c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Prodám silniční kolo Bianchi Vertigo + tento trenažér ( v zimě se bude hodit)
Nabídka
30/10/2020 21:08
23/9/2020
12:36
Prodám silniční kolo Bianchi Vertigo + tento trenažér ( v zimě se bude hodit)
Kolo ježděno rekreačně, jako doplněk mtb (bydlím Pardubice). Na kole vše originál, kromě plášťů a řetězu. Jsem první majitel, koupeno Cyklo RD Popkovice
Elektrokolo KTM MACINA RACE 273
Nabídka
28/10/2020
00:41
Elektrokolo KTM MACINA RACE 273
Prodám horské elektrokolo KTM Macina Race 273. Koupeno duben 2020, najeto cca 960km, super stav, drobné oděrky, záruka. Velikost 15" - jezdí na něm manželka vysoká 165cm. Původní cena Kč 82 490,-. …
Kross Lea Boost SE 1.0 27,5” vel. XXS – 43 900 Kč (pův. cena 56 990 Kč),
Nabídka
27/10/2020 19:10
25/9/2020
11:43
Kross Lea Boost SE 1.0 27,5” vel. XXS – 43 900 Kč (pův. cena 56 990 Kč),
Prodej testovacího Kross Lea Boost SE 1.0 27,5” vel. XXS. Najeto zhruba 980 km . Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo v…
Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. S – 49 900 Kč (pův. cena 68 990 Kč)
Nabídka
27/10/2020 18:55
25/9/2020
11:46
Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. S – 49 900 Kč (pův. cena 68 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. S. Najeto zhruba 1 700 km. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo v…
Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. M- 49 900 Kč (pův. cena 68 990 Kč)
Nabídka
27/10/2020 18:40
25/9/2020
11:47
Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. M- 49 900 Kč (pův. cena 68 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. M. Najeto zhruba 1 800 km. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo v…
Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. L- 48 900 Kč (pův. cena 68 990 Kč)
Nabídka
27/10/2020 18:25
25/9/2020
11:49
Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. L- 48 900 Kč (pův. cena 68 990 Kč)
Prodej testovacího Kross Level Boost SE 2.0 29” vel. L. Najeto zhruba 2 250 km. Kolo po servisní prohlídce. Stav kola viz. foto. Možnost osobní prohlídky na prodejně v Jablonci nad Nisou nebo Liberci…
NS Bikes SNABB E2 vel. L 19,5´´ 2015
Nabídka
27/10/2020
18:19
NS Bikes SNABB E2 vel. L 19,5´´ 2015
Prodám enduro NS Bikes SNABB E2, velikost L 19,5´´ 495mm. Jsem první majitel, kolo jsem si přivezl nové v roce 2015 a celou dobu bylo ježděno rekreačně. Na kole jsem upgradoval brzdy za Shimano ZEE 4…
ENDURO BANSHEE RUNE
Nabídka
27/10/2020 17:05
2/4/2020
16:07
ENDURO BANSHEE RUNE
Prodám jeté kolo Banshee Rune. Velikost: M. Velikost kol: 27,5. Kolo je plně funkční, běžné provozní opotřebení. Před prodejem proběhla repase teleskopické sedlovky, dále je na kole nová přehazovačka…
S-works Venge
Nabídka
27/10/2020
15:09
S-works Venge
Zdravím, predám Specialized S-works Venge. Osadený je komplet s Sram Red mechanickou sadou. Karbónové kola Roval rapide 45. Pravidelne servisovaný. Veľkosť rámu je 58. Pedále Dura-ace v cene. Viac…
Celoodpružené karbonové kolo Simplon Rapcon 27,5"
Nabídka
27/10/2020
15:02
Celoodpružené karbonové kolo Simplon Rapcon 27,5"
Prodám celoodpružené karbonové kolo Simplon Repcon, full karbon i zadní stavba. Kolo bylo skládané. Rám velikosti L, rám pro 27,5+ kola, do zadní stavby vejde i 29"x2,1. Vidlice RockShox Reba 27,5+…
Cannondale F-Si Carbon 4 - TOP STAV!
Nabídka
27/10/2020
14:42
Cannondale F-Si Carbon 4 - TOP STAV!
Prodám Cannondale F-Si Carbon 4 (2016). Vše je v TOP STAVU, navíc pravidelný autorizovaný servis v Hlinsku. Warranty card je součástí prodeje, včetně všech souvisejících dokladů. S ohledem na celkový…
Kross Soil 2.0 2019
Nabídka
27/10/2020
14:25
Kross Soil 2.0 2019
Prodám lehce jeté kolo bez oděrků na výbavě 1x11 XT řadič a kliky jsou SLX vidlice je RockShox PIKE 130mm kolo je v původním stavu Více info volejte
TOP zapletená kola PI ROPE 29" RL Lucky Jack 6TERS Carbon Gen2,| Black Premium Edition - 1150 gramů
Nabídka
27/10/2020 14:06
12/10/2020
21:22
TOP zapletená kola PI ROPE 29" RL Lucky Jack 6TERS Carbon Gen2,| Black Premium Edition - 1150 gramů
Prodám sadu HI End zapletených kol MTB kol PI ROPE na karbonových ráfcích RL Lucky Jack 6TERS v prémiové řadě BLACK EDITION. Jsou zapletena Tectranovými špicemi, které se v případě poškozené dají…
Nabídka
27/10/2020
14:00
Cannondale F-Si Carbon 4 - TOP STAV!
Prodám Cannondale F-Si Carbon 4 (2016). Vše je v TOP STAVU, navíc pravidelný autorizovaný servis v Hlinsku. Warranty card je součástí prodeje, včetně všech souvisejících dokladů. S ohledem na celkový…
Prodám Specialized Tarmac Comp "54" ultegra
Nabídka
27/10/2020
13:52
Prodám Specialized Tarmac Comp "54" ultegra
Prodám málo jeté silniční kolo Specialized Tarmac Comp "54" s výbavou Shimano ultegra 2x11, karbonová kola, karbonová řidítka. Cena 45.000,- Kč. (Původní cena 85.000,- Kč)
Specialized Epic S-Works Carbon 29'' - Sram XX1 Eagle gold, Fox Kashima, Shimano XTR!
Nabídka
27/10/2020 12:35
2/11/2018
01:09
Specialized Epic S-Works Carbon 29'' - Sram XX1 Eagle gold, Fox Kashima, Shimano XTR!
Prodám jeté kolo Specialized Epic S-Works Carbon 29''. Velikost: S. Velikost kol: 29. Kolo je plně funkční, jen běžné provozní oděrky a opotřebení. Před prodejem proběhl malý servis vidlice -…
Elektrokolo Giant Full E+ 1
Nabídka
27/10/2020 12:29
10/10/2020
00:07
Elektrokolo Giant Full E+ 1
Velikost rámu L, kola 27.5”. TOP model značky Giant pro sezónu 2016. Kolo je na několika místech odřené, ale funkčně ve 100% stavu. Kolo je po kompletní přípravě na sezónu v našem servise. …
Trek Procaliber 9.7, komplet karbon (rám, kola, sedlovka, řídítka)
Nabídka
27/10/2020
11:33
Trek Procaliber 9.7, komplet karbon (rám, kola, sedlovka, řídítka)
Prodám tři roky starý model Procaliber 9.7, z původního osazení zůstal jen rám a vidlice, jinak je vše nové: - karbonová kola Bontrager Kovee 23 (hmotnost páru 1700 g, ráfek 425 g), bezdušové obutí …
Stevens Izoard Pro 2019 s koly Equator 45
Nabídka
26/10/2020
21:46
Stevens Izoard Pro 2019 s koly Equator 45
Prodám silniční kolo Stevens Izoard Pro, model 2019 s karbonovými koly Equator 45 (mají najeto pouze cca 1500km), velikost 56 (na výšku přibližně 175-185cm) Má několik odřenin (přehazovačka, pravá…
Nový Kellys Thorx 10, 29" M, SLEVA
Nabídka
26/10/2020 21:27
25/6/2020
10:52
Nový Kellys Thorx 10, 29" M, SLEVA
https://www.kellysbike.com/cs/trail-c713/thorx-10-29-p64289 Velikost M na postavu cca 170-185cm K vidění na prodejně FUNBIKE v Ústí nad Labem, nebo na dobírku Cena 51990,- NYNI 45990,-Kč, dobírka…
Trailove kolo Trek Full Stache 8, 2019
Nabídka
26/10/2020
21:00
Trailove kolo Trek Full Stache 8, 2019
Prodám trailove kolo Trek Full Stache 8 vel. XL, kupované v roce 2019 za cenu 90 000 Kč. Výbava:Rám Hliník Alpha Platinum, ABP, Boost148, ochrana proti protočení, zdvih 130mm Vidlice RockShox Pike…