c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>

Pátráte po ztraceném kole?Počet kol
v databázi
880
Pokud chcete přidat ztracené kolo do databáze, přihlaste se prosím nebo se zaregistrujte, je to zdarma.
Dvě unikátní silniční kola montovaná na zakázku
Dvě unikátní silniční kola montovaná na zakázku
Datum krádeže 19. 4. 2020
Místo krádeže Varhulíkové 2, Praha 7, 17000
Výrobní číslo nemá
Odměna dohodou a nemalá
Anita-městské kolo
Anita-městské kolo
Datum krádeže 19. 4. 2020
Místo krádeže Brno
Horské kolo
Značka Trek
Rok výroby/model 2017
Datum krádeže 17. 4. 2020
Místo krádeže Praha 7, Holešovice, holešovická tržnice, před obchodem Cyklocentrum
Výrobní číslo WTU261C1640L
Odměna Nehynoucí vděk a cokoliv co bych mohl případnému nálezci věnovat nebo pro něj udělat. Penězi teď bohužel nedisponuji. Proto nemohu slibovat peněžní odměnu. Leda snad někdy v budoucnu.
Horské kolo
Horské kolo
Značka Trek
Rok výroby/model 2017
Datum krádeže 17. 4. 2020
Místo krádeže Praha 7, Holešovice, holešovická tržnice, před obchodem Cyklocentrum
Výrobní číslo WTU261C1640L
Odměna 3000 a nehynoucí vděk
TREK TOP FEUL SL 9.8.
TREK TOP FEUL SL 9.8.
Značka Trek
Rok výroby/model 2016
Datum krádeže 15. 4. 2020
Místo krádeže PRAHA 6 - NEBUŠICE
Výrobní číslo WTU331CT0120K1201
Odměna DOHODOU
MTB CUBE Elite SCR carbon 26"
MTB CUBE Elite SCR carbon 26"
Značka Cube
Rok výroby/model 2013
Datum krádeže 12. 4. 2020
Místo krádeže Praha 4, Krč
Výrobní číslo WOW1868DKT1109M, GEB28I0861
Odměna 5000
Horské kolo specialized
Horské kolo specialized
Značka Specialized
Rok výroby/model 2013
Datum krádeže 1. 1. 2020
Místo krádeže Zlín
Výrobní číslo WSBC602341043H
Odměna 3000
stump jumper fsr
stump jumper fsr
Značka Specialized
Rok výroby/model 2016
Datum krádeže 9. 4. 2020
Místo krádeže kolin sadova ul
Odměna 15000
Merida Crossway 800 D
Značka Merida
Rok výroby/model 2010
Datum krádeže 10. 4. 2020
Místo krádeže Praha 7
Výrobní číslo WC937508EBR
Odměna jistá
Ghost Tacana 5
Ghost Tacana 5
Značka Ghost
Rok výroby/model 2015
Datum krádeže 5. 4. 2020
Místo krádeže Ostrava Zábřeh
Odměna Dohodou
Červené kolo
Červené kolo
Značka Heavy Tools
Rok výroby/model 2015
Datum krádeže 31. 3. 2020
Místo krádeže Včelná
Výrobní číslo Nevim
Odměna 2000
Horské kolo Catherine
Horské kolo Catherine
Značka Rock Machine
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 1. 4. 2020
Místo krádeže Třída Míru 1159/35
Výrobní číslo WBF062551P
Odměna 5000Kč
Amulet 11.4000
Amulet 11.4000
Značka Amulet
Datum krádeže 4. 4. 2020
Místo krádeže Nas Lesním divadlem 16,Praha 4 - Braník
RB IQ 575
RB IQ 575
Značka RB
Rok výroby/model 2016
Datum krádeže 4. 4. 2020
Místo krádeže Nad Lesním divadlem 16, Praha 4 - Braník
Výrobní číslo 6Q609L7/AFF01351 5716007
Odměna 5000
BMC teammachine SLR01
BMC teammachine SLR01
Značka BMC
Rok výroby/model 2016
Datum krádeže 29. 3. 2020
Místo krádeže Brno
Odměna 5000
Olpran Mercury
Olpran Mercury
Značka Olpran
Rok výroby/model 2018
Datum krádeže 30. 3. 2020
Místo krádeže Tišnov, Nádražní ulice, Albert
Odměna 1000
Superior XP 909, ročník 2019
Superior XP 909, ročník 2019
Značka Superior
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 27. 3. 2020
Místo krádeže Holice
Výrobní číslo WBF077222P
Odměna 3000
Celoodpružené pánské horské kolo Trek Fuel EX8
Celoodpružené pánské horské kolo Trek Fuel EX8
Značka Trek
Rok výroby/model 2015
Datum krádeže 9. 3. 2020
Místo krádeže Roztoky
Výrobní číslo WTU099G0935J
Odměna 2000
Celoodpružené dámské horské kolo Trek Lush SL
Celoodpružené dámské horské kolo Trek Lush SL
Značka Trek
Rok výroby/model 2015
Datum krádeže 9. 3. 2020
Místo krádeže Roztoky
Výrobní číslo WTV101G0195J
Odměna 2000
Gravel bike Canyon Grail AL 7.0
Gravel bike Canyon Grail AL 7.0
Značka Canyon
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 9. 3. 2020
Místo krádeže Roztoky
Výrobní číslo R06201B19H1754
Odměna 2000