c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
R29 FULL CARBON R 7.0
Nabídka
5/11/2020 16:32
4/9/2020
10:42
R29 FULL CARBON R 7.0
Prodám testovací kolo koupené přímo od výhradního dodavatele RaceMountain v ČR. Technické specifikace Rám Full carbon R29 full SERIE STERZO CONICA Vidlice Rock shox Recon perno passante Post RTL…
Giant Trance 4
Nabídka
27/10/2020
23:16
Giant Trance 4
Prodám Giant Trance 4. Vel. M. Kola 27,5". Kolo je ve výborném stavu. Před prodejem bylo kompletně vyčištěno, rozebráno a promazáno. Nový řetěz, brzdové desky. Vidlice po servisu. Ke kolu jsou…
Giant Anthem
Nabídka
27/10/2020
23:13
Giant Anthem
Prodám Giant Anthem. Vel. S. Kola 26". Kolo je ve hezkém stavu, připravené na ježdění. Před prodejem bylo kompletně vyčištěno, rozebráno a promazáno. Nové ložiska v rámu, všechny lanka+ bowdeny,…
Giant Trance
Nabídka
27/10/2020
18:57
Giant Trance
Prodam celoodpruzene kolo Giant Trance 4, 2016, velikost L, jezdeno rekreacne s rodinou, pravidelne servisovano, cena 23000
Giant Trance 3 2017
Nabídka
1/11/2020 13:23
27/10/2020
13:21
Giant Trance 3 2017
Prodám kolo Giant Trance 3 2017 Velikost: L. Velikost kol: 27,5. Na kole jsem vyměnil: představec za kratší Truvativ Hussefelt, řídítka jsou 800mm giant, teleskopická sedlovka také od giantu,…
GIANT ANTHEM X 29ER 1
Nabídka
27/10/2020 03:35
20/7/2018
22:26
GIANT ANTHEM X 29ER 1
Prodám málo jeté kolo Giant Anthem X 29er 1. Velikost: L. Velikost kol: 29. Kolo je v dobrém stavu. Na kole je nový nejetý řetěz, zánovní kazeta+převodník (nájezd cca 300km). Kolo nikdy nejezdilo v…
Prodám GIANT TRANCE 2 GE
Nabídka
26/10/2020
18:26
Prodám GIANT TRANCE 2 GE
Prodám super trail /enduro kolo Giant Trace 2 2018 ve vel L . Kolo kupované nové koncem roku 2018, jsem první majitel. Komplet dokumentace samozřejmostí, ještě chvilku v záruce . Najeto cca 2000 km.…
Prodej Giant Trance 2 GE 2018
Nabídka
26/10/2020
14:30
Prodej Giant Trance 2 GE 2018
Dobry den, prodam Giant Trance 2 GE 2018 kupovany novy v rijnu 2018 v Giant Store Praha. Kolo je jezdene 2 sezony na trailech a cross country; pres zimu skladovano v byte. Pravidelne servisovano v…
Giant Reign Advanced 0 2017
Nabídka
25/10/2020
16:31
Giant Reign Advanced 0 2017
Nabízím svoje endurko, velikost M. Koupeno v roce 2018, doklady ke kolu. Enduro s pohonem 1x12 od Sramu a konkrétně X01 Eagle (kompletní vč.kazety). Na kole je jiný tlumič než byl původní a to…
Prodám Giant Trance 1,5 2019 velikost XL
Nabídka
25/10/2020
11:07
Prodám Giant Trance 1,5 2019 velikost XL
Dobrý den, prodám Giant Trance 1,5 model 2019. Kompletní XT sada, pružení Fox viz foto. Oproti nákupu navíc pedály platformy XT a řidítka Renthal. Kolo v dobré kondici, odřená místa spíše od převozu…
Giant Anthem 29
Nabídka
23/10/2020 17:25
3/10/2020
08:46
Giant Anthem 29
Výborné celoodpružené kolo od výrobce Giant. Velikost rámu je L, takže pro výšku přibližně 177 až 188cm. Kola jsou 29 palců. Komponenty: vidlice Rock Shox Reba, tlumič Rock Shox monarch, řazení a…
GIANT Trance X
Nabídka
23/10/2020
16:34
GIANT Trance X
Prodám celoodpružené kolo Giant Trance X 1012, jedna majitelka, TOP stav, málo ježděné, výbava viz foto. Odběr Plzeň, po dohodě možno Praha nebo Hradec. Cena 18500,-
Giant Anthem 29 Carbon 1x12
Nabídka
23/10/2020
14:03
Giant Anthem 29 Carbon 1x12
Výborné celoodpružené karbonové kolo od výrobce Giant. Velikost rámu je L, takže pro výšku přibližně 177 až 188cm. Kola jsou 29 palců. Nedávno bylo přestavěno na 1x12. Komponenty: vidlice Rock Shox…
Giant Anthem 2 29er model 2018
Nabídka
21/10/2020
23:16
Giant Anthem 2 29er model 2018
Kolo je ve velmi dobém stavu, pečlivě udržováno a pravidelně servisováno. Přední vidlice a zadní tlumič servisovány v autorizovaném servisu, kompletní výměna těsnění, prachovek a provozních náplní. …
GIANT Anthem 29 3 - XC celoodpružené kolo - NOVÉ
Nabídka
21/10/2020
08:14
GIANT Anthem 29 3 - XC celoodpružené kolo - NOVÉ
Giant Anthem 29 3 2020 – celoodpružené 29” XC kolo. Lehký hliníkový rám ALUXX SL v krásné vínové metalíze, zadní stavba se skvělým odpružením Maestro, velmi pevné a lehkékarbonové přepákovací raménko…
celoodpružené kolo 29" Giant Anthem Custom 1x12 Deore 2020
Nabídka
19/10/2020
15:15
celoodpružené kolo 29" Giant Anthem Custom 1x12 Deore 2020
Nabízíme k prodeji testovací kolo Giant Anthem Custom 29 3 2020. Kolo je po kompletním servise, přeplněné obě brzdy, nová kabeláž. Kolo bylo za celou sezónu vypůjčeno pouze 5x, top stav, bez…
Giant Trance X2 2010 vel. L
Nabídka
18/10/2020
18:08
Giant Trance X2 2010 vel. L
Ahoj, prodám Giant Trance X2 2010 vel. L. Stav odpovidající stáří, nicméně poslední 3 roky odpočívá v garáži. Podrobnější specifikace viz.: https://www.bikepedia.com/QuickBike/BikeSpecs.aspx?year…
Giant
Nabídka
17/10/2020
15:53
Giant
Giant Reign 1 2016 Custom Large AluxX SL Řídítka Race Face aefect 35 Představec copperhead 35 Gripy a sedlo Giant Hlavové složení +/- 1.5 Degree EC44-ZS56 Angle Headset Vidlice RockShox Lyrik rc…
Prodám horské kolo Giant XTrance
Nabídka
13/10/2020
18:52
Prodám horské kolo Giant XTrance
Prodám horské kolo Giant XTrance. Kolo jsem kupoval od prvního majitele 2 měsíce staré. Je potřeba udělat servis předního a zadního tlumiče. Nedávno jsem měnil řetěz a všechny brzdové destičky.
Giant
Nabídka
12/10/2020
19:50
Giant
Prodám celoodpružené kolo Giant Reign Velikost M. Vidlice FOX Talas 150mm(lockout, změna zdvihu), vzduch + olej Tlumič FOX DHX 5.0 - tlak vzduchu, tlumení odskoku, tlumení komprese Pro Pedal -…
Prodám Giant reign 1
Nabídka
12/10/2020
06:27
Prodám Giant reign 1
jsem druhý majitel tohoto kola - koupeno pro manželku v roce 2018, od té doby kolo odpočívá, je ho škoda. Manželku jsem přecenil, nevyužity schopnosti kola. kolo má drobné kosmetické vady od kamínků,…