo a…
BASSO Diamante Ultegra Di2 disc
Nabídka
18/9/2020
15:58
BASSO Diamante Ultegra Di2 disc
Prodám předváděčku Basso Diamante, vel. 56. S novou 2 letou zárukou + prodloužená na rám. Kompletně na sadě Shimano ULTEGRA 8070 DI2 DISC Zapletená kola Microtech MR38 Disc CL carbon clincher …
BASSO Diamante Ultegra Di2 disc
Nabídka
18/9/2020
15:55
BASSO Diamante Ultegra Di2 disc
Prodám předváděčku Basso Diamante, vel. 53. S novou 2 letou zárukou + prodloužená na rám. Kompletně na sadě Shimano ULTEGRA 8070 DI2 DISC Zapletená kola Microtech MR38 Disc CL carbon clincher …
Cannondale supersix evo
Nabídka
6/9/2020
21:56
Cannondale supersix evo
Predám Cannondale supersix evo hi mod. Výbava dura ACE Di2. Kľuky SISL2, s watmetrom power 2 Max NG( 5 ročná záruka). Kolesá Vision metrom 40. Riaditka Vision metron 5 D. Kladka na prehadzovacke…
Duratec Phantom
Nabídka
5/9/2020
12:21
Duratec Phantom
Prodám Duratec Phantom, carbon, velikost rámu 59 (178-187 cm), výroba 10/2018, pravidelný servis u Václava Svatoše. sada Sram Red 22 E-tap kola ZIPP 303 Clincher model 2019 představec - Ritchey WCS…
CUBE Aerium C:68 SL high 2018/19
Nabídka
26/8/2020
16:01
CUBE Aerium C:68 SL high 2018/19
Nabízím rok a půl ježděnou tt “kozu”Cube Aerium C:68. Velikost M, odhad pro závodníka 170-185cm (pro mě 186 cm na hraně, proto přesedlání na velikost L). Najeto kolem 6000-8000 km. Kromě drobných…
Pinarello F12 Dogma limitovana edice
Nabídka
22/8/2020
11:28
Pinarello F12 Dogma limitovana edice
Pinarello F12 Dogma Ram,(koupeno nové v DH Cycling Beroun), Riditka (Most),Brzdy(Dura-Ace) vse je nové. Velikost Ramu 57,5. Cena 109 000 kč