c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Horské elektrokolo Specialized Levo HT Comp 29
Nabídka
1/11/2020 15:11
29/9/2020
23:53
Horské elektrokolo Specialized Levo HT Comp 29
Prodám horské elektrokolo Specialized Levo Comp 29m, velikost M (165 - 175 cm), Najeto 890 km, koupeno a pravidelně servisováno v SP KOLO, perfektní stav!! Rám z hliníkové slitiny, odpružená vidlice…
Silniční náboje
Nabídka
27/10/2020 23:57
25/7/2019
20:22
Silniční náboje
Ložiska se ve všech nábojích točí dobře bez zadrhávání a nemají vůli. Silniční zadní Powerway, 24 děr, bez rychloupínáku, ořech Campagnolo: 600,- Silniční zadní 4za i na kotouč (disc), 24 děr, s…
Brzdy
Nabídka
27/10/2020 23:04
21/9/2020
16:14
Brzdy
Unikátní brzdy BrakeForceOne (jako Tune KillHill nebo podobné Trickstuff) zánovní, pouze vyzkoušené, nezkrácené hadice 180+100cm testy na webu, PC: 600e, gramařina a velký výkon : 9000,- Shimano XTR…
Sun race 11-46
Nabídka
27/10/2020
21:22
Sun race 11-46
Prodám minimálně používanou kazetu sunrace. Má najeto cca 100km.
Tretry MTB Scott
Nabídka
27/10/2020
21:01
Tretry MTB Scott
vel. 43, slušný stav. cena 1000 kč + pošta.
nová tažná tyč TrailGator
Nabídka
27/10/2020 20:23
10/10/2020
15:37
nová tažná tyč TrailGator
Prodám novou tažnou tyč TrailGator. Původní cena 1.890,- nyní 1.000,- . Možnost osobního předání v Benešově a nebo zaslání do zásilkovny +65,- . Trail Gator je tažná tyč, která během několika vteřin…
Shimano ořech pro náboje C-Zero
Nabídka
27/10/2020 19:59
8/10/2020
20:01
Shimano ořech pro náboje C-Zero
Prodám nový ořech z kola Cannondale Scalpel-Si. Ořech má označení FH-517 ale měl by být stejný s FH-537. Původní cena 2.899,- nyní 1.000,- . Možnost osobního předání v Benešově a nebo zaslání do…
Žákovská kazeta Miche 10 s , 28-18
Nabídka
27/10/2020
19:57
Žákovská kazeta Miche 10 s , 28-18
Prodám nikdy nepoužitou Miche kazetu určenou pro kategorii žáci. Je to 10 s , 28-18. Váha: 470 grámů.
Retro karbonová sedlovka Heylight, 28.6mm, 156g
Nabídka
27/10/2020 18:25
2/7/2020
21:16
Retro karbonová sedlovka Heylight, 28.6mm, 156g
Dle popisu, délka na foto. Predani Praha 2 / Zasilkovna 90Kč
NOVÁ zadní osa Carbon-Ti X-Lock X-SCOTT /SANTA CRUZ12x142mm - M12x1.0mm
Nabídka
27/10/2020 17:53
29/3/2019
09:39
NOVÁ zadní osa Carbon-Ti X-Lock X-SCOTT /SANTA CRUZ12x142mm - M12x1.0mm
Nová TOP zadní lehká osa Carbon-Ti boost pro SCOTT. Rozměr 12x142 (168mm), váha 32g. Kompatibilní: Lynskey Pro 29 (2015) Santa Cruz 5010 (2014-2015) Santa Cruz 5010 V2 (2016) Santa Cruz Blur XC…
pedály Shimano PD-T420
Nabídka
27/10/2020
16:52
pedály Shimano PD-T420
Prodám nové pedály Shimano PD-T420. Původní cena 1.299,- nyní 900,- . Možnost osobního předání v Benešově a nebo zaslání do zásilkovny +65,- .
Avid Elixír R SL
Nabídka
27/10/2020
16:41
Avid Elixír R SL
Prodám brzdy Avid elixír R - SL plně funkční, destičky stav 50%, mohu zaslat poštou. Celý set 1000kc
SEDLO DIETY
Nabídka
27/10/2020 15:35
2/4/2020
15:54
SEDLO DIETY
Prodám jeté sedlo Diety. Nízká váha, magnesiové lyžiny. Běžné provozní opotřebení, zezadu malinko natrhlé. Cena: 990kč
Horské tretry
Nabídka
27/10/2020
14:49
Horské tretry
Dvě sezóny používané ,velikost č.43,původní cena 3400,-,prodavam za 1100,-.doporučuji pro nohu velikost č.42.osobní odběr .
2 ks TOP košíků TUNE Wasserträger MTB Carbon Bottle Cage vč. bidonů.
Nabídka
27/10/2020 14:06
19/10/2020
11:58
2 ks TOP košíků TUNE Wasserträger MTB Carbon Bottle Cage vč. bidonů.
Prodám 2ks minimálně používaných košíků TUNE Wasserträger MTB Carbon Bottle Cage. Košíky vč, originalních lahví 750 + 500 ml. Lahev 500 ml nepoužitá, 750 mm použita 1x. Stav nového zboží. Váha 15…
Obaly DT Swiss na napletená kola
Nabídka
27/10/2020 13:06
29/7/2019
11:45
Obaly DT Swiss na napletená kola
Prodám nové obaly DT Swiss na napletená kola. Mám 2 kusy, prodám pouze oba najednou, cena 1.000,-Kč. Přepravné 50,-Kč.
Pedály SHIMANO A550.
Nabídka
27/10/2020
12:37
Pedály SHIMANO A550.
2 páry retro pedálů + 1 pár klipsen, cena 1.000,- Kč Zaslání přes Zásilkovnu v ceně.
Vesta Shimano Compact Wind Neon
Nabídka
27/10/2020 12:21
17/10/2019
11:46
Vesta Shimano Compact Wind Neon
Prodám novou vestu Shimano Compact Wind v neonové barvě, velikosti M a L. Nové, s plnou zárukou. Cena 990,-Kč.
Civilní tričko Shimano Transit Polo
Nabídka
27/10/2020 12:06
17/10/2019
12:54
Civilní tričko Shimano Transit Polo
Prodám nové tričko Shimano Transit Polo v černé (vel.XL) či navy (vel. M) barvě. Cena 950,-Kč, přepravné 50,-Kč. Nové, s plnou zárukou!
Sedlo NINER
Nabídka
27/10/2020
11:32
Sedlo NINER
Jako dovozci kol značky NINER nabízíme nepoužité nové sedlo NINER. Sedlo je nové nepoužité, sundané z kola, které sloužilo pro prezentace značky. Ližiny cr-mo, povrchová úprava jemná loga NINER.…
NOVÁ ZADNÍ BRZDA AVID ELIXIR 7
Nabídka
27/10/2020 08:50
11/9/2018
23:00
NOVÁ ZADNÍ BRZDA AVID ELIXIR 7
Prodám novou nikdy nejetou zadní brzdu Avid elixir 7. Délka hadice 151cm nebo 162cm (možnost výběru), bez objímky. Cena: 990kč