c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Silniční FullCarbon Spinollo - KADROSSi, na Shimano DURA-ACE
Nabídka
16/11/2020 09:31
10/9/2020
11:10
Silniční FullCarbon Spinollo - KADROSSi, na Shimano DURA-ACE
rám Spinollo - KADROSSi IST, full Carbon, hmotnost rámu 1050 g., úchyt sedla Ritchey WCS, integrované vedení brzdových i řadících bowdenů, kónická hlavová trubka, Shimano Dura-Ace R 9100, kliky 175…
Silniční kolo Cipollini NK1K
Nabídka
22/10/2020 23:31
22/10/2020
23:31
Silniční kolo Cipollini NK1K
Velikost: XL. Špičkový stav, bez jediného škrábance nebo jiného poškození, najeto minimum km! Původní cena 260 000,-. Rám: Cipollini NK1K Torayca T1000 Vidlice: Cipollini NK1K Torayca T1000…
Silniční kolo Kellys URC 90
Nabídka
22/10/2020 22:37
22/10/2020
22:37
Silniční kolo Kellys URC 90
Velikost M (52). Pěkný stav, vše 100% funkční. Pouze oděrky na rámu- viz. foto. Vykoupeno od našeho zákazníka při nákupu nového kola. Kolo je po kompletním servisu a přípravě v našem servise. …
Tarmac S-works
Nabídka
22/10/2020
20:38
Tarmac S-works
K prodeji Specialized Tarmac S-works, vel. 61, model 2017, sada sram RED, koupeno jaro 2018, stav velmi dobrý, najeto 15.000km, pohon výměna 2019, doklady samozřejmostí, jaro 2020 nová kola Roval…
pinarello
Nabídka
22/10/2020
20:13
pinarello
Predám Pinarello dogma F8, velkost M , tabulkova velkost 550mm , sada dura -ace 9000, Riaditka a predstavec most carbon, kolesá vision trimax 30 hlinikove, možnosť vybrat , dt swiss 66 plaštove,alebo…
Silniční závodní celokarbonové kolo
Nabídka
22/10/2020 19:03
4/8/2020
21:04
Silniční závodní celokarbonové kolo
vel. 57,5cm délka + představec 140 mm na postavu 190-197cm. kompletní Ultegra 11 sp. kliky 175mm 50/34z. Super bezdušová celokarbonová kola Aivee SR2 + Continental kolo má najeto 3000 km. vše…
Silniční kolo Cannondale
Nabídka
22/10/2020
18:18
Silniční kolo Cannondale
Prodám silniční kolo Cannondale Supersix Evo. Kolo je ve výborném stavu, málo jeté. Komponenty: Shimano Ultegra 2x 11, kola Mavik Cosmic karbon- hliník 50 cm., brzdy Shimano Ultegra. Váha kola je 7…
Cipollini RB1K The One - vel.XL, najeto do 800km, kola Zipp nová, možno i po částech
Nabídka
22/10/2020
18:07
Cipollini RB1K The One - vel.XL, najeto do 800km, kola Zipp nová, možno i po částech
Prodám toto umělecké dílo od pana Svobody z Kolokrámu, postaveno letos na jaře, velikost interní označení XXL (je to spíše normální XL viz geometrie na odkazu nize), výška sedla na fotce 84cm, výška…
Prodám karbonovou silničku HAIBIKE CHALLENGE 8.20
Nabídka
22/10/2020
17:49
Prodám karbonovou silničku HAIBIKE CHALLENGE 8.20
Zdravím, z důvodu upgradu prodávám rekreačně ježděnou silničku Haibike Challenge 8.20. Kolo je na kompletní sadě Shimano 105 5800, nová kazeta 11-30 a řetěz, převodníky 50-34 compact Součástí jsou…
Silniční kolo Argon 18 Gallium Pro, vel. L
Nabídka
22/10/2020 16:09
20/1/2020
20:13
Silniční kolo Argon 18 Gallium Pro, vel. L
Prodám silniční kolo Argon 18 Gallium Pro ve velikosti L, ideální pro velikost cca 180-190cm. Kolo je osazené špičkovými komponenty: kompletní elektronická sada Shimano Dura Ace Di2, převody 53/39 x…
Cervélo R5 Dura Ace / 2018 / vel. 51
Nabídka
22/10/2020
13:54
Cervélo R5 Dura Ace / 2018 / vel. 51
Prodám nevyužité, téměř nové Cervélo R5 DuraAce, vel. 51 - výška jezdce dle výrobce 163-170cm. Kompletní sada Dura Ace s mechanickými ráfkovými brzdami, zapletená kola Mavic Ksyrium Elite.…
Kross VENTO TE DISC, velikost M 54
Nabídka
22/10/2020 13:19
8/9/2020
21:34
Kross VENTO TE DISC, velikost M 54
Prodám 3 měsíce jetý kross vento TE vel. M. Kliky možnost ultegra nebo rotor power2max (+12 tis), kola tufo carbona/náboje novatec na galusky nebo DT SWISS PRC 1400 SPLINE na bezduších (+14 tis).…
Argon krypton, dura-ace di2 , (160 až 178cm)
Nabídka
22/10/2020 13:19
10/8/2020
16:15
Argon krypton, dura-ace di2 , (160 až 178cm)
Velikost "S" (513mm) podobá geometrie jako Tarmac ve velikosti 54. Odhadem to je na cca 160 až 178cm. Váha kola jak je na fotkách je 6,5kg. Osazení dura ace di2, pouze přehazovačka je ultegra 6870 -…
Merida Road Race 903
Nabídka
22/10/2020
13:11
Merida Road Race 903
Prodám silničku Merida Road Race 903, rok výroby 2010, carbon přední vidlice, přehazovačka Shimano Tiagra, přesmykač a kliky Shimano 600 ultegra, brzdy Shimano 105, kola Shimano Road Racing, Pláště…
Karbonové silniční kolo Guerciotti
Nabídka
22/10/2020
13:10
Karbonové silniční kolo Guerciotti
Kvalitní silniční kolo od tradiční italské značky Guerciotti. Je osazené nejlepší sadou od Campagnola, čili řadou Record. Dále tam jsou karbon kliky Fsa, karbon sedlovka, kola Mavic Aksium. Rám je…
Cervélo P3
Nabídka
22/10/2020
09:47
Cervélo P3
Prodám celokarbonové časovkářské/tritlonové Cervélo P3 z důvodu nevyužívání (posledního 2,5 roku zcela nejeté). Velikost rámu aktuálně nastavena na výšku 180cm, neseříznutá vidlice. sada: Shinamo…
Tarmac SL6 Pro disc, ultegra Di2, velikost 56, model 2018
Nabídka
22/10/2020
08:41
Tarmac SL6 Pro disc, ultegra Di2, velikost 56, model 2018
Kolokrám Vám nabízí prakticky nejeté kolo, najeto max. 500km, stav nového kola. Původní MOC byla 180 000,- Kč. V případě zájmu nebo jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na email [email protected]
Silniční kolo GT GTR-series, 54 cm, karbon, Mavic Ksyrium, Campagnolo Veloce 2x10
Nabídka
21/10/2020
21:37
Silniční kolo GT GTR-series, 54 cm, karbon, Mavic Ksyrium, Campagnolo Veloce 2x10
Dobrý den, Prodám své silniční kolo GT GTR-series ve velikosti 54 cm, vhodné pro postavu 165-178 cm. Ačkoliv kolo není zrovna nejnovější model, je v dobrém stavu a pravidelně udržované, fičí hezky.…
Specialized Diverge
Nabídka
21/10/2020
20:00
Specialized Diverge
Prodám Diverge tak jak je na foto. Vel. 56 cca pro výšku 180cm, řazení Tiagra 2x10, kotoučové mechanické brzdy Tektro, obuto na hladkých pneu Tufo 28mm, přidám gps tachometr Sigma rox 10 s čidly…
Ridley Excalibur Katusha (57 cm)
Nabídka
21/10/2020
19:35
Ridley Excalibur Katusha (57 cm)
Nabízím k prodeji silniční kolo belgické značky Ridley model Excalibur (v barvách bývalého týmu Katusha). Na kole je najeto zhruba 6000 km a byl na něm pravidelně prováděn běžný servis. Kolo je k…
Kolo Specialized Tarmac SL6 Disc, Shimano Ultegra Di2, velikost 56 cm
Nabídka
21/10/2020 19:31
12/10/2020
09:11
Kolo Specialized Tarmac SL6 Disc, Shimano Ultegra Di2, velikost 56 cm
Prodám ve 100% stavu kolo Specialized Tarmac SL6 Disc, Shimano Ultegra Di2, velikost 56cm. Kolo je ve 100% stavu (bylo servisováno v odborném servisu) má najeto 4647 km. Kolo prodávám za 98.990-Kč (…