c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
CANYON NEURON CF 9.0 velikost M
Nabídka
24/10/2020 12:28
6/10/2020
14:13
CANYON NEURON CF 9.0 velikost M
Prodám XC/Trail bike. Je to model 2019 s tim, že komponenty jsou všechny původní najeto 150km. Zakoupeno na konci roku 2019 faktura bude předána. Důvod prodeje je typický původní naivita a nedostatek…
Trek Session 8
Nabídka
22/10/2020
23:31
Trek Session 8
Zdar Bajkeři,rozhodl jsem se prodat svůj bajk ,bajk je v dobrém stavu,komplet nová ložiska nová kazeta řetaz,desky,repas tlumiče proběhl v srpnu,odvzdušněné brzdy jediná vada je že mám ohlou Levou…
Trek SuperFly 29 S
Nabídka
21/10/2020 14:34
3/10/2020
08:44
Trek SuperFly 29 S
Výborné celoodpružené kolo od výrobce Trek. Velikost rámu je S, takže pro výšku do cca 172cm. Kola jsou 29 palců. Komponenty: vidlice Fox, tlumič Fox Float, kliky a přehazovačka Shimano XT, řazení…
2015 Trek Remedy 8
Nabídka
20/10/2020
13:44
2015 Trek Remedy 8
Prodam Cerno-Modry Trek Remedy 8. Jsem prvni a jediny majitel. Je to nejvyssi hlinikova rada na 29kach. Kolo uz 3 roky vic stoji v garazi nez jezdi (svezu se z nostalgie tak 2x za rok). Ram…
ENDURO TREK REMEDY 8
Nabídka
20/10/2020 07:46
7/11/2018
00:03
ENDURO TREK REMEDY 8
Prodám jeté kolo Trek Remedy 8. Velikost: 18,5 - M. Velikost kol: 27,5. Kolo je v dobrém stavu. Až na vylepšení o teleskopickou sedlovku seriové osazení. PC: 76990kč+sedlovka 8tis. Cena: 35990kč …
Trek remedy 8 2019
Nabídka
19/10/2020
22:17
Trek remedy 8 2019
Zdvih 150/150 vidlice jde zvednout na 160 Jsou osazeny karbonové ráfky + hliníkové nechám ke kolu v ceně Běžné oděrky kolo z převážně polepeno ochrannou folii
Trek Slash 8 2019 vel. 18,5 M/L
Nabídka
19/10/2020
22:11
Trek Slash 8 2019 vel. 18,5 M/L
Prodám enduro kolo Trek Slash 8 rok 2019, velikost 18,5 M/L, pro postavu 169-181 cm Navíc oproti základu brzdy a kotouče shimano SLX, bezduše. Jinak kolo ve velmi dobrém stavu, pár odřenin se najde.…
TREK FUEL EX 8 29
Nabídka
19/10/2020 22:04
17/2/2020
22:10
TREK FUEL EX 8 29
Prodám jeté kolo Trek Fuel EX 8 29. Velikost: 19,5 - L. Velikost kol: 29. Až na lepší výplety sériové osazení. Běžné provozní opotřebení. Nedávno proběhla výměna středová šlapací pressfit osy. Na…
Trek Fuel EX 8 XT najeto 800km
Nabídka
19/10/2020
09:15
Trek Fuel EX 8 XT najeto 800km
Zakoupeno 6/20. Stav noveho kola.Pouze provozni oderky na rafcich. Original vybava. Super kolo jen potrebuji vice zdvihu. Velikost: M/L!!!
TREK FUEL EX, KASHIMA, 29"
Nabídka
18/10/2020
12:48
TREK FUEL EX, KASHIMA, 29"
Zdravím, prodávám lehčí trailbike Trek Fuel EX 7, mám k němu papíry. Rám - M Vidlice - Fox 34 Factory Kashima, 120mm Tlumič - Fox Factory Kashima, 130mm Sedlovka - RockShox Reverb Brzdy - Sram Guide…
Trek Slash 9.7
Nabídka
15/10/2020 15:58
18/11/2019
08:57
Trek Slash 9.7
Jedná se o zcela nové kolo, nikdy nejeto. Na kolo platí plná, doživotní záruka na rám. Slash 9.7 kombinuje 29palcová horská kola s odpružením s dlouhým zdvihem. Vzniká tak stroj, který lační po…
Trek Remedy 7 XL 2019 27,5"
Nabídka
14/10/2020
12:05
Trek Remedy 7 XL 2019 27,5"
Prodám Trek Remedy 7. Kolo koupeno 5/2019 v www.bikestrike.com. Najeto cca 1200 km. Kolo je polepeno ochrannou folií DYEDbro Canada. Původní cena: 63 000 KČ Cena: 45 000 KČ Specifikace Rám: Hliník…
Trek Remedy 9.7 2020 vel. M
Nabídka
12/10/2020
20:14
Trek Remedy 9.7 2020 vel. M
Remedy ve výborném stavu, jednu sezónu jeté. Rám je od začátku potažený ochrannou fólií, po pořízení byly vyměněny brzdy za Shimano SLX 7120 a do kol instalována ochrana ráfku Vittoria airliner vel.…
Trek fuel ex 7
Nabídka
12/10/2020
11:09
Trek fuel ex 7
Prodám jeté kolo Trek Fuel EX7. Velikost 19,5, kola 26 palců.Model: 2014.Kromě pneu a vidlice seriové osazení. Kolo je v perfektním stavu, vše funkční, najeto nejvýše 800km, pravidelně servisováno,…
Trek fuel ex8 xt
Nabídka
9/10/2020
10:49
Trek fuel ex8 xt
Mám na predaj tento krásny bajk vo veľkosti L (177-187cm), v podstate ako nový, kupovaný v kamennej predajni v Žiline v júni 2020. Bicykel je v podstate najvyššia rada na hliníkovom ráme, s…
Trek Superfly 100 AL
Nabídka
9/10/2020 04:12
18/9/2020
19:17
Trek Superfly 100 AL
Prodám Trek Superfly 100 AL. Kola 29". Vel. L. Kolo je v dobrém stavu, připravené na ježdění. Před prodejem bylo vyčištěno, promazáno a seřízeno. Nový řetěz, brzdové desky, kotouč. Vidlice po…
Trek Fuel EX 8
Nabídka
9/10/2020 01:57
18/9/2020
22:29
Trek Fuel EX 8
Prodám Trek Fuel EX 8. Vel. 17,5" M. Kola 27,5". Kolo je ve výborném stavu, připravené na ježdění. Před prodejem bylo kolo promazáno a seřízeno. Oproti originálnímu osazení dokoupena teleskopická…
Trek Superfly 100 Al
Nabídka
8/10/2020 23:12
16/6/2020
20:59
Trek Superfly 100 Al
Prodám Trek Superfly 100 Al. Vel. XL (21"). Kola 29". Kolo je v hezkém stavu, připraveno na ježdění. Před prodejem bylo kolo kompletně vyčištěno, promazáno, seřízeno. Nový řetěz, gripy. Rám+ tlumič…
Trek Top Fuel 8.9, velikost L, 10,7kg
Nabídka
8/10/2020
11:19
Trek Top Fuel 8.9, velikost L, 10,7kg
Prodám vyladěné kolo po plném servisu ve Ski a Bike Centru Radotín (prodejce kola) Osazeno Sram X01 11s, včetně carbon klik. Nová kazeta a řetěz najeto 300km (je vidět dle barvy kazety). Vidlice Fox…
Trek Fuel EX 8 2018
Nabídka
26/10/2020 10:01
8/10/2020
10:46
Trek Fuel EX 8 2018
Prodám super univerzál bike Trek Fuel EX 8, model 2018. Kolo v kondici, žádné vůle, sem tam oděrka z běžného provozu, vidlice po pravidelném servisu. - Velikost M 18,5'' – postava cca 170 – 178cm…
Trek Slash 9
Nabídka
7/10/2020
12:09
Trek Slash 9
Trek Slash 9 27,5" (2015) 160/160mm Hmotnost 13,7kg vel M - na postavu 170-185cm (na fotkach nastaveno na 178cm a nohy merene od rozkroku 82cm) Najeto odhadem 4-5kkm. Ježděno jako druhé kolo. Pěkný…