c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Kolo Superior Team 29 2018
Nabídka
24/10/2020 17:28
11/10/2020
15:43
Kolo Superior Team 29 2018
Prodám kolo Superior Team 29 2018. Kolo váží 10kg. Komponenty: karbonový rám Superior celoodpružený set Italských karbonových kol náboje DT Swiss 350 …
MONDRAKER CHRONO CARBON RR 29, velikost XL, zakoupené 30.05.2020
Nabídka
22/10/2020
22:34
MONDRAKER CHRONO CARBON RR 29, velikost XL, zakoupené 30.05.2020
Prodám horské kolo MONDRAKER CHRONO CARBON RR 29, CARBON/LIGHT BLUE/FLAME RED, model 2020 Velikost XL, pro postavu 180 - 200 cm. Kolo zakoupené 30.05.2020, původní cena 70 199 Kč. Technická…
GIANT STP
Nabídka
22/10/2020
21:55
GIANT STP
Prodám GIANT STP v krásném stavu.
Rock Machine Torrent 90-29 2019
Nabídka
22/10/2020
21:51
Rock Machine Torrent 90-29 2019
Dobrý den, Prodávám svůj XC/trail bajk kupovaný 04/2019. Velikost M (mám 170 cm) Původní komponenty, jen výměna plašťů a to: předek-Maxxis Rekon 29x2.25 exo tr 3C Zadek-Maxxis Ardent race 29x2.20…
Karbonové kolo Kellys Mystery, vč. doplňků
Nabídka
22/10/2020
21:00
Karbonové kolo Kellys Mystery, vč. doplňků
Karbonové kolo značky Kellys Mystery - kompletní výbava (pedály, sedlo, nové duše, téměř nové Schwalbe pláště); vč. všech doplňků (jako blatníky, tachometr, světla, držák na pití). Karbonový rám …
Ghost Kato 6X
Nabídka
22/10/2020
20:30
Ghost Kato 6X
Prodám horské kolo Ghost Kato 6X 29", velikost S. Vidlice Rock Shox Reba RL (po repasi) Kliky Shimano SLX s převodníky XT 36/26 Řazení Shimano SLX 2x11 Kazeta Shimano SLX 11-42 z. Přesmykač Shimano…
Lapierre pro race 429
Nabídka
22/10/2020
19:33
Lapierre pro race 429
Prodám horské kolo Lapierre. Kolo bylo pravidelně servisované a udržované. Řetěz a brzdové destičky téměř nové (cca 100km), připraveno pro další ježdění bez investic. Při rychlém jednání sleva! V…
Prodám Trek X-caliber 9 2021 Teal/Volt Fade
Nabídka
22/10/2020
19:29
Prodám Trek X-caliber 9 2021 Teal/Volt Fade
Prodám Trek X-caliber 9 2021 Teal/Volt Fade jako nový ve vel.L Najeto cca 20km. Prodávám s originálním osazením. Nalepena ochranná folie po rámu. Prodej z důvodu koupě tlusťocha. Popis X-Caliber 9…
Superior xq 700
Nabídka
22/10/2020
16:16
Superior xq 700
Asi 4 roky pužívané má nové gumy ,novou duši ,pedály, vzdvih okolo 100mm sedadlo se dá zvednou hodně vysoko a snížit we dá až po sedáčku cazeta má 8 převodů nikdy jsem s tím neměl problém vše vyjet…
Force Virtus 26" lehké dětské kolo
Nabídka
27/10/2020 15:36
22/10/2020
15:35
Force Virtus 26" lehké dětské kolo
Prodám kolo na rámu Force Virtus, velikost S (15" ,pro postavu 145-160cm). Osazení: rám Force Virtus vel S vidlice Force pevná Alu řazení Shimano Altus 2x9 přehazovačka Shimano XT přesmykač SRAM X7…
GHOST Kato 3
Nabídka
22/10/2020
15:15
GHOST Kato 3
Prodám 4 roky starý, servisovaný Ghost. Model Kato 3. Repasované středové uložení Převody 3x9 Gripy ESI, v ceně platformové pedály a bezdrátový tachometr
MTB kolo MRX Discus 29"
Nabídka
22/10/2020 14:39
14/10/2020
17:45
MTB kolo MRX Discus 29"
Prodám velmi málo jeté MTB kolo MRX Discus 29", velikost rámu 21", v černo-bílo-červené barvě. Kolo je osazeno sadou Shimano SLX 1x12, kazeta 10-51 zubů, převodník 34 zubů. Brzdy jsou Shimano M201,…
Trek Top Fuel SL, Project One! vel. 21,5 (od cca 182cm)
Nabídka
22/10/2020 14:10
6/6/2020
23:12
Trek Top Fuel SL, Project One! vel. 21,5 (od cca 182cm)
Prodám Trek Top Fuel v provedení Project One. Zamykání vidlice a tlumiče najednou. Velikost 21,5 od treku se jezdit od cca 182 cm. Růžovka je taky 21,5 a je nastavena na právě zmíněných 182cm. Rám …
Ghost lector 3
Nabídka
22/10/2020
13:57
Ghost lector 3
Tři roky používané kolo Ghost lector 3. Přestavěno z 2x11 na 1x11. Na horní rámové trubce škrábanec od protočených řidítek.
Gary Fisher 29 L
Nabídka
22/10/2020
13:55
Gary Fisher 29 L
Prodám horské kolo se skvělou geometrií G2 americké značky Gary Fisher (Trek) Cobia, velikost rámu L (19) na výšku cca 170-183 cm, velikost kol 29 palců. Původní cena 26.900 Kč. Kolo je v dobrém…
Prodám CTM Caliber 2.0 27,5" vel.M
Nabídka
22/10/2020
12:15
Prodám CTM Caliber 2.0 27,5" vel.M
Prodám CTM Caliber 2.0 černo žluté matné barvy. Kolo je v perfektním stavu. Originální výbava: kotoučové hydraulické brzdy, řazení Shimano Deore, přehazovačka Deore XT 2X10. Vzduchová vidlice…
PRODÁM KOLO SCOTT ASPECT 640V
Nabídka
22/10/2020
12:06
PRODÁM KOLO SCOTT ASPECT 640V
Dobrý den, prodám jeté kolo Scott Aspect 640V. Na kole vše funguje jak má, bylo pravidelně servisováno a bylo o něj dobře pečováno. Kolo je až na pláště, gripy (rukojeti), pedály a sedačku seriové.…
Superior XP 919 L 2020 Matt Silver
Nabídka
22/10/2020
10:31
Superior XP 919 L 2020 Matt Silver
Dobrý den, prodám kolo Superior XP 919 2020 ve velikosti L. Kolo je nove, najeto asi 500km. Kolo je nastaveno na výšku 181cm. Oproti originálu jsou na kole gripy ESI, pláště Schwalbe Smart Sam…
Nabídka
22/10/2020
10:22
Prodám karbonové kolo Canyon LUX CF SL 6.0 vel. M
Prodám karbonové kolo Canyon LUX CF SL 6.0 Pro Race vel. M červený vidlice a tlumič RockShox kazeta Eagle SRAM GX 10-50 přehazovačka GX Eagle kliky SLX brzdy XT 8000 koupeno 6/2020 cena 69.000.-
SPECIALIZED Rockhopper 29 Gloss Ice Papaya/Cast Umber 2021 M (2x8 převodů)
Nabídka
22/10/2020
09:54
SPECIALIZED Rockhopper 29 Gloss Ice Papaya/Cast Umber 2021 M (2x8 převodů)
Prodám horské kolo mé drahé polovičky "Specialized Rockhopper 29 v eMku". Kolo zakoupeno v létě ve SkiBikeCentrum Radotín a zatím nebylo ani na první prohlídce po 100km. Byli jsme doposud na dvou…
Scott SCALE 930
Nabídka
22/10/2020
09:49
Scott SCALE 930
Prodám horské kolo SCOTT SCALE 930 XL. Servisovano ve značkových servisech. Kolo je ve výborném stavu. Servisní knížka.