c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Canyon Lux CF SL 7.0
Nabídka
8/11/2020 21:08
25/10/2020
21:05
Canyon Lux CF SL 7.0
Predám Canyon Lux CF SL 7.0,velkos S Na bicykli bola 4mesiace dozadu vymenena sada XT za XTR 1x12 Prevodnik 34z,kazeta 10-51 +karbonova teleskopicka sedlovka KS Lev Ci(zdvih 125mm) Riadidla karbon…
MTB kola Alexrims 29”
Nabídka
27/10/2020
23:11
MTB kola Alexrims 29”
sada (nových) zapletených kol Alexrims MD25 s náboji Shimano MT400, kotouče centerlock Shimano RT10, kazeta SRAM Eagle 11-50 12s, plášťě Schwalbe Rapid Rob 2.25'', Schwalbe Tough Tom 2.25". Osy…
Kliky Campagnolo Potenza 11sp, HO Ultra-Torque, 175/53x39.
Nabídka
27/10/2020
20:35
Kliky Campagnolo Potenza 11sp, HO Ultra-Torque, 175/53x39.
Prodám duralové kliky Campagnolo Potenza 11sp, HO Ultra-Torque, 175/53x39 - aktuální model. Zkratka HO znamená, že kliky mají přepracovanou řetězovou linku a jsou tím pádem kompatibilní jak se zadní…
Romin Evo expert 155
Nabídka
27/10/2020
20:18
Romin Evo expert 155
Prodám Romin Evo expert, pouze vyzkoušené doma na trenažéru. Titanové ližiny.
Přehazovačka Shimano Ultegra RD-R8050 GS Di2
Nabídka
27/10/2020 16:40
10/8/2020
22:10
Přehazovačka Shimano Ultegra RD-R8050 GS Di2
Funkční, Mechanicky 100% stav, rovná, má oděrky od pádu. Vše v detailu na fotkách. Předání Praha 2 / Zasilkovna 90Kč
Cyklistická bunda POC Resistance Pro Enduro Rain Jacket – carbon black
Nabídka
27/10/2020
15:56
Cyklistická bunda POC Resistance Pro Enduro Rain Jacket – carbon black
Popis produktu Bunda POC Resistance Pro Enduro Rain je navržena se specifickým jízdním tvarem s prodlouženými zády a rukávy optimalizovanými pro ochranu těchto oblastí těla před deštěm. Třívrstvá…
Řadící páky Campagnolo Record 2x10s, stav OK
Nabídka
27/10/2020 15:55
3/9/2020
19:54
Řadící páky Campagnolo Record 2x10s, stav OK
Funkční, stav dle fotek. Lehký skrabanec na jedné z pak a druha má trosku zespodu roztrhání gumu, viz foto. Předání Praha 2 / Zasilkovna 90Kč
Nové kliky SRAM X1 1400 Boost 32T Eagle GXP 175 mm
Nabídka
27/10/2020
15:44
Nové kliky SRAM X1 1400 Boost 32T Eagle GXP 175 mm
Prodám nové nepoužité kliky .Sram X1 1400 32T Eagle GXP //NEU// MTB BOOST 12s 175 mm Modell: X1 - 1400 Material: Aluminium Délka: 175 mm Střed: GXP Převodník: 32T 3mm Offset: Direct Mount Váha:…
Zimní MTB tretry Specialized Defroster Trail vel. 43
Nabídka
27/10/2020
15:10
Zimní MTB tretry Specialized Defroster Trail vel. 43
Prodám málo ježděné tretry Specialized Defroster (zateplené). Barva černá/oranžová. Boa kolečko + suchý zip. Bílé/šedé plochy na některých fotkách představují reflexní plochu (foceno s bleskem). …
Dětské kolo Galaxy IDA 20" žluté
Nabídka
27/10/2020 15:06
4/10/2018
07:26
Dětské kolo Galaxy IDA 20" žluté
Nabízím k prodeji nové dětské kolo Galaxy IDA dívčí 20" Fe žluté, cena 3.500,-Kč Kolo je nové, s dokladem a plnou zárukou, jedná se o výprodej skladových zásob.
Kazeta GX Eagle XG-1275 10-50 zubů
Nabídka
27/10/2020 14:36
20/11/2018
14:44
Kazeta GX Eagle XG-1275 10-50 zubů
Prodám novou kazetu k sadě Sram GX Eagle XG-1275 s rozpětím 10-50 zubů. Kazeta je nová, nenasazená na kolo. Cena 3.500,-Kč
Dětské kolo Superior Paint rám vel 13", kola vel 24"
Nabídka
27/10/2020
14:33
Dětské kolo Superior Paint rám vel 13", kola vel 24"
Prodám dětské horské kolo vel.13.Kola vel.24" Kolo je v dobrém stavu.
Řadicí a brzdové páky Shimano Ultegra, ST-6800, 2x11
Nabídka
27/10/2020 14:10
1/10/2020
20:51
Řadicí a brzdové páky Shimano Ultegra, ST-6800, 2x11
Použité, 100% funkční paky. Gumy bez oděrek, práva je bez škrábanců, levá po pádu trochu obrousena. Viz fotky. Předání Praha 2 / Zasilkovna 90Kč
Karbonová sedlovka NOW8 LUMO Carbon - UD Carbon 31,8 / 410 mm.
Nabídka
27/10/2020 14:07
6/10/2020
19:51
Karbonová sedlovka NOW8 LUMO Carbon - UD Carbon 31,8 / 410 mm.
Prodám kvalitní karbonovou sedlovku NOW8 LUMO Carbon - UD Carbon 31,8 / 410 mm. Min. zasunutí 110 mm, váha pouze 142 gramů. Zámek univerzální pro oválné i kruhové lyžiny. https://www.bike24.com…
Karbonová vidlice 29
Nabídka
27/10/2020
13:35
Karbonová vidlice 29
Prodám téměř nejetou karbonovou vidlici na 29 kola, karbonový sloupek asi 29 cm, osa 15x100.
TLUMIČ ROCK SHOX MONARCH+ RC3 DEBON AIR 210X60MM
Nabídka
27/10/2020 11:50
2/11/2018
00:38
TLUMIČ ROCK SHOX MONARCH+ RC3 DEBON AIR 210X60MM
Prodám jetý tlumič Rock Shox Monarch Plus RC3 Debon Air o délce: 210x60mm. Na pístnici tlumiče je jedna oděrka+je v tom místě i nepatrná/téměř neznatelná promáčklina - zohledněno v ceně! Cena: 3490kč
Prodám dětské kolo Sprinter Core Nipper 24" pevná vidlice
Nabídka
27/10/2020
11:03
Prodám dětské kolo Sprinter Core Nipper 24" pevná vidlice
Prodám dětské kolo Sprinter Core Nipper 24" černý mat se žlutým nápisem, plastové blatníky, zvonek Star Wars. Kolo zakoupeno nové. Je ve vynikajícím stavu, používalo ho jedno dítě na občasné ježdění…
NOVÁ VIDLICE ROCK SHOX XC32 29
Nabídka
27/10/2020 10:35
18/10/2018
14:19
NOVÁ VIDLICE ROCK SHOX XC32 29
Prodám novou vidlici Rock Shox XC32. Zdvih: 80mm, na rychloupínák 9mm. Krk 1.1/8, na 29 výplet. Pružinový model. Vidlice je pouze vybalená, nebyla ani nikdy nasazená na kole - sloupek neseřezaný 26…
TELESKOPICKÁ SEDLOVKA SPECIALIZED COMMAND POST 30,9MM
Nabídka
27/10/2020 09:20
11/9/2018
23:24
TELESKOPICKÁ SEDLOVKA SPECIALIZED COMMAND POST 30,9MM
Prodám jetou teleskopickou sedlovku Specialized Command post. Průměr: 30,9mm, zdvih: 125mm. K sedlovce jsou gripy (čep ovládací páčky na gripu není originální). Sedlovka byla před prodejem rozebrána…
Díly Shimano Deore XT M8050 Di2
Nabídka
27/10/2020 09:10
10/6/2019
22:06
Díly Shimano Deore XT M8050 Di2
Jedná se díly s plnou zárukou sundané z kola Haibike Greed Hardnine 5.0. Přesmykač FD-M8070 Řadící páčka SW-M8050 Firebolt !! PRODÁVÁME POUZE JAKO CELÝ SET !! !! INZERÁT PLATÍ A JE AKTUÁLNÍ AŽ…
TLUMIČ ROCK SHOX MONARCH RT3 200X57MM
Nabídka
27/10/2020 08:05
3/9/2018
22:39
TLUMIČ ROCK SHOX MONARCH RT3 200X57MM
Prodám jetý tlumič Rock Shox Monarch RT3 HIGH VOLUME o délce: 200x57mm. Tlumič má elektricky ovládané uzamykání - bez ovládací páčky, tak jak je na foto. Cena: 3290kč