c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
S-Works Tarmac 2020 v.58 12s - satin granite / blue green foil - možnost jen rámu
Nabídka
31/10/2020 14:59
4/10/2020
16:04
S-Works Tarmac 2020 v.58 12s - satin granite / blue green foil - možnost jen rámu
Rám: S-Works Tarmac SL6 2020 satin granite / blue green foil FACT 12r velikost 58cm Sada 2x12s - SRAM Red eTap AXS s wattmetrem Kladky Oversize Ceramic Speed Coated -Green Limited Kola: Roval CLX…
Kuota Khan Pro Team edition
Nabídka
26/10/2020
15:37
Kuota Khan Pro Team edition
Dobrý den, rád bych nabídl k prodeji custom stavbu krásného silničního kola na rámovém setu Italské značky KUOTA. Jedná se o nejvyšší model Khan PRO Team edition, používaný týmem Cofidis. Kolo je…
Trek Madone 4.7
Nabídka
26/10/2020
13:05
Trek Madone 4.7
Rám karbon velikost 54cm (postava 175-185) Vidlice karbon Lapiere (původní měla krátký krk) nová, nejetá Sedlovka Bontrager carbon sedlo Fizik - gelové Kliky Shimano 172,5mm 50/34 řazení Shimano…
Triatlonový speciál Felt B12 2013
Nabídka
25/10/2020
21:17
Triatlonový speciál Felt B12 2013
Prodám triatlonový speciál Felt B12 2013 velikost L (rám 56) pro výšku cca 178-188cm, já 183cm a super. V originální sestavě: Ultegra, Felt TTR3 wheels (ty Bontragery nejsou obsahem inzerátu), sedlo…
BMC silnice
Nabídka
25/10/2020
20:21
BMC silnice
Silniční kolo BMC kola 28", rám 57cm karbonová vidlice najeto 2000km Převody 2x11 výbava Shimano 105 Původní cena 30 000,-Kč Prodám za 15 000,-Kč Osobní předání, pošta nebo jsem schopen dovest až…
Colnago vel. 58
Nabídka
25/10/2020
16:24
Colnago vel. 58
Kolo Colnago, nove plaste a duse, plne funkcni, stačí trochu promazat.
Focus Izalco Race, karbonový rám a vidlice, Shimano Ultegra R8000, velikost XL (60)
Nabídka
24/10/2020
11:50
Focus Izalco Race, karbonový rám a vidlice, Shimano Ultegra R8000, velikost XL (60)
Prodám krásné silniční karbonové kolo (karbonový rám a vidlice) Focus Izalco Race, modelový rok 2018 ve velikosti XL (60) pro výšku jezdce cca 185cm a více, kompletně osazeno špičkovou, druhou…
Felt B16 velikost 51 cm model 2019
Nabídka
24/10/2020 11:32
4/10/2020
22:32
Felt B16 velikost 51 cm model 2019
Prodám triatlonové / časovkářské kolo Felt B16 ve velikosti 51 cm, rok výroby 2019. Kolo bylo součástí flotily triatlonové půjčovny a bylo v nabídce pouze jednu sezonu. Kolo je v top stavu, bez…
Felt B12 velikost 54 cm model 2018
Nabídka
24/10/2020 11:16
4/10/2020
22:45
Felt B12 velikost 54 cm model 2018
Prodám triatlonové / časovkářské kolo Felt B12 ve velikosti 54 cm, rok výroby 2018. Kolo bylo součástí flotily triatlonové půjčovny. Kolo je v super stavu, ale má pár provozních oděrek, všechny jsem…
Felt B14 velikost 56 cm model 2018
Nabídka
24/10/2020 11:16
4/10/2020
22:50
Felt B14 velikost 56 cm model 2018
Prodám triatlonové / časovkářské kolo Felt B14 ve velikosti 56 cm, rok výroby 2018. Kolo bylo součástí flotily triatlonové půjčovny. Kolo je v super stavu, ale má pár provozních oděrek, všechny jsem…
Felt B14 velikost 58 cm model 2018
Nabídka
24/10/2020 11:16
4/10/2020
22:54
Felt B14 velikost 58 cm model 2018
Prodám triatlonové / časovkářské kolo Felt B14 ve velikosti 56 cm, rok výroby 2018. Kolo bylo součástí flotily triatlonové půjčovny. Kolo je v super stavu, ale má pár provozních oděrek, všechny jsem…
Ridley Damocles
Nabídka
24/10/2020
10:18
Ridley Damocles
prodám silniční kolo Ridley Damocles s integrovanou sedlovkou. Velikost kola na postavu 160 - 168 cm, nastavitelná výška sedla od 65 cm do 67cm od středu šlapání. Osazeno kompletně sadou Shimano Dura…
GIANT DEFY ADVANCED 2
Nabídka
1/11/2020 14:16
23/10/2020
14:13
GIANT DEFY ADVANCED 2
Prodávám silniční kolo GIANT DEFY ADVANCED 2 skoro jako nové, najeto cca á00 Km. první majitel. Model 2019, koupeno v roce 2020, záruka od června Rám a Vidlice D-Fuse-Karbon Velikost M/L Specifkace:…
S-works Venge
Nabídka
23/10/2020
10:30
S-works Venge
Zdravím, predám Specialized S-works Venge. Osadený je komplet s Sram Red mechanickou sadou. Karbónové kola Roval rapide 45. Pravidelne servisovaný. Veľkosť rámu je 58. Pedále Dura-ace v cene. Viac…
Silniční závodní celokarbonové kolo
Nabídka
22/10/2020 19:03
4/8/2020
21:04
Silniční závodní celokarbonové kolo
vel. 57,5cm délka + představec 140 mm na postavu 190-197cm. kompletní Ultegra 11 sp. kliky 175mm 50/34z. Super bezdušová celokarbonová kola Aivee SR2 + Continental kolo má najeto 3000 km. vše…
Cervélo P3 včetně kol a dalšího vybavení
Nabídka
22/10/2020
09:47
Cervélo P3 včetně kol a dalšího vybavení
Prodám celokarbonové časovkářské/tritlonové Cervélo P3 z důvodu nevyužívání (posledního 2,5 roku zcela nejeté). Velikost rámu aktuálně nastavena na výšku 180cm, neseříznutá vidlice. sada: Shinamo…
Ridley Excalibur Katusha (57 cm)
Nabídka
21/10/2020
19:35
Ridley Excalibur Katusha (57 cm)
Nabízím k prodeji silniční kolo belgické značky Ridley model Excalibur (v barvách bývalého týmu Katusha). Na kole je najeto zhruba 6000 km a byl na něm pravidelně prováděn běžný servis. Kolo je k…
Silniční kolo Madone SL6 2020
Nabídka
19/10/2020
14:48
Silniční kolo Madone SL6 2020
Prodám aero silničku Madone SL 6, 2020, komplet ULTEGRA, předělaný kokpit (top karbonová řidítka a představec v ceně 20 tisíc), najeto do 1000 km.
COLNAGO STRADA SL, NAJETO 100 KM
Nabídka
19/10/2020
13:35
COLNAGO STRADA SL, NAJETO 100 KM
Prodám krásné kolo COLNAGO STRADA SL TIAGRA 10S. Najeto 60 km. Rám: COLNAGO STRADA SL Vidlice: COLNAGO STREET 3.0 Hlavové složení: COLNAGO 1-1/8″ 1-1/4″ ALLOY CAP 15MM Představec: DEDA EL…
BH ultralight sram red etap
Nabídka
19/10/2020
12:54
BH ultralight sram red etap
Velikost S/M posedu nastaveni na 176cm Sada sram red etap Kola Mavic Cosmic Ultimate Tubular, + galusky 2018 V případě zájmu mám i tréninkové kola.
TREK EMONDA SL 6
Nabídka
19/10/2020
12:45
TREK EMONDA SL 6
Nové kolo, najeto cca 400 km. Plná doživotní Záruka!! + Servisní historie. Rám Ultralight 500 Series OCLV Carbon, Vidlice/ Émonda carbon, E2 Geometrie/ H2 Kola Zapletená kola/ Bontrager Race…