c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
S-Works Tarmac 2020 v.58 12s - satin granite / blue green foil - možnost jen rámu
Nabídka
31/10/2020 14:59
4/10/2020
16:04
S-Works Tarmac 2020 v.58 12s - satin granite / blue green foil - možnost jen rámu
Rám: S-Works Tarmac SL6 2020 satin granite / blue green foil FACT 12r velikost 58cm Sada 2x12s - SRAM Red eTap AXS s wattmetrem Kladky Oversize Ceramic Speed Coated -Green Limited Kola: Roval CLX…
Argon krypton, dura-ace di2 , (160 až 178cm)
Nabídka
26/10/2020 10:34
10/8/2020
16:15
Argon krypton, dura-ace di2 , (160 až 178cm)
Velikost "S" (513mm) podobá geometrie jako Tarmac ve velikosti 54. Odhadem to je na cca 160 až 178cm. Váha kola jak je na fotkách je 6,5kg. Osazení dura ace di2, pouze přehazovačka je ultegra 6870 -…
Bianchi Intrepida Vel. 57. Rychle jednání sleva!
Nabídka
25/10/2020
13:36
Bianchi Intrepida Vel. 57. Rychle jednání sleva!
Prodam Bianchi Intrepida Vel 57. Nově komplet postavené Osazeno Shimano ultegra R8000 Kliky Dura Ace Carbonova Sedlovka Fsi NOVÉ Karbonové pláštové kola Kastar R50 (pláště Tufo)… Nový řetěz.…
Cannondale SuperSix Hi-mod, Dura-ace, Zipp.
Nabídka
25/10/2020
12:57
Cannondale SuperSix Hi-mod, Dura-ace, Zipp.
Pouštím do světa svůj upravený SuperSix, ze zdravotních důvodů nemohu jezdit. V podstatě nové kolo. Rám SuperSix evo Hi-mod ve vel. 56, neřezaný krk vidlice, kuželovitá podložka v příbalu. Komplet na…
MERIDA SCULTURA DISC 6000
Nabídka
23/10/2020
23:29
MERIDA SCULTURA DISC 6000
Detailní popis Kolo kupované 4.5.2020 v síti Cyklopoint. .Velikost M/L pro cca 174-183cm Osazení je komplet Shimano Ultegra R8000.Sedlo prologo,sedlovka karbonová,pevné osy. Záruka na rám 10 let,jeté…
Canonndale Supersix Evo Dura Ace di2 - TOP stav
Nabídka
23/10/2020 09:18
4/9/2020
10:21
Canonndale Supersix Evo Dura Ace di2 - TOP stav
Prodám super lehkou silničku canonndale supersix evo na kompletní Dura Ace Di2 sadě. Velikost 56. Kolo je minimálně ježděné, byla to fajnovka pouze na léto, nikdy mokro nebo zima/sůl. Je témeř bež…
Specialized Tarmac Expert Disc Race, vel. 56
Nabídka
20/10/2020
22:00
Specialized Tarmac Expert Disc Race, vel. 56
Prodám velmi pěkný Tarmac Expert Disc Race, vel. Rámu 56 cm Specialized FACT 10r carbon, rok 2016. Zaplatená karbonová kola Roval Rapide CL 40 Disc, vybaveno sadou Shimano Ultegra, střed FSA SL-K…
BASSO DIAMANTE - SLEVA
Nabídka
29/10/2020 13:58
19/10/2020
15:56
BASSO DIAMANTE - SLEVA
Prodám Basso Diamante model 2019. Jedná se o nejvyšší model od značky Basso. Italská kvalita a preciznost zhmotněná do týhle Italský krasotiny. Velikost 56 (180cm a více má trochu jinou geometrii)…
TREK EMONDA SL 6
Nabídka
19/10/2020
12:45
TREK EMONDA SL 6
Nové kolo, najeto cca 400 km. Plná doživotní Záruka!! + Servisní historie. Rám Ultralight 500 Series OCLV Carbon, Vidlice/ Émonda carbon, E2 Geometrie/ H2 Kola Zapletená kola/ Bontrager Race…
CUBE LITENING CHPC RACE
Nabídka
19/10/2020
12:21
CUBE LITENING CHPC RACE
Velmi dobrý stav! Záruka na rám, zaručený servis. Najeto cca 100 Km. PC 79990,- Rám Super HPC, Monocoque, Advanced Twin Mold Technology Vidlice Cube CSL EVO fullcarbon, tapered Hlavové složení FSA…
Argon 18 E-116
Nabídka
18/10/2020
09:22
Argon 18 E-116
Dobrý den, prodám časovkářské/triatlonové kolo Argon18 E-116 velikost M. Ultegra 11s,karbonová řídítka, oválný převodník, karbonová kola 80mm. Nastaveno na 182cm. Více foto a info po telefonu.
Aero kolo KUOTA KIRAL, vel. M, FULL CARBON, ULTEGRA, CARBON KOLA + ŘÍDÍTKA, TOP STAV
Nabídka
17/10/2020
17:54
Aero kolo KUOTA KIRAL, vel. M, FULL CARBON, ULTEGRA, CARBON KOLA + ŘÍDÍTKA, TOP STAV
Nabízím k prodeji toto pohodlné, rychlé, lehké a po všech stránkách skvělé kolo, ježděné od jara 2018. Oproti originálu je kolo doplněno o karbonová zapletená galusková kola KRU 55mm v hodnotě přes…
Liv Avail Advanced 1 2020 Velikost S
Nabídka
15/10/2020
14:05
Liv Avail Advanced 1 2020 Velikost S
Velikost S Kolo bylo vystavené u nás v obchodě. Je rozbalené a složené, ale nikdo na něm nejel. Advanced Composite Vidlice: Advanced Composite, karbonový sloupek OverDrive, 12mm pevná osa Počet…
Giant DEFY ADVANCED 1 2020
Nabídka
15/10/2020
13:54
Giant DEFY ADVANCED 1 2020
Jedná se o vystavený kousek, který jsme měli postavený v obchodě. Kolo je rozbalené a postavené, ale nikdo na něm nejel. Velikosti M Barva Charcoal / Pure Red Rám Advanced Composite Vidlice Advanced…
Cannondale caad 13 Ultegra disc vel. 56
Nabídka
15/10/2020
13:29
Cannondale caad 13 Ultegra disc vel. 56
Prodám Cannondale Caad 13 ve velikosti 56. Kolo má najeto cca 2000km je kommpletně osazeno shimano ultegra 2x11 kazeta 11-28, Kliky Cannondale holowgram a převodníky spiderring 52/36, Brzdové kotouce…
Avanti Corsa DR
Nabídka
14/10/2020
11:50
Avanti Corsa DR
Prodam kolo Novozelandske značky Avanti. Je to nejvyšší model od téhle značky, je osazeno sadou Durace, karbonovými koly Venn a karbonovými doplňky Ritchey Wcs. Kolo je v TOP stavu, bez jediného…
Specialized Roubaix Comp
Nabídka
14/10/2020 10:33
17/8/2020
11:30
Specialized Roubaix Comp
Netřeba představovat stento silniční komfortní rám: Vybavení: Sada Shimano Ultegra hydraulické brzdy Kliky 50-34 Kazeta 11-32 Výplety DT Swiss R470 db Náboje Axis
Felt Fc, vel. 58, Sram Red
Nabídka
13/10/2020
17:50
Felt Fc, vel. 58, Sram Red
Prodam kolo vel. 58 Felt Fc, celokarbon, vc. kol viz foto, sada Sram Red, kliky FSA SLK, predstavec a rydla Ritchey, vaha kola 6,8 kg.
Bianchi Oltre XR1
Nabídka
12/10/2020
12:32
Bianchi Oltre XR1
Nabízím k prodeji kolo Bianchi Oltre XR1 v barvě celeste lesk,postaveném na komponentech Shimano 105 5800.Kazeta Ultegra 11S 11-28,převodníky Sh 105 53x39 (náhradní mám 50X34 a dodám ke kolu),kola…
Specialized tarmac SL4
Nabídka
11/10/2020 18:34
25/9/2020
11:28
Specialized tarmac SL4
Prodám top silniční karbonové kolo na 11rychlostní sadě s karbonovými kliky, karbonové plášťové kola roval na keramických ložiskách (lehce probržděný zadní ráfek, doporučená cena opravy 2500kč), kolo…
Specialized Roubaix Comp, ULTEGRA, vel. L
Nabídka
11/10/2020
00:29
Specialized Roubaix Comp, ULTEGRA, vel. L
Nevyužité. Původní cena 78 tisíc. V případě dotazů mi prosím napište mail nebo SMS, ozvu se zpět. RÁM FACT 10r carbon, Endurance Geometry, Rider-First Engineeredâ„¢, 12x142mm thru-axle,…