c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
4EVER Conway EMR 329 SE MTB 29
Nabídka
27/10/2020 20:54
26/4/2020
00:26
4EVER Conway EMR 329 SE MTB 29
Horské elektrokolo CONWAY EMR 329 SE - výborně vybavené elektrokolo s výbavou SHIMANO DEORE 1x10, s motorem BOSCH Performance a baterií BOSCH 36V 13,4Ah/500 Wh. -decentní německý design, komfortní…
ROCK MACHINE Storm e60-29 black/silver/petrol blue 418 Wh
Nabídka
26/10/2020 13:42
5/10/2020
13:29
ROCK MACHINE Storm e60-29 black/silver/petrol blue 418 Wh
Prodám lehce zajeté (111km) 29" horské elektrokolo se středovým motorem BFI Sport Drive o výkonu 250 W / 60 Nm. Součástí nabíječka a 4 klíče Technická specifikace Rok: 2018 Motor: Sport Drive…
Testovací silniční elektrokolo Trek Domane+ LT velikost 54, model 2020
Nabídka
25/10/2020 19:41
24/8/2020
14:13
Testovací silniční elektrokolo Trek Domane+ LT velikost 54, model 2020
Prodejna Trek KOLASVORADA nabízí k prodeji Testovací silniční elektrokolo Trek Domane+ LT velikost 54cm ( velikost určená pro výšku postavy 168 - 175 cm), za cenu 89.990,-Kč ( cena nového kola 144…
LEADER FOX KENT 29", 2020 ČERNÁ MAT/BÍLÁ
Nabídka
25/10/2020
15:40
LEADER FOX KENT 29", 2020 ČERNÁ MAT/BÍLÁ
Koupeno 14.5. 2020 (platná záruka) původní cena 54.706,- Kč. Najeto 836km po polních cestách a silnici, Velikost rámu 21,5 (měřím 190cm), dva klíče, nabíječka, servis 09/2020. Kolo prodávám z důvodu…
Rock Machine Crossride Lady e400 2019
Nabídka
24/10/2020 09:18
13/6/2019
16:28
Rock Machine Crossride Lady e400 2019
Krosové elektrokolo kola průměr 28" Al.rám velikosti 17" odpružená vidlice Suntour NEX-DS, středový motor Shimano STePS E5000 250W napájený polointegrovanou baterií Shimano 36V 11,6Ah 418Wh,…
Prodám elektrokolo Cube Reaction Hybrid One 625
Nabídka
19/10/2020
10:23
Prodám elektrokolo Cube Reaction Hybrid One 625
Prodám zánovní elektrokolo Cube Reaction Hybrid One 625. Najeto 2100Km, jako nové. Pořizovací cena 75.990,- Kč. Nyní 65.000,- Kč CUBE REACTION HYBRID EX 625 29" 2020 Black'n'blue KÓD 334252 MODEL…
Elektrokolo Kross Level Boost 1.0 29" 2020 NOVÉ, možnost vyzkoušení!
Nabídka
18/10/2020 15:57
25/9/2020
16:06
Elektrokolo Kross Level Boost 1.0 29" 2020 NOVÉ, možnost vyzkoušení!
Nové nejeté eletrokolo Kross s motorem Shimano STePS a osazením Shimano Deore 1x10. Plná záruka, faktura, standardní prodej. velikost: M (18") !!! Lze důkladně vyzkoušet - nabízíme totožné kolo i v…
Haibike Hardnine 8.0 velikost L, Motor Bosch CX, 29"
Nabídka
15/10/2020
14:39
Haibike Hardnine 8.0 velikost L, Motor Bosch CX, 29"
Prodám mojeho miláčka. Opečovávaný v rukavičkách. Pravidelně servisováno. Parkovaný v ložnici vedle postele (opravdu). Měním, kvůli záměru koupě celoodpruženého modelu. Všeobecně s kolem naprostá…
Horské elektrokolo s pohonem BOSCH 17"
Nabídka
14/10/2020
21:24
Horské elektrokolo s pohonem BOSCH 17"
Prodám elektrokolo CONWAY 329 SE s výbavou SHIMANO DEORE 1x10, s motorem BOSCH Performance CX a baterií BOSCH 36V 13,4Ah/500 Wh. Stáří 2 roky. Pravidelně servisované. Zdarma přidám komplet nové…
AGOGS GUST WOMAN
Nabídka
14/10/2020
15:23
AGOGS GUST WOMAN
prodám dámské elektrokolo. kupované 4/2020, stále v záruce, důvodem prodeje je přechod na jiný model elektrokola, stav nového kola, najeto do 300 km prohlídka možná po domluvě v Brně https://ekolo…
4Ever Blueline
Nabídka
13/10/2020
20:47
4Ever Blueline
Nabízíme poslední kusy 4Ever Blueline za neskutečné ceny: Blueline AC Trek (blatníky, stojánek, nosič, světla) vel. 17" původní cena 45 990,- nyní 27 990,- Blueline AL Cross (vzduchová vidlice,…
Elektrokolo Kross Level Boost 1.0 29" 2020 NOVÉ, možnost vyzkoušení!
Nabídka
11/10/2020 16:44
25/9/2020
16:09
Elektrokolo Kross Level Boost 1.0 29" 2020 NOVÉ, možnost vyzkoušení!
Nové nejeté eletrokolo Kross s motorem Shimano STePS a osazením Shimano Deore 1x10. Plná záruka, faktura, standardní prodej. velikosti: XL (22") !!! Lze důkladně vyzkoušet - nabízíme totožné kolo v…
CTM Rezist PRO
Nabídka
9/10/2020
14:39
CTM Rezist PRO
Dobrý den, nabízíme letošní model Rezist PRO od Slovenské značky CTM. Podrobný popis o modelu naleznete na stránce: https://www.ctm.sk/bicykle/ebike/rezist-pro/matna-olivova-reflexna-zlta/ Velikost…
CTM Switch Pro
Nabídka
9/10/2020
14:32
CTM Switch Pro
Dobrý den, nabízíme letošní nejvyšší model SWITCH PRO od Slovenské značky CTM. Podrobný popis o modelu naleznete na stránce: https://www.ctm.sk/bicykle/ebike/switch-pro/raw-cierna Velikost rámu: L …
Prodám elektrokolo Haibike SDURO
Nabídka
6/10/2020
12:21
Prodám elektrokolo Haibike SDURO
Prodám elektrokolo Haibike SDURO HardLife 2.0 400 Wh 2018, vel. M. Kolo je ve výborném stavu, pravidelně servisováno. Nevyhovující velikost.
Specialized Turbo Kenevo Expert 6Fattie vel. L
Nabídka
29/9/2020
15:12
Specialized Turbo Kenevo Expert 6Fattie vel. L
Prodám Specialized Turbo Kenevo Expert 6Fattie ve velikosti L v super stavu! Kupováno v únoru 2019. SPECIFIKACE RÁM Specialized M5 Premium Aluminum, 27.5 Trail Geometry, integrated down tube battery…
Apache MATTA E6 2020
Nabídka
21/9/2020
09:48
Apache MATTA E6 2020
Prodáme nové dámské krosové elektrokolo Apache MATTA E6 Velikost rámu 18'' Tichý nábojový motor Apache Power Silent 250 W, baterie Li-Ion s kapacitou 13 Ah (468 Wh) Kotoučové hydraulické brzdy…
Apache MATTA MX-I 2020
Nabídka
21/9/2020
09:42
Apache MATTA MX-I 2020
Prodáme nové dámské krosové elektrokolo Apache MATTA MX-I Velikost rámu 18'' Středový motor Bafang Max Drive, baterie LG 36 V / 16 Ah (576 Wh) Li-Ion Kotoučové hydraulické brzdy Shimano. Měnič…
Apache MATTO MX-I 2020
Nabídka
21/9/2020
09:37
Apache MATTO MX-I 2020
Prodáme nové krosové elektrokolo Apache MATTO MX-I Velikost rámu 19'' Středový motor Bafang Max Drive, baterie LG 36 V / 16 Ah (576 Wh) Li-Ion Kotoučové hydraulické brzdy Shimano. Měnič Shimano…
TREK POWERFLY FS 7
Nabídka
16/9/2020
23:04
TREK POWERFLY FS 7
Prodám elektrokolo Trek Powerfly FS 7, model 2019, kolo je v záruce, koupeno u XCR Svorada, červen 2019. Původní cena 124 990,- Kč. Středový motor Bosch Performance Line CX, 3. generace, baterie 500…
KTM MACINA KAPOHO 273 2018
Nabídka
23/8/2020
10:25
KTM MACINA KAPOHO 273 2018
Dobrý den, Prodám toto elektrokolo. Je v perfektním stavu. Letos již nebylo z rodinných důvodů ježděno. Stav tachometru je pouze pod 1500 kilometrů. Je tedy zánovní. Kolo má v sobě čip na na…