c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Specialized Epic Comp Carbon 29
Nabídka
30/10/2020 08:12
23/10/2020
18:28
Specialized Epic Comp Carbon 29
Prodám Horské kolo Specialized Epic Comp Carbon 29, kolo zakoupené v 06/2016. Kolo je samozřejmě používané a má šrámy a oděrky,ale jen na zadní stavbě která je z hliníku. Na kole je vyměněná celá…
Canyon Grand Canyon AL SLX 8.9 / Shimano XT / FOX 32 / 29"
Nabídka
28/10/2020
15:57
Canyon Grand Canyon AL SLX 8.9 / Shimano XT / FOX 32 / 29"
Ze zdravotních důvodů a s velkou lítostí prodávám svého mazla. Jsem první majitel. doklady, vše ke kolu. Na kole najeto 1500 km, 3 řetěz, měněn po 500 km. V roce 2018 na záruku měněna vidlice a…
AUTHOR PATRIOT EVO TEAM
Nabídka
28/10/2020
13:54
AUTHOR PATRIOT EVO TEAM
Prodám kvalitně osazené enduro Author Patriot Evo ve specifikaci Team, velikost L, kupovaný v Prosinci 2015. Poslední dvě sezóny bylo ježděné spíš výjimečně. Rám byl po celou dobu polepený ochrannou…
Ridley Excalibur vel. 55, Campagnolo Super Record 11s, Mavic Cosmic Carbon SL, doplňky Zipp, 7,3kg!
Nabídka
28/10/2020
13:01
Ridley Excalibur vel. 55, Campagnolo Super Record 11s, Mavic Cosmic Carbon SL, doplňky Zipp, 7,3kg!
Prodám špičkové silniční celokarbonové kolo vynikajícího belgického výrobce - Ridley Excalibur velikosti 55(ideálně cca 175-185cm), ve výborném technickém stavu, vše funguje, tak jak se od nejvyšší…
KELLYS Estima 50 (2020) - moderní městské elektrokolo (velikosti - S a M)
Nabídka
28/10/2020 12:44
7/9/2020
14:02
KELLYS Estima 50 (2020) - moderní městské elektrokolo (velikosti - S a M)
rám KELLYS e-Frame City Aluminium alloy monotube, semi-integrated battery, tapered HT, integrated kickstand mount velikost rámu S / M motor SHIMANO STEPS E5000, 36V řídící jednotka SHIMANO SW-E6010…
Nabídka
28/10/2020
11:59
Cube Reaction SL 29 2019
Prodam cube reaction velikost XL, ale sedi na L. Specifikace: https://www.cube.eu/cz/2019/bikes/mountainbike/hardtail/reaction/cube-reaction-sl-blackngrey-2019/ Fox, xt
KTM MYROON MASTER 29
Nabídka
28/10/2020
11:42
KTM MYROON MASTER 29
Dobrý den prodám horské kolo KTM MYROON MASTER 29, karbon, rok 2019, kolo je málo ježdené v dobrém stavu cena 35000 kč tel. 604348074
Scott Spark 750
Nabídka
28/10/2020
11:24
Scott Spark 750
Prodám málo používané kolo Scott Spark 750 velikost S, velikost kol 27,5. Vybavení: vidlice a tlumič Fox Evolution, vypínání tlumení Twinloc, brzdy Shimano Deore, řazení 1x10 Shimano Deore, přesmykač…
TREK FUEL EX, KASHIMA, 29"
Nabídka
28/10/2020
08:50
TREK FUEL EX, KASHIMA, 29"
Zdravím, prodávám lehčí trailbike Trek Fuel EX 7, mám k němu papíry. Rám - M Vidlice - Fox 34 Factory Kashima, 120mm Tlumič - Fox Factory Kashima, 130mm Sedlovka - RockShox Reverb Brzdy - Sram Guide…
Superior X-Road Team Issue
Nabídka
28/10/2020
07:49
Superior X-Road Team Issue
Prodám kolo Superior X- Road Team Issue 2018 ve velikosti S Kolo je velmi dobrém stavu, každý rok 2x seřizované a spotřební díly pravidelně měněné. Model X-Road je gravel modelem značky Superior,…
Commencal Meta V4
Nabídka
27/10/2020
23:37
Commencal Meta V4
Prodám vyladěný Commencal Meta V4. Vel. L. Kola 27,5". Kolo je v hezkém stavu, připravené na ježdění. Před prodejem bylo kompletně vyčištěno, rozebráno a promazáno. Nový řetěz. Oproti originálnímu…
GT Sensor Expert
Nabídka
27/10/2020
22:54
GT Sensor Expert
Prodám enduro GT Sensor Expert. Vel. M. Kola 27,5". Kolo je v perfektním stavu (původní pláště i nevytahaný řetěz). Před prodejem bylo promazáno a seřízeno. Ke kolu jsou doklady o koupi. Rám +…
Norco Sight A7.3
Nabídka
27/10/2020
22:31
Norco Sight A7.3
Prodám enduro Norco Sight A7.3. Vel. L. Kola 27,5". Kolo je ve výborném stavu, připravené na ježdění. Před prodejem bylo kompletně vyčištěno, rozebráno a promazáno. Nový řetěz. Zánovní pláště, brzdy.…
Specialized Epic FSR Carbon Comp
Nabídka
27/10/2020
22:21
Specialized Epic FSR Carbon Comp
Prodám Specialized Epic Comp Carbon. Vel. XL. Kola 29". Kolo je v hezkém stavu, připravené na ježdění. Před prodejem bylo kompletně vyčištěno, rozebráno a promazáno. Zánovní pohon (přehazovačka,…
Karbon Gravel, 7.9kg, XL
Nabídka
27/10/2020
21:32
Karbon Gravel, 7.9kg, XL
áha je 7.9kg bez pedálů (váženo) RÁM: Maxbike LYNX, karbon VIDLICE: karbon, tapered sloupek KOLA: Fulcrum Red Passion 27 (SUPERLEHKÁ - 1450g/pár) - nová ložiska a adaptér na rycholoupínak, titanové…
Trek Fuel Ex7
Nabídka
27/10/2020
20:44
Trek Fuel Ex7
Kolo v perfektním stavu, jezdene slečnou
Cube Litening hpc carbon + Chris king vel. 58
Nabídka
27/10/2020
19:13
Cube Litening hpc carbon + Chris king vel. 58
Prodám karbonové kolo ve výborném stavu. Komplet Ultegra,karbonové kliky FSA-slk 53-39 (momentálně nasazeny 105 compact),karbonová riditka + sedlovka Syntace (momentálně Ritchey compact),karbonová…
FOCUS MARES 6.9 MODEL 2020
Nabídka
27/10/2020 18:00
13/9/2020
16:19
FOCUS MARES 6.9 MODEL 2020
Prodám nová nejete cyklokrosove kola FOCUS MARES 6.9 MODEL 2020 Velikost M Záruka 2 roky Původní cena 45000kč nyní 34990kč
Celoodpružené karbonové kolo Kona Hei Hei Supreme 29"
Nabídka
27/10/2020
15:03
Celoodpružené karbonové kolo Kona Hei Hei Supreme 29"
Prodám kolo Kona Hei Hei Supreme, velikost kol 29",rám 18". Rám je skoro nový,najeto cca 200km (nesedla velikost),TOP celokarbonový rám i se zadní stavbou. Řazení 1x11, přehazovačka Shimano XT,…
Zapletená kola DT Swiss XRC 1200 Spline Carbon 29
Nabídka
27/10/2020 14:06
10/12/2018
20:53
Zapletená kola DT Swiss XRC 1200 Spline Carbon 29
Prodám nová zapletená kola DT Swiss XRC 1200 Spline Carbon 29" ve verzi Boost (15/110 a 12/148). Vnitřní šíře ráfku 25mm. Uchycení kotouče Centerlock. Ořech XD, možno vyměnit za klasický Shimano 11sp…
Lectron Voyager MRS - poslední kus za 33 990 Kč!!! + DOPRAVA ZDARMA
Nabídka
27/10/2020
13:42
Lectron Voyager MRS - poslední kus za 33 990 Kč!!! + DOPRAVA ZDARMA
AKČNÍ CENA - SLEVA 15% Původní cena: 39 990 Kč Zcela nové nejeté kolo Lectron Voyager MRS 14,5 Ah , velikost 18'' !! Na elekrokolo je 2 ROKY ZÁRUKA a 3 garanční prohlídky ZDARMA v naší kamenné…