c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Prodám GT ,XL, kola 29
Nabídka
5/11/2020 20:11
24/10/2020
20:05
Prodám GT ,XL, kola 29
Prodám GT Karakoram, velikost XL, kola 29. Oproti orig. Vzduchová vidlice SRSuntour RAIDON, dvoupistkove brzdy Shimano SLX, kotouče 180, kliky Shimano Deore, plaste SCHWALBE, řidítka a predstavec…
Kross Level 1.0 29'' + DOPRAVA ZDARMA !!
Nabídka
26/10/2020 11:52
9/6/2020
07:52
Kross Level 1.0 29'' + DOPRAVA ZDARMA !!
Zcela nové nejeté kolo Kross level 1.0 29'' !! Na kolo je 2 ROKY ZÁRUKA a 2 garanční prohlídky ZDARMA v naší kamenné prodejně !! Rám - ALUMINIUM LITE Vidlice - SR SUNTOUR XCT30 Pláště - SCHWALBE…
Kross Level 2.0 29'' + DOPRAVA ZDARMA !!
Nabídka
26/10/2020 11:37
12/6/2020
07:21
Kross Level 2.0 29'' + DOPRAVA ZDARMA !!
Zcela nové nejeté kolo Kross Level 2.0 29'' !! Na kolo je 2 ROKY ZÁRUKA a 2 garanční prohlídky ZDARMA v naší kamenné prodejně !! Rám:ALUMINIUM LITE Počet rychlostí:3x8 Vidlice:SR SUNTOUR XCM RL …
Kross level sleva 30000kč
Nabídka
25/10/2020
13:03
Kross level sleva 30000kč
Prodám téměř nové karbonové kolo Kross level 14.Rám nejlepší karbon od Krosse,na výšku 170 až 186cm,,sada sram GX 1x12,vidlice fox,kola DT swiss 1700.Váha kola 10,5kg.Kolo je tři týdny staré,najeto…
Kross Level 6.0
Nabídka
24/10/2020
12:07
Kross Level 6.0
Prodam Kross level 6.0. Vybava shimano deore, prehazovačka slx, rafky wtb, kliky suntour, vzduchova vidlice suntour. Velikost "S", ale 17 palcu, takze na postavu cca 155-175cm. Optoti katalogove…
Kross Level 12
Nabídka
19/10/2020
08:08
Kross Level 12
Prodám dětské závodní kolo Kross Level 12,rok výroby 2020,velikost "S",kolo je ježděné synem od dubna. PC kola 53.000kc kolo prodám originální jak je uvedeno v parametrech za cenu uvedenou na…
Kross Earth
Nabídka
16/10/2020
21:44
Kross Earth
Nabízím k prodeji MTB celoodpružené kolo Kross, model Earth. Kolo je používáno 9 měsíců. Velikost M (odpovídá postavě 165 - 180 cm) Karbonový rám, elektronické řazení Sram XX1 Eagle AXS, karbonová…
Horské kolo Kross Grist 2.0 - 27,5+ / 29" velikost L
Nabídka
14/10/2020 07:45
1/9/2020
13:21
Horské kolo Kross Grist 2.0 - 27,5+ / 29" velikost L
Nabízíme k prodeji nové kolo se zárukou - Kross Grist 2.0 ve velikosti L. Kola 27,5+ s plášťi WTB Trail Boss 27,5x3,00. Možné použít i 29" kola. Vidlice Rock Shox Yari 120mm boost, sada SRAM NX 1x11,…
Horské kolo Kross LEVEL 13.0 29" velikost M a L.
Nabídka
14/10/2020 07:30
1/9/2020
13:28
Horské kolo Kross LEVEL 13.0 29" velikost M a L.
Nabízíme k prodeji nové kolo se zárukou Kross Level 13.0 29" Velikost M 174-183cm a L 183-190cm. Karbonový rám, kola DT Swiss X1900 spline, vidlice FOX 32 Float, sada SRAM NX Eagle 1x12.
KROSS Earth 4.0 M 2020
Nabídka
13/10/2020
17:33
KROSS Earth 4.0 M 2020
CZ zastoupení firmy KROSS nabízí k prodeji testovací silniční kolo KROSS Earth velikosti M Modelová řada 2020 Možnost odpočtu Dph,záruka v plné výši (5let). Kolo možno vidět : Hranice-Velké Meziříčí…
Kross Level 8.0 29” vel. S – 22 500 Kč (pův. cena 28 990 Kč)
Nabídka
13/10/2020 07:12
25/9/2020
10:49
Kross Level 8.0 29” vel. S – 22 500 Kč (pův. cena 28 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Level 8.0 29” vel. S. Najeto zhruba 650 km. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo v Liberci,…
Kross Level 8.0 29” vel. M - 22 500 Kč (pův. cena 28 990 Kč)
Nabídka
13/10/2020 06:56
25/9/2020
10:51
Kross Level 8.0 29” vel. M - 22 500 Kč (pův. cena 28 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Level 8.0 29” vel. M. Najeto zhruba 650 km. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo v Liberci,…
Horské kolo Kross LEVEL10 Carbon
Nabídka
12/10/2020
10:45
Horské kolo Kross LEVEL10 Carbon
Prodám nové horské kolo Kross LEVEL 10 CARBON Rám Carbon velikost - L 29´palcová kola WTB ráfky - Tubeless Ready pláště Schwalbe Vzduchová vidlice RS RockShox Řazení Shimano SLX 2x10 Kotoučové…
KROSS LEVEL 7.0 2020
Nabídka
11/10/2020
16:13
KROSS LEVEL 7.0 2020
Rám Aluminium Superlite (inside cable) Vidlice Rock Shox Recon RL (zdvih 100mm, dálkový LockOut, 15x100mm, Tapered) Přehazovačka Shimano SLX RD-M7000 GS 11 speed Přesmykač Shimano SLX FD-M7025 2…
Kross LEVEL 11.0
Nabídka
8/10/2020
11:43
Kross LEVEL 11.0
Kolo je v top stavu a s plnou zárukou. Od data předání bude běžet záruka - 2 roky. Lepší pneu : Mitas ZEFYROS TOP DESIGN innovated 29 x 2,25 Tubeless. Nové gripy : ESI extra chunky Rám: Materiál…
Kross Level 3
Nabídka
6/10/2020
11:32
Kross Level 3
Výprodej Kross Level 3, velikost rámu 17" pro postavu 165-177cm Původní cena 15990,- sleva 45% 11000,- Barevné varianty viz foto. RÁM RÁM ALUMINIUM LITE VIDLICE SR SUNTOUR XCM RL ZADNÍ TLUMIČ BRAK…
Prodam horske kolo Kross 29”
Nabídka
4/10/2020
14:08
Prodam horske kolo Kross 29”
2018 KROSS 29" LEVEL 7.0 vel.18" - black/blue/graphite matt v krásném stavu ,
Kross Level 9
Nabídka
27/9/2020
07:19
Kross Level 9
Horské kolo Kross Level 9,najeto cca 100km,jezdeno postavou 170cm ,kolo je jako nové.Koupeno březen 2020,kolo prodávám bez pedálů,váha krásných 12,2kg,parametry rámu jako "M" RÁM RÁM ALUMINIUM…
Kross Level 12
Nabídka
22/9/2020
19:36
Kross Level 12
RÁM RÁM CARBON T784 VELIKOST RÁMU L (19") VIDLICE ROCK SHOX REBA RL R ZADNÍ TLUMIČ BRAK ZAPLETENÁ KOLA PŘEDNÍ NÁBOJ SHIMANO MT400 15X110 ZADNÍ NÁBOJ SHIMANO MT400 12X142 PLÁŠTĚ Continental 29X2.25…
Horské kolo Kross Level B9 Karbon
Nabídka
20/9/2020
14:09
Horské kolo Kross Level B9 Karbon
Dobrý den, dovolím si zde nabídnout své horské kolo Kross Level B9 s velikostí rámu L, kolo má za mě velmi slušné komponenty. Kolo prodávám z důvodu absolutního nevyužití a pořízení motorky kdy pro…
Kross Dust 1.0 2020
Nabídka
8/9/2020
17:58
Kross Dust 1.0 2020
Prodam temer novy Kross Dust 1.0 r.v 2020 kupovany na jare takze v zaruce a doklady najeto max 200 km bez oderku a polepen ochrannou folii.Razeni 1×12 sram sx eagl, vidle vzduchova rockschox recon,…