c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Superior F.L.Y. 20 Red
Nabídka
26/10/2020 09:30
14/10/2020
08:41
Superior F.L.Y. 20 Red
Prodám nové kolo SUP FLY 20 červené barvy. Původní cena 8990,- Specifikace dle odkazu: https://superiorbikes.eu/cz/2020/junior/f-l-y-20/gloss-pink-radioactive-yellow-dark-red
Sleva -55% na NOVÉ dětské kolo Specialized Fatboy velikost 20"
Nabídka
19/10/2020 19:11
21/9/2020
11:20
Sleva -55% na NOVÉ dětské kolo Specialized Fatboy velikost 20"
Prodejna Specialized KOLASVORADA nabízí ve slevě -55% NOVÉ dětské kolo Specialized Fatboy velikost 20" , za cenu 9.999,-Kč ( cena nového kola 21.999,-Kč). Ke kolu získáte záruku 2 roky , plus…
Specialized Hotrock 12"
Nabídka
19/10/2020
15:54
Specialized Hotrock 12"
Nabízíme zprostředkování prodeje použitého dětského kola Specialized Hotrock velikost 12" k vidění v kamenné prodejně www.cykloservismtb.cz Pouze osobní předání
Dětské kolo Specialized Hotrock 16
Nabídka
18/10/2020
21:01
Dětské kolo Specialized Hotrock 16
Prodám dětské kolo Specialized Hotrock, velikost kol 16, pro věk 4-6 let. Lehký hliníkový rám a vidlice, přední brzda na řídítkách, zadní torpédo. Kolo je vybaveno zvonkem a krytem řetězu. Kolo je…
Dětské kolo SPECIALIZED 24”
Nabídka
18/10/2020
07:20
Dětské kolo SPECIALIZED 24”
Vynikající stav, málo používané, pravidelný servis
DĚTSKÉ KOLO Specialized Hotrock 16
Nabídka
16/10/2020
19:58
DĚTSKÉ KOLO Specialized Hotrock 16
Prodám dětské kolo Specialized Hotrock 16" včetně balančních koleček. Pro věk 3-6 let. Lehký hliníkový rám a vidlice ze slitiny A1 Premium Aluminum. Přední brzda na řídítkách, zadní torpédo. Kolo je…
Dětské růžové kolo Specialized Hotrock
Nabídka
13/10/2020
12:17
Dětské růžové kolo Specialized Hotrock
Dobrý den, prodám dětské růžové kolo. Příliš se na něm nejazdilo,ale lehké odřeninky má především zboku na riditkach. Jinak ve výborném stavu. Snad někomu poslouží dál. :-) prodám za 2 300 Kč
Dětské kolo Specialized hotrock 12
Nabídka
12/10/2020
14:36
Dětské kolo Specialized hotrock 12
Prodám dětské kolo v super stavu.. Madla riditek a sedlo v top stavu. Včetně pomocných koleček.. dcera jezdila sezónu a půl.. běžné oděrky
dětské kolo Specialized Riprock Coaster 16"
Nabídka
10/10/2020
17:42
dětské kolo Specialized Riprock Coaster 16"
prodáme dětské kolo v dobrém stavu po jednom dítěti. kolo bylo jeté 1,5 roku, potom přechod na větší rám. Včetně balančních koleček. Možnost dovozu po celé Moravě. prosím SMS, ozvu se Vám.…
Specialized Hotrock XC 24 2017
Nabídka
10/10/2020
10:57
Specialized Hotrock XC 24 2017
Prodám dětské kolo Specialized Hotrock XC 24 model z roku 2017 ve velmi pěkném stavu 7500.- RÁM Specialized A1 Premium Aluminum, VIDLICE SR Suntour, se zdvihem 50 mm Pláště Specialized Fast Trak…
Specialized Hotrock 24
Nabídka
7/10/2020
10:09
Specialized Hotrock 24
Prodám dětské kolo Specialized HOTROCK 24 málo použivané, provozní oděrky, převody 3x7 velikost na postavu 125 až 150cm, kolo je po servisu připravené k jízdě, najeto 350km původní cena 9000,- Kč…
Specialized Hotrock 20"
Nabídka
30/9/2020
12:52
Specialized Hotrock 20"
Prodám dětské kolo Specialized Hotrock 20", minimálně jeté a servisované, skoro jako nové, připraveno ihned k provozu.
dětské kolo 24
Nabídka
26/9/2020
18:03
dětské kolo 24
Prodám dětské kolo Specialized Hotrock velikost kol 24. Převody 3x7. Udržované, vše funkční. Vhodné pro děti od 8 let. Cena 5900,- Kč
Dívčí kolo Specialized Hotrock 20
Nabídka
21/9/2020
13:31
Dívčí kolo Specialized Hotrock 20
Dobrý den, prodám dívči kolo značky Specialized Hotrock ve vel. 20. Kolo má běžné známky opotřebení. Dcerka jezdila od 4,5 do 7 let. Má odpruženou přední vidlicí, přehazovačku Shimano - 6 rychlostí…
Dětské kolo Specialized Hotrock vel. 12
Nabídka
20/9/2020
19:11
Dětské kolo Specialized Hotrock vel. 12
Prodám kolo včetně tyče na držení dítěte při jízdě. (na fotce je vidět pouze koncovka, do které se tyč zasouvá).
Specilaized Hotrock 24
Nabídka
20/9/2020
11:57
Specilaized Hotrock 24
Prodám horské kolo Specilaized Hotrock 24, super kolo pro "kluky" lehké a dobře ovladatelné.. ale kluk vyrostl tak musíme výše :) sta dobrý, něaká oděrka tam je ale jinak pěkný stav..
Dětské kolo SPECIALIZED
Nabídka
15/9/2020
16:01
Dětské kolo SPECIALIZED
Kolo je “zánovní” ve velmi dobrém stavu. Servisované. Dcera na něm nikdy nespadla, je zcela bez škrábanců, v perfektním stavu.
Specialized Hotrock 24
Nabídka
4/9/2020
15:48
Specialized Hotrock 24
Dobrý den,prodám Specialized Hotrock 24,plně funkční,výborný stav volat 739657463
Specialized Hotrock 24
Nabídka
2/9/2020
14:45
Specialized Hotrock 24
Dobrý den,prodám Specialized Hotrock 24,plně funkční,výborný stav volat 739657463
dětské kolo Specialized HotRock 16"
Nabídka
31/8/2020
13:51
dětské kolo Specialized HotRock 16"
Prodám dětské kolo Specialized HotRock 16", torpédo, př, brzda, blatníky,+balanční kolečka. Kolo je po servisu. PROSÍM POUZE VOLEJTE, DĚKUJI
Specialized Riprock Coaster 12" JAKO NOVÉ
Nabídka
30/8/2020
13:01
Specialized Riprock Coaster 12" JAKO NOVÉ
Růžové Specialized Riprock Coaster 12", jako nové, použité pouze párkrát. Původní cena 5,499 Kč.