c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Dětské kolo RB KID 260, S, na kolech 26´´
Nabídka
26/10/2020 17:07
19/10/2020
17:05
Dětské kolo RB KID 260, S, na kolech 26´´
Prodávám kolo po synovi. Vše v perfektním stavu, pouze drobné provozní oděrky. Najeto max. 1500 km. Optimální pro děti vzrůstu 130 - 155 cm. Vzduchová vidlice Rock Shox REBA přehazovačka Shimano XT …
Scott Scale Jr 24
Nabídka
22/10/2020
17:23
Scott Scale Jr 24
Prodám Scott Scale Jr 24, převody 3x7, původní cena 11.100,-Kč, jezdila na něm pouze dcera.
dívčí dětské jízdní kolo Barbie 16" Stav" Jako nové, skoro neježděné.
Nabídka
22/10/2020
17:02
dívčí dětské jízdní kolo Barbie 16" Stav" Jako nové, skoro neježděné.
dívčí dětské jízdní kolo Barbie 16" Stav" Jako nové, skoro neježděné. Pro děti ve věku 4-6 let s výškou postavy 100-125cm. Můžete přijet nezávazně kolo vyzkoušet. Vhodné i jako vánoční dárek. Před…
lehké juniorské kolo MAXBIKE Loma rám vel.15 kola 26"
Nabídka
22/10/2020
14:58
lehké juniorské kolo MAXBIKE Loma rám vel.15 kola 26"
Dobrý den, prodám lehké, juniorské kolo MAXBIKE Loma, velikost rámu 15, kola 26", vhodné pro děti od 135cm, převody 3x7, kolo je kupované 03/2019, takže ještě stále v záruce. Před měsícem bylo kolo v…
Superior XC 20
Nabídka
22/10/2020
14:43
Superior XC 20
Nabízíme zprostředkování prodeje použitého dětského kola Superior XC 20" k vidění v kamenné prodejně www.cykloservismtb.cz - dobrý stav Pouze osobní předání.
Leader Fox Factor 16
Nabídka
22/10/2020
13:47
Leader Fox Factor 16
Prodám kolo Leader Fox Factor 16. Kolo je dva roky staré, málo jeté. Velikost rámu: 26" Rám: dural 6061 Vidlice: ZOOM FORGO,ZDVIH 80mm,ZAMYKATELNÁ Převodník / Kliky: SHIMANO M131,42X32X24,170mm…
Superior racer XC 20
Nabídka
22/10/2020
13:45
Superior racer XC 20
Prodám dětské kolo Superior racer XC 20 červené barvy, málo používané, v perfektním stavu, dva roky staré. rychlostí: 6 rám: Aluminium 6061.T6 pedály: Marwi SP-202 přední kolo / náboj: ONE Freewheel…
Superior racer XC 20, červená barva
Nabídka
22/10/2020
13:42
Superior racer XC 20, červená barva
Prodám dětské kolo Superior racer XC 20 červené barvy, málo používané, v perfektním stavu, dva roky staré. rychlostí: 6 rám: Aluminium 6061.T6 pedály: Marwi SP-202 přední kolo / náboj: ONE Freewheel…
Dětské horské kolo CUBE Race, 20 palců
Nabídka
21/10/2020
22:48
Dětské horské kolo CUBE Race, 20 palců
Prodám použité dětské horské kolo CUBE Race 200. Obsazení Shimano. Dobrý technický stav, nové pneu Continental reflex, duše a řetěz. Po servisu v Cabtech. Stojan, přehazovačka Revo shift, 5 převodů.…
kolo Axon
Nabídka
21/10/2020
18:51
kolo Axon
Prodám dětské kolo značky Axon, velikost kol 26, vpředu odpružená vidlice, přehazovačka Shimano 3x6 rychlostí. Vhodné pro děti od 9 do 13 let.
kolo Galaxy
Nabídka
21/10/2020
18:43
kolo Galaxy
Prodám dětské kolo značky Galaxy. Velikost kol 26, přehazovačka Shimano 3x7 rychlostí.Sedadlo trochu poničené. Vhodné pro děti od 9 do 13 let.
Dětské kolo Specialized Rip rock
Nabídka
21/10/2020
18:34
Dětské kolo Specialized Rip rock
Ahoj prodám dětské trailové kolo velikost 20 od 6 do 8 let kolo je eště půl roku v záruce doklad o záruce samozdřejmostí. Kolo je po malé bikerce má provozní oděrky a jeden grip měnen z důvodu…
Specialized Hotrock Street 20
Nabídka
21/10/2020
12:48
Specialized Hotrock Street 20
dětské kolo Specialized Hotrock Street 20 . Převod 1x6 . Provozní oděrky , bez závad .
Dětské kolo Author 20"
Nabídka
21/10/2020 10:57
30/7/2020
15:26
Dětské kolo Author 20"
Dětské kolo Author Energy o velikosti kol 20" Převody Shimano 1x6 kolo je zachovalé a po servisu ,má novou zadní duši. Předání v Ostravě, pošta po dohodě. Dotazy rád zodpovím.
Superior Paint 20
Nabídka
21/10/2020 09:41
9/9/2020
20:49
Superior Paint 20
Superior Paint 20 patří mezi nejprodávanější dětská kola, skvělý poměr ceny a výkonu. Kolo je po servisu. Až na oděrky a pár kosmetických vad je kolo v dobrém stavu. Rám: Aluminium 6061.T6 Blue …
Prodám dětské značkové kolo Cannondale 20
Nabídka
21/10/2020
08:51
Prodám dětské značkové kolo Cannondale 20
Velikost kol 20", hliníkový rám, přední odpružená vidlice,7 převodů, velmi pěkné kolo
Prodám dětské kolo Superior Paint 24
Nabídka
20/10/2020
20:05
Prodám dětské kolo Superior Paint 24
Prodám dětské kolo Superior Paint - 2 kusy ( i jednotlivě). Kola jsou používaná opravdu rekreačně, vše původní, velmi zachovalý stav. K prohlídce nebo případnému vyzvednutí v Boskovicích. Foto…
Prodám dětské kolo Specialized
Nabídka
20/10/2020
19:32
Prodám dětské kolo Specialized
prodám dětské kolo Specialized 16", dobrý stav, brzda torpédo + přední brzda na řídítkách převedena na zadní kvůli bezpečnosti
Specialized Pitch 27,5" velikost XS 13"
Nabídka
20/10/2020
19:07
Specialized Pitch 27,5" velikost XS 13"
Prodám kolo Specialized Pitch na kolech 27,5" s velikostí rámu 13", vhodné na výšku cca 140-155cm. Hliníkový rám, řazení Altus 3x8, mechanické kotoučové brzdy. Vše funguje naprosto výborně, minimální…
Dětské kolo SCOTT VOLTAGE 24
Nabídka
20/10/2020
18:43
Dětské kolo SCOTT VOLTAGE 24
Prodám velmi hezké a zachovalé dětské kolo Scott Voltage velikost 24 ,barva modrá metalíza a červené nápisy ,může být pro holku i pro kluka .
Dětské kolo Superior 20
Nabídka
20/10/2020
17:22
Dětské kolo Superior 20
Prodám dětské kolo vel. 24. Dobrý stav.105-135 cm. Bez stojánku. Převody Grip 1x7 Shimano.