c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Silniční sada Shimano Ultegra Disc
Nabídka
31/10/2020 20:34
26/10/2020
20:31
Silniční sada Shimano Ultegra Disc
Prodám kompletní sadu Shimano Ultegra, modelový rok 2020. Kotouče 160mm, Kliky 175mm 50/34, Přesmykač, Řazení, Kazeta 11sp 11-28 Vemi dobrý stav.
Nový představec Cannondale CODA HeadShok 1,56"/100mm/25,4mm/+- 20 st.
Nabídka
27/10/2020
22:44
Nový představec Cannondale CODA HeadShok 1,56"/100mm/25,4mm/+- 20 st.
Prodám nový mtb představec od kultovního výrobce Cannondale CODA (QSC 10020254 06198 BBQ) pro HeadShok(popř.Lefty),délka:100mm,sklon +-20st.,průměr pro řidítka:25,4mm,průměr pro sloupek vidlice:1,56"…
Představec PRO PLT 90mm, 31.8mm, nový!
Nabídka
27/10/2020 18:10
2/7/2020
21:50
Představec PRO PLT 90mm, 31.8mm, nový!
Dle popisu, má lehkou oderku od toho jak mi dlouho ležel doma. Na foto videt. Předání Praha 2 / Zasilkovna 90Kč
Cyklokrosové galusky Tufo
Nabídka
27/10/2020
17:39
Cyklokrosové galusky Tufo
Prodám minimálně jeté cyklokrosové galusky Tufo flexus primus 4ks a flexus cubus 2ks.Najeto max. 50km.
brzdový kotouč Avid G2 CLEANSWEEP ROTOR 160mm
Nabídka
27/10/2020
17:38
brzdový kotouč Avid G2 CLEANSWEEP ROTOR 160mm
Prodám nový brzdový kotouč Avid G2 CLEANSWEEP ROTOR 160mm, 6děr. Původní cena 939,- nyní 700,- . Možnost osobního předání v Benešově a nebo zaslání do zásilkovny +65,- .
NOVÁ BRZDOVÁ HADICE AVID 2000MM
Nabídka
27/10/2020 17:20
2/4/2020
16:08
NOVÁ BRZDOVÁ HADICE AVID 2000MM
Prodám novou brzdovou hadici Avid - Black - 00.5016.168.050. Délka: 2000mm. Hadice je pro hydraulické brzdy - Elixir 5, R, CR, X0, CR Mag. Hadice je nová nepoužitá, zabalená v originálním obale.…
Přesmykač Campagnolo Centaur CT Compact 10 Speed QS
Nabídka
27/10/2020 15:40
7/9/2020
07:40
Přesmykač Campagnolo Centaur CT Compact 10 Speed QS
Dle popisu, funkční... Předání Praha 2 / Zasilkovna 90Kč
Sedlovka Aerozine XP 1.0, nová, nepoužitá, lehká
Nabídka
27/10/2020
15:13
Sedlovka Aerozine XP 1.0, nová, nepoužitá, lehká
Prodám tuto sedlovku, 30,9mm, černá barva, nová, nejetá, bez škrábanců či poškození. Zkrácená na 295mm. Hmotnost 182g. Předání v Praze, nebo mohu zaslat.
Prodám nové řetězy SRAM Eagle GX a NX
Nabídka
27/10/2020
15:06
Prodám nové řetězy SRAM Eagle GX a NX
Dobrý den, prodám nové řetězy SRAM Eagle GX a NX demontované z nových kol (přecházel jsem na vyšší level řetězu a sady komponent). GX 450,- CZK NX 350,- CZK oba dohromady 700,- CZK Praha a okolí…
Nová podsedlová objímka CARBON-TI, průměr 31,8 mm
Nabídka
27/10/2020 14:23
6/10/2020
19:24
Nová podsedlová objímka CARBON-TI, průměr 31,8 mm
Prodám novou TOP podsedlovou objímku CARBON-TI, průměr 31,8 mm. S dokladem, koupena 10/2020. https://r2-bike.com/CARBON-TI-Sattelklemme-X-Clamp-3-318-mm Osobní odběr možný v v Brně. V případě…
Prodám nový převodník SRAM X-SYNC2 Eagle CF 3 mm offset 32 zubů
Nabídka
27/10/2020
14:22
Prodám nový převodník SRAM X-SYNC2 Eagle CF 3 mm offset 32 zubů
Měl jsme ho v nové sadě, ale používám jiný, takže tento je netknutý k dispozici. Vyzvednutí možné v Praze na Černém mostě, v Holešovicích, nebo dokážu při platbě předem poslat přes Zásilkovnu.
Řadicí páčka Sram GX Eagle 12sp.
Nabídka
27/10/2020 13:21
17/7/2019
08:13
Řadicí páčka Sram GX Eagle 12sp.
Prodám novou řadicí páčku Sram GX Eagle 12sp., vč. objímky a lanka. Cena 700,-Kč, přepravné 50,-Kč.
NOVÁ PŘEDNÍ BRZDA FORMULA K18+KOTOUČ
Nabídka
27/10/2020 12:20
2/11/2018
00:50
NOVÁ PŘEDNÍ BRZDA FORMULA K18+KOTOUČ
Prodám novou přední brzdu Formula K18. K brzdě je kotouč 165mm+redukce. Délka hadice 124cm. Brzda nebyla nikdy nasazená na kole. Cena: 690kč
SQ Lab 610 Ergolux active 16cm
Nabídka
27/10/2020
11:59
SQ Lab 610 Ergolux active 16cm
Prodám použité sedlo SQ Lab 610 Ergolux active šiřky 16cm. Používané jenom v roce 2020 na par vyjížďkách. Sedlo ve stavu nového, na lyžinách je vidět, že bylo používané. Sedlo mi nesedlo. Cena: 700…
paky a brzdy Shimano Exage 500 EX
Nabídka
27/10/2020
10:52
paky a brzdy Shimano Exage 500 EX
Prodam paky a brzdy Shimano Exage 500 EX. Pakam chybi gumy, jinak vse v super stavu a plne funkcni. Prosim kontakt jen emailem.
Schwalbe Nobby Nic 29x2.6 Evo Tle addix speedgrip
Nabídka
27/10/2020
08:00
Schwalbe Nobby Nic 29x2.6 Evo Tle addix speedgrip
Prodám jeden jednou jetý Schwalbe Nobby Nic 29×2.6 Evo Tle addix speedgrip, jetý s duší. Nebo vyměním za stejný jen v šířce 29×2,35.
NOVÝ PŘEDNÍ NÁBOJ NOVATEC D791SB-B15 BOOST
Nabídka
27/10/2020 00:09
24/1/2020
22:54
NOVÝ PŘEDNÍ NÁBOJ NOVATEC D791SB-B15 BOOST
Prodám nový přední náboj Novatec D791SB-B15. Náboj je na Boost osu 15x110mm, 32 děr. Uchycení kotouče: 6 děr. Bez loga. Náboj je nový, pouze vybalený - nebyl nikdy napletený na kole. Katalogová cena:…
Řazení Sram GX Eagle Trigger 12s
Nabídka
26/10/2020 23:52
12/10/2020
23:05
Řazení Sram GX Eagle Trigger 12s
Nové, sundané z nového kola Orbea OIZ TR M20 2020. Výměna za provedení X01. Plná záruka !! INZERÁT PLATÍ A JE AKTUÁLNÍ AŽ DO SMAZÁNÍ !!
Nové Sedlo Selle Italia SIGNO GENUINE Gel
Nabídka
26/10/2020 22:56
11/10/2020
20:40
Nové Sedlo Selle Italia SIGNO GENUINE Gel
Prodám Nové sedlo Selle Italia SIGNO GENUINE Gel, které nikdy nebylo použito, ale má poškozený tisk na hlavní části sedla. Sedlo prodávám za 690,-Kč Platba pouze předem na účet, poštovné 150,- Kč.…
Sada 2x7 SORA TIAGRA (REZERVOVANO)
Nabídka
26/10/2020
22:30
Sada 2x7 SORA TIAGRA (REZERVOVANO)
Nabizim sadu 2x7 paky sora prehazovacka tiagra presmykac tiagra kazeta retez Jete, sundano z detskeho cx kola, treba se nekomu bude hodit.
Nové rychloupínáky Hope modrý elox
Nabídka
26/10/2020 22:25
24/10/2020
16:02
Nové rychloupínáky Hope modrý elox
Prodám Nové rychloupínáky Hope modrý elox. Rychloupínáky s táhly jsou vyrobeny z nerezu. Hmotnost pouze 116g. Upínáky prodávám za 690,-Kč Platba pouze předem na účet, poštovné 150,- Kč. Nebo osobní…