c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Prodám dva kotouče Sram Centerline 180 a 160 mm
Nabídka
27/10/2020
20:27
Prodám dva kotouče Sram Centerline 180 a 160 mm
Prodám dva kotouče Sram Centerline 180 a 160 mm. Jsou jeté ale v super stavu včetně adaptéru a šroubů.Pouze osobní odběr. Nezasílám...
BRZDY AVID X0 TRAIL
Nabídka
27/10/2020 15:20
2/4/2020
15:51
BRZDY AVID X0 TRAIL
Prodám jeté čtyřpístkové brzdy Avid X0 trail. Sada obsahuje přední+zadní brzdu, kotouče Avid 203mm, zadní redukci+veškeré šrouby. Možnost přímé montáže řazení (pouze řazení od sram) na objímku zadní…
Brzdy SRAM CODA R 4-pístky
Nabídka
27/10/2020
10:58
Brzdy SRAM CODA R 4-pístky
Prodám nové 4-pístkové brzdy SRAM CODA R . Délka přední hadičky 100cm. Délka zadní hadičky 150cm. Brzdy nikdy nepoužité včetně objímek a nových destiček.
NOVÁ PŘEDNÍ BRZDA SRAM FORCE CX1
Nabídka
27/10/2020 03:54
10/3/2020
01:57
NOVÁ PŘEDNÍ BRZDA SRAM FORCE CX1
Prodám novou přední brzdu pro 1převodník SRAM Force CX1, délka hadice 190cm. Brzda je nová/nepoužitá - nebyla nikdy nasazena na kole. Katalogová cena: 9600KČ Cena: 4490kč
NOVÁ ZADNÍ BRZDA SRAM GUIDE RS
Nabídka
27/10/2020 03:24
10/3/2020
01:46
NOVÁ ZADNÍ BRZDA SRAM GUIDE RS
Prodám novou nejetou zadní brzdu Sram Guide RS. Délka hadice 200cm, bez objímky, 4 pístek. Brzda nebyla nikdy nasazená na kole. Mám více kusů - při zkrácení hadice lze použít i jako přední(páka je…
Sram Level TLM /REZERVACE/
Nabídka
24/10/2020
22:36
Sram Level TLM /REZERVACE/
Prodám kompletní přední+zadní brzdy Sram Level TLM. 100% stav i vzhled, brzdové destičky maji cca 60% Zadní brzda byla při demontáži rozpojena. Demontované z kola Scott Spark RC 900 World Cup 2020…
Brzdy Sram Force
Nabídka
23/10/2020
20:37
Brzdy Sram Force
Prodám brzdové čelisti sada Sram Force. Stav nových, kupovány nové a namontovány pouze na 1 kole. Bez brzdových špalků na foto. Prodej pouze z důvodu ucelení sady Sram Red, do které mi chyběly pouze…
SRAM Level TL
Nabídka
20/10/2020 09:28
14/9/2020
17:14
SRAM Level TL
Hydraulické brzdy SRAM Level TL. Přední + zadní včetně třmenů a hadic.
Prodám nové, nikdy nejeté brzdy Sram G2 RSC
Nabídka
19/10/2020
21:19
Prodám nové, nikdy nejeté brzdy Sram G2 RSC
Prodám nové, nikdy nejeté brzdy Sram G2 RSC vč. nových destiček. Brzdy jsou sundány z nového kola vel. XL, takže hadice jsou dostatečně dlouhé. Zadní brzda rozpojena, kvůli protažení rámem. Osobní…
Prodám brzdy SRAM LEVEL TLM
Nabídka
17/10/2020
18:13
Prodám brzdy SRAM LEVEL TLM
Prodám přední a zadní brzdu SRAM LEVEL TLM, které jsem sundal z kola Spark RC 900 World Cup 2019. Přecházím na Shimano. Přidám k nim 3 páry málo použitých brzdových destiček (zkoušel jsem, které jsou…
Brzdy Sram Code R
Nabídka
16/10/2020
16:17
Brzdy Sram Code R
Prodám predni (85cm), a zadni (165cm) brzdu Sram Code R, ve skvelem stavu, bez oderku.
Brzda přední / zadní ram Guide R černá - zadní 144 cm
Nabídka
15/10/2020 07:48
29/7/2020
08:45
Brzda přední / zadní ram Guide R černá - zadní 144 cm
Nabízíme k prodeji brzdu SRAM Guide R univerzální přední / zadní. Délka hadice 144cm. Brzda má úplně novou páku, třmen je použitý a destičky cca 50%. Včetně objímky na řidítka.
Brzdové kotouče Sram CLX-R 160mm centerlock NOVÉ
Nabídka
13/10/2020
12:43
Brzdové kotouče Sram CLX-R 160mm centerlock NOVÉ
Nabízím k prodeji dva nové kotouče Sram centerlock centerline XR CLX-R 160mm kotouče jsou nové
Brzdy SRAM Level TL (přední+zadní)
Nabídka
13/10/2020
10:59
Brzdy SRAM Level TL (přední+zadní)
Prodám použité brzdy SRAM Level TL, jeté cca 1500km. Zadní destička na dojetí, přední ještě poslouží. Zadní brzda prázdná - vypuštěné při demontáží(vnitřní vedení). Přední plná. Cena za obě.
Prodám kotoučové brzdy Sram Level TL
Nabídka
12/10/2020
10:39
Prodám kotoučové brzdy Sram Level TL
Prodám zachovalé brzdy Sram Level TL, kompletní sada přední + zadní brzdy i s kotouči 180mm přední 160mm zadní. Vše v dobrém stavu.
Brzdy Sram Level TL
Nabídka
7/10/2020
15:35
Brzdy Sram Level TL
Prodám 3 měsíce jeté brzdy ( přední a zadní ) , stav nového kusu. Zadní brzda byla rozpojena při výměně za jiné brzdy. Viz fotky. Cena 1300 ,- + pošta. Ideálně okolí Boskovic nebo Brno osobní…
Prodám kompletní sadu brzd Sram Level TLM
Nabídka
7/10/2020
12:41
Prodám kompletní sadu brzd Sram Level TLM
Prodám kompletní sadu kotoučových brzd Sram Level TLM včetně kotoučů ( 180 mm přední, 160 mm zadní ). Rok výroby 2020, minimální opotřebení, funkčnost 100 %. Cena za komplet Kč 4.000,-. Tel. 608180138
Nabídka
6/10/2020
20:20
Prodám Sram guide R sundáne z nového kola
Prodám přední i zadní brzdu Sram guide R Přední brzda 1300 Kč Zadní brzda 1300 Kč Více informací a fotky zašlu přes email. Kontakt E-mail [email protected] Telefon 732 793 307
Brzdy Sram Force
Nabídka
4/10/2020
13:10
Brzdy Sram Force
téměr jako nové, žádné škrábance, cena za pár