c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
RB KID 240
Nabídka
6/11/2020 20:03
27/10/2020
20:01
RB KID 240
Stavba dětského RB, jeté jednu sezonu, pro děti 105-120 cm, na fotce kluk 115 cm. Komponenty a brzdy shimano Deore, kazeta 10sp 11-42, razeni shimano Saint (oboustranné lehké řazení), převodník 30z a…
First Bike
Nabídka
27/10/2020
15:32
First Bike
Prodám dětské odrážedlo First bike s brzdou. Velmi dobrý stav, plně funkční.
Orbea MX 20 Team (2020) / NOVÉ
Nabídka
27/10/2020 15:26
16/9/2020
15:23
Orbea MX 20 Team (2020) / NOVÉ
Nové, nikdy nejeté kolo s plnou zárukou a fakturou. Možnost nákupu na IČO. Kolo je k vidění a vyzkoušení u nás na prodejně. Je to naše poslední letošní dvacítka skladem ve verzi Team, ostatní jsou…
DĚTSKÉ kolo Zavodni BMX Author a-one mini,
Nabídka
26/10/2020
20:35
DĚTSKÉ kolo Zavodni BMX Author a-one mini,
2-3hod jízdy - pak asi 5 let v garáži. 13’ kola, lehký ALU rám, 5-7 let 100-130cm
Early Rider Belter 16
Nabídka
25/10/2020
19:40
Early Rider Belter 16
Používané od letošního jara, první majitel, 100% funkční, pouze drobné provozní oděrky. Předání možné v Praze (ideálně Stodůlky, Florenc a okolí).
Superior XC 20
Nabídka
22/10/2020
14:43
Superior XC 20
Nabízíme zprostředkování prodeje použitého dětského kola Superior XC 20" k vidění v kamenné prodejně www.cykloservismtb.cz - dobrý stav Pouze osobní předání.
Dětské horské kolo CUBE Race, 20 palců
Nabídka
21/10/2020
22:48
Dětské horské kolo CUBE Race, 20 palců
Prodám použité dětské horské kolo CUBE Race 200. Obsazení Shimano. Dobrý technický stav, nové pneu Continental reflex, duše a řetěz. Po servisu v Cabtech. Stojan, přehazovačka Revo shift, 5 převodů.…
Prodám dětské značkové kolo Cannondale 20
Nabídka
21/10/2020
08:51
Prodám dětské značkové kolo Cannondale 20
Velikost kol 20", hliníkový rám, přední odpružená vidlice,7 převodů, velmi pěkné kolo
Prodám dětské kolo Specialized
Nabídka
20/10/2020
19:32
Prodám dětské kolo Specialized
prodám dětské kolo Specialized 16", dobrý stav, brzda torpédo + přední brzda na řídítkách převedena na zadní kvůli bezpečnosti
Author Matrix 24"
Nabídka
20/10/2020
16:38
Author Matrix 24"
Nabízíme zprostředkování prodeje použitého dětského kola Author Matrix velikost 24" k vidění v kamenné prodejně www.cykloservismtb.cz - dobrý stav Pouze osobní předání.
Author orbit 16"
Nabídka
19/10/2020
17:48
Author orbit 16"
Nabízíme zprostředkování prodeje použitého dětského kola Author Orbit velikost 16" k vidění v kamenné prodejně www.cykloservismtb.cz - dobrý stav Pouze osobní předání.
Author COSMIC 20"
Nabídka
19/10/2020
16:44
Author COSMIC 20"
Nabízíme zprostředkování prodeje použitého dětského kola Author cosmic velikost 20" k vidění v kamenné prodejně www.cykloservismtb.cz - velmi dobrý stav Pouze osobní předání.
Specialized Hotrock 12"
Nabídka
19/10/2020
15:54
Specialized Hotrock 12"
Nabízíme zprostředkování prodeje použitého dětského kola Specialized Hotrock velikost 12" k vidění v kamenné prodejně www.cykloservismtb.cz Pouze osobní předání
DĚTSKÉ HORSKÉ KOLO RACINGBOY 320 20" OD 6 DO 9 LET ČERVENÉ BTWIN
Nabídka
18/10/2020
18:48
DĚTSKÉ HORSKÉ KOLO RACINGBOY 320 20" OD 6 DO 9 LET ČERVENÉ BTWIN
Nové nejeté dětské kolo vhodné pro od 6 do 9 let. Kolo je vybaveno 6 rychlostmi. Nevhodný dárek. Cena 1900 Kč.
Dětské kolo Amulet
Nabídka
18/10/2020
17:47
Dětské kolo Amulet
Dva roky jeté kolo.Stav viz foto.Cena 2500Kč.
2 x Dětské kolo Leader Fox "24"
Nabídka
18/10/2020
16:26
2 x Dětské kolo Leader Fox "24"
Prodám 2x dětské kolo Leader Fox "24" Kupované nové, běžné známky opotřebení. Cena za ks - 4000,- Kč / při odběru 2 ks najednou - 7000,- Kč za obě kola. Pouze osobní odběr v Praze a prodej obou kol…
20' kolo na rámu Maxbike, váha 7,2kg, 1x10
Nabídka
17/10/2020
19:07
20' kolo na rámu Maxbike, váha 7,2kg, 1x10
Prodám na zakázku stavěné dětské kolo. Stavěné s cílem, aby bylo co nejlehčí pro dceru. Dcera na něm absolvovala nespočet závodů. Nicméně, stav kola je skoro jako když jsme ho pořídili. Vpodstatě ji…
Prodám SUPERIOR FLY. velikost 20
Nabídka
12/10/2020
08:34
Prodám SUPERIOR FLY. velikost 20
Prodám SUPERIOR F.L.Y. velikost 20, rok výroby 2018. Specifikace zde: https://superiorbikes.eu/cz/2019/junior-kids/f-l-y-20/matte-black-chrome-silver-dark-grey Původní stav. Hmotnost kola cca 8.1…
Dětské kolo 4Ever Shot Kid 20''
Nabídka
11/10/2020
23:58
Dětské kolo 4Ever Shot Kid 20''
Prodám minimálně používané dětské kolo. Vše funkční. První majitel po jednom dítěti. K dispozici v Praze, po předchozí domluvě je možné kolo dovézt.
Nové juniorské kolo MRX 27,5" Race Elite
Nabídka
11/10/2020
20:25
Nové juniorské kolo MRX 27,5" Race Elite
Prodám zcela nové juniorské kolo postavené na rámu českého výrobce MRX Race Elite, kola 27,5, velikost vhodná od 135cm a vydrží až do cca 160cm. Osazeno nejnovější sadou pro rok 2021 Shimano Deore…