c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Canondale Habit 6 2020
Nabídka
29/10/2020 15:04
2/10/2020
15:34
Canondale Habit 6 2020
Z důvodu těhotenství prodám pouze 1x projeté celoodpružené kolo Canondale Habit 6 2020. Následně uschováno. Kolo je bez pedalu. Zakoupeno koncem května 2020, záruka tedy do května 2022. Možný pouze…
Upgradovaný Ghost SL AMR
Nabídka
27/10/2020
16:36
Upgradovaný Ghost SL AMR
Zdravím, uvažuji i prodeji svého mazla. Originál je to Ghost SL AMR 2019. Vzhledem k tomu, že mě hned chytlo enduro jsem ho hodně upravil, aby vyhovoval náročnosti (hlavně zdvihy, kokpit, brzdy)…
GHOST DREAMR 4 AL - dámské enduro/trail
Nabídka
25/10/2020
22:00
GHOST DREAMR 4 AL - dámské enduro/trail
GHOST DREAMR 4 AL, model 2017 kola 27,5“ rám M (165-180cm) Zdvihy 130/130 Převody 2x11 Kompletní specifikace viz foto Koupeno březen 2018. Původní cena 71000,-Kč Prodám za 33000,-Kč Osobní předání…
Nový Ghost ASX full 1x12, 27,5"-"S"
Nabídka
24/10/2020 19:36
16/10/2020
22:31
Nový Ghost ASX full 1x12, 27,5"-"S"
Prodám zcela nové trailové kolo Ghost ASX 27,5" ve velikosti S- vhodné pro menší ženu nebo dítě. Jezditelné od cca 145cm do 160cm. Zdvihově 130/130. Lze upravit do varianty 150/130 pro agresivnější…
Ghost amr5900
Nabídka
24/10/2020
13:18
Ghost amr5900
Prodám celopéro-enduro, zdvihy 120, jinak popis a stav viz. foto, pravidelná údržba, svařená zadní stavba(vypodlozeno a kvalitně svařeno - zohledněno v cene), velikost M, vše funkční a bez závad,…
Celoodpružené kolo GHOST SL AMR 5 (27,5) , 2016, vel. L
Nabídka
22/10/2020
11:27
Celoodpružené kolo GHOST SL AMR 5 (27,5) , 2016, vel. L
Dobrý den. Prodám svého GHOSTA SL AMR 5 viz popis a foto. Ježděno 3 sezóny po 1.000 km. Koupeno 2018 v Cycology. Kolo je ok, moje kolena už ne.
Celoodpružené kolo Ghost SLAMR 9.9 LC SRAM XX1 AXS - 11,9kg.
Nabídka
13/10/2020 08:27
3/9/2020
15:38
Celoodpružené kolo Ghost SLAMR 9.9 LC SRAM XX1 AXS - 11,9kg.
Nabízíme k prodeji celoodpružené allmountain kolo Ghost SLAMR 9.9 LC. Kolo má najeto cca 1000km a je se zárukou. Velikost L na postavu cca 175-190cm. Kolo je oproti seriové výbavě celé předělané.…
Ghost Cagua 19" ,nový v záruce
Nabídka
24/9/2020
17:59
Ghost Cagua 19" ,nový v záruce
Prodám zakázkovou stavbu Ghost Cagua Pro postavu 165 - 178 cm Vše nové, v záruce od prodeje 2 roky. Krk vidlice nezkrácený, zakrátím dle přání nového majitele. K vidění v Hostivaři. Popis v…
Koupím Ghost Sl amr vel. XL
Nabídka
23/9/2020
20:38
Koupím Ghost Sl amr vel. XL
Zdravím, poptavam, jestli nekdo nezvazuje prodej kola ghost slamr, nebo pripadne framr ve velikosti XL. Za pripadne nabidky dekuji.
Ghost AMR 2976 komplet Shimano XT, Fox fload CTD
Nabídka
17/9/2020
16:29
Ghost AMR 2976 komplet Shimano XT, Fox fload CTD
Prodám komplet po servisu tlumiče i vidlice. Nový řetěz, kazeta, převodníky, brzdové destičky, pláště. Kolo bez dalších investic. Původní cena 66000kč.
GHOST FRAMR 6.7
Nabídka
31/8/2020
17:46
GHOST FRAMR 6.7
Prodám Ghost Framr 6.7 Kolo je v suprovém stavu, lehké provozní oděrky... stačí sednout a jezdit. Je možné si kolo prohlédnout v okolí Chebu. Jsem první majitel. Rozumnému jednání o ceně se…
Ghost FRAMR 8.7 - MULLET
Nabídka
27/8/2020
15:17
Ghost FRAMR 8.7 - MULLET
Prodávám tuto enduro raketu kupovanou minulý rok v květnu. Ve předu 29" v zadu 27,5" - kola karbonová Quai ISOS 33 a vidlice DVO Diamond 160mm to vše kupováno letos, jinak osazeno tak jak bylo kolo…
Dámské celoodpružené kolo Ghost
Nabídka
23/8/2020
19:46
Dámské celoodpružené kolo Ghost
Celoodpružené kolo Ghost Miss RT 5100 v perfektním stavu. Velikost (M 52) - ježděno ženou vysokou 173 cm. Osazeno: přehazovačka a přesmykač Shimano XT. Stále originál pláště zhruba 3/4 vzorku - velmi…
Ghost RT Lector 9000
Nabídka
14/8/2020
17:47
Ghost RT Lector 9000
Zlevněno! Prodám celoodpružené karbonové kolo Ghost RT Lector 9000 z roku 2012. Velikost kol 26”, vel. Rámu L (170-185cm). Váha kola 10,5 kg. Kolo je ve výborném stavu, ročně najeto max. 1000km.…
Ghost slamr 2019 29"
Nabídka
14/8/2020
11:43
Ghost slamr 2019 29"
Kolo je určené:skákání, vyslapy,sjezd Vidlice suntur aion l,pruzina rockshock delux select+,brzdy deore (nové),gryps sram (nové),prehazovacka sram gx eagle (nová),naboje novatek (nové),kliky sram nx…
GHOST FRAMR 8.7 - velikost L
Nabídka
7/8/2020
14:49
GHOST FRAMR 8.7 - velikost L
Prodám GHOST FRAMR 8.7 - L Koupeno 9.1.2020 v MojeKolo - záruka Kolo jsem vytáhl 3x na Peklák. Kolo jako nové, olepené ochranou fólií,drobné oděrky. Sériový stav, v předním ráfku vložka PEPI´S Tire…
Nabídka
6/8/2020
18:15
Ghost ert 9000
Prodám fuula Ghost ert 9000,karbon vidlice DT swiss a ještě nějaké doplňky. Cena dohodou
Ghost slamr
Nabídka
4/8/2020
17:47
Ghost slamr
Fotka je starsi Ghost slamr sezonu jetej 29" kola M velikost Nove brzdy deore Gx razeni prehazovacka Aion vidlice Rock shox pruzina Nove vypletene kola a naboje s rafky Jsem schopen jít níž ?
GHOST AMR Plus Lector 8500 26" vel. 56 cm/22", sestava 2019
Nabídka
2/8/2020
23:33
GHOST AMR Plus Lector 8500 26" vel. 56 cm/22", sestava 2019
Prodám GHOST AMR Plus Lector 8500 26" vel. 56 cm/22". Postaveno 2019 na SRAM 1x12 GX Eagle. Jezděno pouze 2019, v současnosti návrat k HT a k silničce. Postaveno komplet z nových komponentů - modely…
Ghost Pathriot 8.7 UC
Nabídka
3/5/2020
09:29
Ghost Pathriot 8.7 UC
Neuvěřitelně vyrovnané kolo Ghost PathRiot 8.7 pro nejnáročnější terény. Ultra lehké karbonové kolo s perfektními jízdními vlastnostmi. S novinkou mezi odpruženými vidlicemi Cane Creek Helm se…