c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Zapletená kola MTB i SILNIČNÍ- DT SWISS, ENVE, E13, NOVATEC všech velikostí ***NOVÁ***
Nabídka
18/11/2020 14:13
20/12/2019 11:03
26/5/2016
12:56
Zapletená kola MTB i SILNIČNÍ- DT SWISS, ENVE, E13, NOVATEC všech velikostí ***NOVÁ***
Nabízím zapletená kola všech velikostí 12 - 29 DT SWISS a NOVATEC možnost si vybrat velikost ráfku, typ náboje, typ ořechu , počet drátů a barvu drátů. Doba dodání cca 1 týden. Všechny kola měřeny…
Mavic crossmax Sl
Nabídka
22/10/2020
21:20
Mavic crossmax Sl
Predám kolesá Mavic crossmax Sl . R.v. 2006 . - Predné koleso v top stave . - Zadné koleso je poskodene . ( spice a náboj v poriadku ) nové loziská . Informovat sa mozete cez email . Cena 200 eur .…
Přední silniční kolo Mavic Aksium Elite a Fulcrum Racing 7
Nabídka
22/10/2020
21:05
Přední silniční kolo Mavic Aksium Elite a Fulcrum Racing 7
Prodám přední silniční kola - Mavic Aksium Elite za 1700,- - Fulcrum Racing 7 za 1200,-
MAVIC KSYRIUM PRO EXALITH MODEL 2020
Nabídka
21/10/2020 14:59
13/9/2020
11:27
MAVIC KSYRIUM PRO EXALITH MODEL 2020
Prodám nové nejeté silniční zapletené kola MAVIC KSYRIUM PRO EXALITH MODEL 2020 +PLÁŠTĚ +DUŠE +BRZDOVÉ ŠPALÍKY MAVIC Záruka 2 roky Původní cena 32000kč nyní 19990kč
MAVIC KSYRIUM SL 28
Nabídka
21/10/2020
13:40
MAVIC KSYRIUM SL 28
Prodám silniční set zapletený kol mavic ksyrium sl 28 galusková verze, ořech campagnolo 9-11 speed, kola po servisu, zachovalý stav, galusky tufo elite ride 25mm, Continental sprinter 25mm kola…
MAVIC Aksium Elite WTS - kompletní set silničních kol a plášťů - NOVÉ
Nabídka
21/10/2020
08:08
MAVIC Aksium Elite WTS - kompletní set silničních kol a plášťů - NOVÉ
Mavic Aksium Elite WTS - kompletní set silničních kol a plášťů pro ráfkové brzdy. Kvalitní, odolná a velmi dostupná zapletená kola, nosnost do 120 kg. Hladce běžící náboje se zapouzdřenými ložisky,…
Mavic ksyrium elite
Nabídka
20/10/2020
20:25
Mavic ksyrium elite
Prodám silniční kola mavic ksyrium elite včetně plášťovek TUFO, bez kazety. Zadní ráfek je prasklý u drátu, viz foto
Mavic Ksyrium PRO a PRO SL
Nabídka
24/10/2020 14:50
19/10/2020
14:47
Mavic Ksyrium PRO a PRO SL
Prodám cca 1000 km jetá zapletená kola Mavic. Přední je Ksyrium PRO SL 23 mm, zadní Ksyrium PRO 25 mm. Obě kola jsou z roku 2017. Kola jsem dostal nová se silničkou, ale nahradil jsem je brzy vyššími…
Kola MAVIC AKSIUM 2020, plášťové
Nabídka
18/10/2020 23:23
2/9/2020
15:19
Kola MAVIC AKSIUM 2020, plášťové
- nýtovaný ráfek - vnitřní šíře ráfku: 17 mm - výška ráfku: 21 mm - materiál: S6000 Aluminum - brzdná plocha: UB Control - zapouzdřená průmyslová ložiska - ořech: FTS-L ocel pro 11s s podložkou pro…
Mavic Ksyrium Elite UST 2020
Nabídka
18/10/2020
20:43
Mavic Ksyrium Elite UST 2020
Prodám silniční zapletená kola Mavic Ksyrium Elite UST s pláštěm Mavic Yksion Pro UST 700x25C. Zapletená kola byla přiložena k novému silničnímu kolu. Popis: přední ráfek s výškou 24 mm a opracovanou…
Zapletená horská kola Mavic / Sun Ringle / Deore XT
Nabídka
18/10/2020
18:29
Zapletená horská kola Mavic / Sun Ringle / Deore XT
Prodám jetá zapletená horská kola, pro kotoučové brzdy ( bez kotoučů) viz foto: - Mavic za 2500,- - Sun Ringle za 1600,- - Deore XT / Mavic za 1600,- nebo nejvyšší nabídce
Zapletená kola Mavic Ksyrium Pro UST
Nabídka
18/10/2020
10:38
Zapletená kola Mavic Ksyrium Pro UST
Prodám krásná velmi rychlá zapletená kola Mavic Ksyrium Pro UST. Najeto cca 1000 km. Ani jeden škrábanec!!! Včetně plášťů+duše, UST ventilků, rychloupínáků a centrovací klíč. Materiál ráfků Maxtal,…
MAVIC Deemax pro 29' s MAXXIS High Roller 2 a Disc
Nabídka
17/10/2020
13:43
MAVIC Deemax pro 29' s MAXXIS High Roller 2 a Disc
100% nove. Axe front 20x100 Axe back 142x12 Possible to have adaptator boost on internet (+/- 500 czk)
Mavic Cosmic Elite ´´zánovní´´
Nabídka
16/10/2020
14:11
Mavic Cosmic Elite ´´zánovní´´
Prodám zánovní a velmi kvalitní kola od Mavicu. Mají najeto od 300-500km a jsou jako nová. Pořizovací cena byla 12tis za sadu. Prodávám je tak, jak je vidíte na obrázku, takže zapletená kola, duše a…
Zapletená kola Shimano Deore M6000 + Mavic XM117 - 26"
Nabídka
15/10/2020 09:33
5/3/2020
16:31
Zapletená kola Shimano Deore M6000 + Mavic XM117 - 26"
Zapletená kola s náboji Shimano Deore a kvalitními ráfky Mavic. Nová se zárukou. Možné prodat přední nebo zadní kolo samostatně. -náboje: Shimano Deore M6000 -uchycení: na rychloupínáky ( součástí…
Zapletená kola MAVIC Crossmax Pro Carbon 29 Pár BOOST XD
Nabídka
15/10/2020 07:17
13/8/2020
15:15
Zapletená kola MAVIC Crossmax Pro Carbon 29 Pár BOOST XD
Nabízíme k prodeji kola Mavic Crossmax Pro Carbon 29. Kola jsou demontovaná z nového kola. Osy boost 15x110 / 12x148. Ořech SRAM XD na přání možno vyměnit za Microspline nebo Shimano HG. Hmotnost…
Mavic ksyrium sle exalith
Nabídka
14/10/2020
17:09
Mavic ksyrium sle exalith
Prodam 2 sezony jezdene kola Mavic Ksyrium SLE. Vaha 1390 Puvodni cena 29999 Najeto max 10 tis S plastemi, bez kazety
Mavic cosmic elite
Nabídka
13/10/2020
15:36
Mavic cosmic elite
Prodám nova zapletena silniční kola mavic cosmic elite, sundáne z kola a byli nechane jako náhradní
Mavic comete
Nabídka
12/10/2020
20:23
Mavic comete
Prakticky nové, venku jeté 150km, na trenažéru asi 800km. Originální pláště mavic.
Mavic Cosmic Carbon SLR Exalith
Nabídka
10/10/2020
23:57
Mavic Cosmic Carbon SLR Exalith
Prodám sadu špičkových karbonových zapletených kol Mavic Cosmic Carbon SLR Exalith. Ploché karbonové dráty. Reflexní nápisy. Ořech Campagnolo. Mám je od nova, perfektní stav. Obuté pláště Continental…