c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
CANNONDALE - RZ One Twenty XLR 2
Nabídka
25/10/2020 12:48
28/9/2020
17:30
CANNONDALE - RZ One Twenty XLR 2
Kolo ve slušném stavu, poslední 3 roky zcela neježděno - pouze repase tlumičů ... Velikost. M 1. majitel ... zvonek a pedály v ceně ! Karbonové kliky ... -------- Frame: RZ One Twenty, 120mm,…
Cube Stereo 160 Carbon
Nabídka
22/10/2020
19:19
Cube Stereo 160 Carbon
Prodám kolo Cube Stereo karbon 160 27,5. Velikost M Vidlice:Rockshox pike 160mm Tlumič:Fox float cto 160mm Brzdy:Sram guide R Ráfky:DT swiss Přehazovačka: Sram GX 1x11 Řidítka:Raceface Kliky:Raceface
Am/Enduro Canyon Torque 100-160mm
Nabídka
22/10/2020
17:27
Am/Enduro Canyon Torque 100-160mm
Prodám skvělé Am/Enduro kolo Canyon Torque 26" .Velikost M .Zdvih 100-160. Pravidelný servis. Loni nová ložiska v rámu a servis tlumiče a vidlice. Poté už skoro nejety. Komponety Shimano, Rock Shox,…
Specialized Stumpjumper FSR Expert 29 mod. 2016 , vel L
Nabídka
22/10/2020
14:24
Specialized Stumpjumper FSR Expert 29 mod. 2016 , vel L
Prodám Specialized Stumpjumper FSR Expert 29 mod. 2016 , v pěkném stavu ,pravidelný servis, veškeré doklady. Rám je vyroben z karbonu FACT 9m se zadní stavbou Stumpjumper FSR ze slitiny M5 spojuje…
Santa Cruz Bronson vel.L
Nabídka
22/10/2020
12:24
Santa Cruz Bronson vel.L
Prodám karbove kolo Santa Cruz Bronson ve velikosti L. Ročník 2015. Kolo je osazeno top komponenty.Radici endurova sada Sram X01, Karbonové kliky Sram XX1,brzdy XTR trail s keramickými písty,vidlice…
GIANT REIGN ADVANCED PRO 29 1 vel.M, 2020
Nabídka
22/10/2020
11:31
GIANT REIGN ADVANCED PRO 29 1 vel.M, 2020
Prodám Giant Reign Advanced PRO 29 1 ve velikosti M, na výšku postavy cca 170-180cm. Kolo má půl roku, vše je v záruce. Nájezd 500-700km, komponenty jsou původní, sedlovka má zdvih 150mm, místo…
Giant Reign 2 LTD 2017
Nabídka
22/10/2020
08:38
Giant Reign 2 LTD 2017
Ahoj. Fotky v lepší kvalitě zde: https://sveda69.rajce.idnes.cz/Giant_Reign_2_LTD_2017/ Prodávám Giant Reign 2 LTD 2017. Co je jinak oproti puvodni specifikaci: Brzdy: kotouče i komplet brzdy jsou…
Cannondale Scalpel-Si Carbon 3 2018
Nabídka
21/10/2020 16:49
24/9/2020
18:33
Cannondale Scalpel-Si Carbon 3 2018
Špičkové celoodpružené karbonové kolo od výrobce Cannondale. Velikost rámu je L, takže pro výšku přibližně 177-186cm. Kola jsou 29 palců. Model 2018, zakoupeno 6/2018, ceníková cena nového byla 146…
Specialized FSR XC
Nabídka
21/10/2020 16:19
25/9/2020
11:56
Specialized FSR XC
Kvalitní univerzální celoodpružené kolo od výrobce Specialized. Velikost rámu je L, takže pro výšku přibližně 176–187cm. Kola jsou 26 palců. Komponenty: zánovní vidlice Rock Shox Revelation RL se…
Lapierre XR 729
Nabídka
21/10/2020 15:49
25/9/2020
12:00
Lapierre XR 729
Výborné rychlé karbonové celoodpružené kolo od francouzského výrobce Lapierre na 29 palcových kolech. Velikost rámu je S, takže pro výšku do cca 172cm. Komponenty: vidlice Fox 32 se zamykáním z…
Specialized S-Works Epic 29 FSR vel. L 19" model 2018
Nabídka
21/10/2020
15:34
Specialized S-Works Epic 29 FSR vel. L 19" model 2018
Prodám Specialized S-Works Epic 29 FSR vel. L 19" model 2018 , koupeno 05/2019 používané dvě sezony , pravidelný servis a ve skvělém stavu. Jediná změna komponentů oproti originální specifikaci jsou…
Trek SuperFly 29 S
Nabídka
21/10/2020 14:34
3/10/2020
08:44
Trek SuperFly 29 S
Výborné celoodpružené kolo od výrobce Trek. Velikost rámu je S, takže pro výšku do cca 172cm. Kola jsou 29 palců. Komponenty: vidlice Fox, tlumič Fox Float, kliky a přehazovačka Shimano XT, řazení…
Merida Big Ninety Nine 29 XL
Nabídka
21/10/2020 14:04
7/10/2020
19:37
Merida Big Ninety Nine 29 XL
Špičkové celoodpružené karbonové kolo od výrobce Merida. Velikost rámu je XL, takže pro výšku od přibližně 185cm. Kola jsou 29 palců. Komponenty: vidlice Fox Float, tlumič DT Swiss se zamykáním z…
Quint FS - zakázková stavba závodního celoodpruženého kola
Nabídka
21/10/2020 12:35
14/1/2020
11:23
Quint FS - zakázková stavba závodního celoodpruženého kola
Opět nabízíme možnost zakázkové stavby, tentokrát na karbonovém celoodpruženém rámu. Nechejte si postavit fulla dle Vašich přání a potřeb. Více o kole zde: Quint FS je vůbec prvním celoodpruženým…
Specialized Epic 27,5
Nabídka
21/10/2020 12:34
19/10/2020
15:35
Specialized Epic 27,5
Vynikající celoodpružené kolo, velmi rychlé a dobře ovladatelné. Velikost rámu je L 19 palců, takže pro výšku od cca 176-188cm. Kola jsou 27,5 palců. Pořizovací cena byla 80tis. Komponenty: vidlice…
Merida Big Ninety Nine 29
Nabídka
21/10/2020 12:19
19/10/2020
15:37
Merida Big Ninety Nine 29
Špičkové celoodpružené karbonové kolo od výrobce Merida. Velikost rámu je XL, takže pro výšku od přibližně 185cm. Kola jsou 29 palců. Komponenty: vidlice Fox Float, tlumič DT Swiss se zamykáním z…
Superior Team XF 2020
Nabídka
21/10/2020
09:48
Superior Team XF 2020
Prodám celoodpružené kolo postavené na rámu Superior XF Team 2020. Velikost L. Tlumení DT Swiss s třemi polohami ODL. Open-Drive-Lock. V obojím jsou vložky od Andreani Group pro odladění křivky…
Scott Spark 940 Top Stav - Záruka
Nabídka
21/10/2020
09:00
Scott Spark 940 Top Stav - Záruka
Prodám kolo Scott Spark 940 vel. L model 2020. Zánovní kolo párkrát použité zákazníky před prodejnou v top stavu viz.foto.Výbava : zdvih 120/120mm,vidlice Fox Float 34 Rythm, tlumič FOX NUDE EVOL…
Merida One-twenty 7.600
Nabídka
21/10/2020
07:07
Merida One-twenty 7.600
Rám: One-Twenty Comp 7-D EG A-Link Velikostii: -L , Kola 27.5 Barva: - černo červená Zadní tlumič: Rock Shox Monarch R Vidlice: Rock Shox 30Gold TK27 120 poploc Středové složení: integrované Brzdové…
CANYON SPECTRAL AL 7.0 EX 2017
Nabídka
20/10/2020
17:33
CANYON SPECTRAL AL 7.0 EX 2017
Zdravím, chtěl bych zde nabídnout své kolo a to z důvodu nevyužití. Mám teď operované koleno a ještě chvíli potrvá, než se dá opět do pořádku, a tak nechci, aby mi kolo jen stálo. Jedná se o kolo…
2015 Trek Remedy 8
Nabídka
20/10/2020
13:44
2015 Trek Remedy 8
Prodam Cerno-Modry Trek Remedy 8. Jsem prvni a jediny majitel. Je to nejvyssi hlinikova rada na 29kach. Kolo uz 3 roky vic stoji v garazi nez jezdi (svezu se z nostalgie tak 2x za rok). Ram…