c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>

Pátráte po ztraceném kole?Počet kol
v databázi
880
Pokud chcete přidat ztracené kolo do databáze, přihlaste se prosím nebo se zaregistrujte, je to zdarma.
Elektrokolo
Elektrokolo
Značka Haibike
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 28. 8. 2021
Místo krádeže Praha 10, Ruská ulice
Výrobní číslo AV18904184
Odměna 5000
MTB Focus Black Forest 29' Brno
MTB Focus Black Forest 29' Brno
Značka Focus
Rok výroby/model 2013
Datum krádeže 28. 8. 2021
Místo krádeže Brno - Černá Pole
Odměna 4000
Odcizený Superior Xp 909
Odcizený Superior Xp 909
Značka Superior
Rok výroby/model 2017
Datum krádeže 27. 8. 2021
Místo krádeže Ostrava
Odměna Dohodou
Odcizený Stevens Sonora Es 2020
Odcizený Stevens Sonora Es 2020
Značka Stevens
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 27. 8. 2021
Místo krádeže Ostrava
Odměna Dohodou
Cube Reaction GTC
Cube Reaction GTC
Značka Cube
Rok výroby/model 2016
Datum krádeže 26. 8. 2021
Místo krádeže Biel, Svycarsko
Výrobní číslo WOW02794PSGL
Odměna bude
Trek Marlin 8
Trek Marlin 8
Značka Trek
Rok výroby/model 2022
Datum krádeže 25. 8. 2021
Místo krádeže Praha, Chodov
Výrobní číslo WTU096C73378
Odměna Určitě bude :,-)
SUP XP 29SE
Značka Superior
Rok výroby/model 2014
Datum krádeže 10. 8. 2021
Místo krádeže Brno - Štýřice
Výrobní číslo Tk13H0710
Cannondale Topstone 2020
Cannondale Topstone 2020
Značka Cannondale
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 23. 8. 2021
Místo krádeže Praha, Vinohrady
Výrobní číslo F190504066
Odměna 10000
GT transeo 2.0
GT transeo 2.0
Značka GT
Rok výroby/model 2009
Datum krádeže 22. 8. 2021
Místo krádeže Brno střed
Výrobní číslo F081202800
Odměna 700 nebo zvu do baru
Trek top fuel 9.9
Trek top fuel 9.9
Značka Trek
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 17. 8. 2021
Místo krádeže Chomutov
Výrobní číslo WTU075CT0030N
Odměna 10000
2x Gt Avalanche Comp 2020
2x Gt Avalanche Comp 2020
Značka GT
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 12. 8. 2021
Místo krádeže Újezd u Pruhonic
Výrobní číslo AJ9070455, AJ00J19667
Superior XP 909 2021, velikost 19 (L), Matte Black/Dark Chrome
Superior XP 909 2021, velikost 19 (L), Matte Black/Dark Chrome
Značka Superior
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 17. 8. 2021
Místo krádeže Michalov u Stach
Odměna 3000 Kč
ODCIZENO - HORSKÉ KOLO 27,5" ST540 ŠEDO-ČERVENÉ ROCKRIDER - OPAVA MĚSTO
ODCIZENO - HORSKÉ KOLO 27,5" ST540 ŠEDO-ČERVENÉ ROCKRIDER - OPAVA…
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 15. 8. 2021
Místo krádeže Opava - Město
Výrobní číslo číslo rámu: 0777120/70301862
Odměna jistá!
TREK MERLIN 5 PURPLE FLIP
TREK MERLIN 5 PURPLE FLIP
Značka Trek
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 8. 8. 2021
Místo krádeže Praha 11
Výrobní číslo WTU262C1137R
Odměna jistá
TREK MERLIN 6 ALPIN BLUE
TREK MERLIN 6 ALPIN BLUE
Značka Trek
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 8. 8. 2021
Místo krádeže Praha 11
Výrobní číslo WTU066C7183S
Odměna jistá
Elektrokolo Agogs SilverGo
Elektrokolo Agogs SilverGo
Značka Agogs
Datum krádeže 12. 8. 2021
Místo krádeže Praha 5 Smíchov
Výrobní číslo AC19031320
Odměna ANO
Trek Slash 7
Trek Slash 7
Značka Trek
Rok výroby/model 2021
Datum krádeže 12. 8. 2021
Místo krádeže Benátky nad Jizerou
Výrobní číslo WTU192G0031R
Rock Machine Blizz
Rock Machine Blizz
Značka Rock Machine
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 20. 7. 2021
Místo krádeže Černošice
Výrobní číslo WBF045429R
Odměna 5000
Scott Contessa Scale 900 29" Carbon
Scott Contessa Scale 900 29" Carbon
Značka Scott
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 5. 8. 2021
Místo krádeže Lipno nad Vltavou
Odměna 5000
Scott Spark RC 900 COMP 29”
Scott Spark RC 900 COMP 29”
Značka Scott
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 5. 8. 2021
Místo krádeže Lipno nad Vltavou
Výrobní číslo GCEA12304
Odměna 10000