c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
R29 FULL CARBON R 7.0
Nabídka
5/11/2020 16:32
4/9/2020
10:42
R29 FULL CARBON R 7.0
Prodám testovací kolo koupené přímo od výhradního dodavatele RaceMountain v ČR. Technické specifikace Rám Full carbon R29 full SERIE STERZO CONICA Vidlice Rock shox Recon perno passante Post RTL…
SUPERIOR TEAM XF 29 ELITE
Nabídka
27/10/2020
17:18
SUPERIOR TEAM XF 29 ELITE
Nabízím kolo ***SUPERIOR TEAM XF 29 ELITE*** model 2018, zakoupené 4/2019, velikost M, jsem jediný majitel, kolo je vybaveno kompletní sadou Shimano XT a odpovídá výrobní specifikaci, pouze pneu…
Superior Modo XF 979 TR 2020 (z výstavy)
Nabídka
26/10/2020
16:48
Superior Modo XF 979 TR 2020 (z výstavy)
Nabízíme k prodeji dámské celoodpružené horské kolo Superior Modo XF 979 TR 2020 záruka 24 měsíců. MODEL Modo XF 979 TR Barva Matte Bordeaux/Yellow/Black Kategorie WOMAN ONLY Modelová řada MODO MTB…
SUPERIOR XF 999 TR 2020 (z výstavy)
Nabídka
26/10/2020
16:38
SUPERIOR XF 999 TR 2020 (z výstavy)
Nabízíme k prodeji celoodpružené horské kolo SUPERIOR XF 999 TR 2020 záruka 24 měsíců MODEL Celoodpružené kolo SUPERIOR XF 999 TR RÁM Carbon MTB Race Pro SU-01, Race Geometry, Travel 140/130 mm,…
SUPERIOR XF 979 RC (z výstavy)
Nabídka
26/10/2020
16:30
SUPERIOR XF 979 RC (z výstavy)
Nabízíme k prodeji celoodpružené kolo SUPERIOR XF 979 RC ve velikosti 17,5 .Záruka 24 měsíců MODEL XF 979 RC Barva Matte Slate Grey/Silver/Red Kategorie MTB RACE Modelová řada MTB RACE XF CARBON…
Prodám Superior team xf
Nabídka
26/10/2020
11:24
Prodám Superior team xf
Prodám XC skládané kolo v pěkném stavu Rám: Superior team xf 110mm Tlumič: Fox float elite Vidlice: SR Suntour axon 34 110mm Kola: náboje SLX, ráfky Mavic E-XM 430 nové Kliky: Sram x1 Převodník: xx1…
SUPERIOR XF 949 (vel. M)
Nabídka
30/10/2020 08:01
25/10/2020
08:00
SUPERIOR XF 949 (vel. M)
Kolo je seřízené, připravené na jízdu. Tlumiče netečou, chodí jak mají. Bez vůle v čepech. Nová lanka + bowdeny + řetěz + zadní tlumič. Vidlice - Fox float CTD 120mm Zadní tlumič - Suntour UNair…
Superior Team XF 2020
Nabídka
21/10/2020
09:48
Superior Team XF 2020
Prodám celoodpružené kolo postavené na rámu Superior XF Team 2020. Velikost L. Tlumení DT Swiss s třemi polohami ODL. Open-Drive-Lock. V obojím jsou vložky od Andreani Group pro odladění křivky…
Superior Team XF 29 Issue
Nabídka
20/10/2020
15:52
Superior Team XF 29 Issue
Prodám Superior Team XF 29 Issue 2020, velikost XL, najeto 500km, původní cena 160 000,-Kč
***SUPERIOR TEAM XF 29 ELITE***
Nabídka
19/10/2020
18:05
***SUPERIOR TEAM XF 29 ELITE***
Prodám perfektní kolo ***SUPERIOR TEAM XF 29 ELITE*** model 2018, zakoupené 4/2019, velikost M, jsem jediný majitel, kolo je vybaveno kompletní sadou Shimano XT a odpovídá výrobní specifikaci, pouze…
Superior XF Team Issue
Nabídka
15/10/2020
17:36
Superior XF Team Issue
Ahoj, prodávám celoodpružené kolo, najeto má za rok a půl přibližně 2 tisíce km. Odpružení zajišťuje DT Swiss s 3 polohovým zamykáním (open, drive, lock) Zapletená kola DT SWISS XR1501 Pohon a…
Superior full XF 909 M na prodej
Nabídka
14/10/2020
11:19
Superior full XF 909 M na prodej
Superior XF 909 vel. M na prodej. Původní cena 54 990,- Kč nyní 39 000,- Kč. Velikost kol M Popis níže
Superior XF 939 TR
Nabídka
10/10/2020
12:39
Superior XF 939 TR
Ahoj, nabízím SUPa XF 939 TR. Bike zakoupen 7/2020 v Jihlavě. Najeto do 500 km, i přes krátkou dobu vlastnictví řádně udržováno. Původní specifikace -https://superiorbikes.eu/cz/2020/mtb-full…
Prodám Superior XF917
Nabídka
7/10/2020
13:17
Prodám Superior XF917
Dobrý den, prodám Supa XF917 po kompletním servisu a velké předělávce (výměna brzd a kotoučů, překopáno na 1x11, olej a gufera ve vidlici) na kole vyměněno proti původnímu osazeni ( https:/…
Celoodpružené horské kolo Superior
Nabídka
25/9/2020
20:03
Celoodpružené horské kolo Superior
SUPERIOR 2015 Rám HLINÍK vel. L Vidlice SA Suntour Epicon X2 Air (zdvih 120mm, dálkový LockOut Tlumič Manitou RL 100 cm Přehazovačka Shimano XT Řazení Shimano XT Brzda přední Avid…
Superior XF 979 TR 2020
Nabídka
23/9/2020
19:33
Superior XF 979 TR 2020
Prodám Superior XF 979 TR, koupené 05/2020, velikost L, najeto cca 750km, perfektní stav, původní cena 99.990 Kč. Na vyžádání vyfotim detaily. Specifikace k vidění na: https://superiorbikes.eu/cz…
Superior XF979RC
Nabídka
23/9/2020
12:55
Superior XF979RC
Prodám velmi lehce jetý celoodpružený bank. Důvod prodeje nevhodně zvolená velikost. Mám 183cm, potřebuji L. Výbava komplet Shimano XT 1x12, podvozek DT Swiss, přesně dle specifikací https:/…
Celoodpružené kolo
Nabídka
20/9/2020
21:35
Celoodpružené kolo
Superior XF 947, model rok 2016, vel. rámu M (pro výšku 170-185cm), kola 27,5", koupě 12/2016, pův. cena 62500,- Vybavení kola viz: https://superiorbikes.eu/cz/2016/mtb-race-xf/xf-947/dark-brush…
Superior Team XF Issue 2020, vel. L
Nabídka
12/9/2020
13:37
Superior Team XF Issue 2020, vel. L
Prodám tohoto mazlíka v originálním sestavení, tzn. sedlo a představec. Pláště Maxxis Ikon (bezdusove provedeni) a gripy SQ lab. Kolo je bez poškození, v top stavu, kompletně polepeno ochrannými…
SUPERIOR MODO TEAM XF 29 ISSUE 2020 (z výstavy)
Nabídka
9/9/2020
16:11
SUPERIOR MODO TEAM XF 29 ISSUE 2020 (z výstavy)
Nabízíme k prodeji horské celoodpružené kolo SUPERIOR MODO TEAM XF 29 ISSUE 2020 ve velikosti S záruka 24 měsíců. MODEL Modo Team XF 29 Issue Barva Matte Carbon/Hologram Chrome Kategorie WOMAN ONLY…
Superior XF 919 2015
Nabídka
27/8/2020
16:22
Superior XF 919 2015
Prodám toto 29´´ XC maraton kolo. Na kole nový rám, který byl měněn 25.7.2019 (model 2019). Dále na kole nově dány převodníky, kazeta, řetěz, přesmykač + nový přední ráfek i výplet. O kolo bylo…