c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Open 0-1.0
Nabídka
23/10/2020 11:11
23/9/2020
08:17
Open 0-1.0
Nabízím k prodeji super horské kolo velikosti M. Bajk je na zánovní 12st sadě sram gx • brzdy xtr • karbonové výplety, řídítka, sedlovka, představec - ENVE • vidlice RS1 Kolo bylo rekreačně…
Náboje Spank, 32děr, 6díra, P- 20x110mm, Z- 12x135mm XD ořech
Nabídka
22/10/2020 23:06
12/9/2019
07:43
Náboje Spank, 32děr, 6díra, P- 20x110mm, Z- 12x135mm XD ořech
Náboje poslouží určitě 100% svému majiteli, skvělá cena! Pro bližší info pište/volejte. Předání Praha 2 / dobírka 150Kč
Pedály Campagnolo
Nabídka
22/10/2020 22:36
26/1/2020
21:37
Pedály Campagnolo
Pedály v super stavu, prachovky cele nepopraskane. Vše na fotkách. Předání Praha 2 / dobírka 150Kč / Zasilkovna 90Kč
Giro Empire VR 90
Nabídka
22/10/2020
22:08
Giro Empire VR 90
Prodám MTB tretry Giro Empire VR 90 vel. 47, najeto 500km.
Helma Bell Super 2R vel. M
Nabídka
22/10/2020
19:45
Helma Bell Super 2R vel. M
Nabízím k prodeji helmu Bell Super 2R ve velikosti M s odepínatelnou bradou. Helma nezažila pád. Více fotek možno emailem. Cena bez dopravy, možnost os. převzetí v okolí Kralup.
Sedlo PRO Stealth Carbon 152mm
Nabídka
22/10/2020 14:23
14/10/2020
18:00
Sedlo PRO Stealth Carbon 152mm
Prodám jednou jeté (50km) sedlo PRO Stealth Carbon, model 2020. Popis dovozce: Nejprodávanější model značky PRO se vyznačuje především zkrácenou špičkou a precizním zpracováním. Karbonem zesílená…
Rám Kona Scrap 2005
Nabídka
22/10/2020
13:50
Rám Kona Scrap 2005
Nabízím rám KONA Scrap z konce roku 2005, součástí rámu jsou kliky, středové složení, patka, hlavové složení, sedlovka, objímka, sedlo Kona (vše original z kola), patka přehazovačky. Rám má odřeniny…
Superior racer XC 20
Nabídka
22/10/2020
13:45
Superior racer XC 20
Prodám dětské kolo Superior racer XC 20 červené barvy, málo používané, v perfektním stavu, dva roky staré. rychlostí: 6 rám: Aluminium 6061.T6 pedály: Marwi SP-202 přední kolo / náboj: ONE Freewheel…
Superior racer XC 20, červená barva
Nabídka
22/10/2020
13:42
Superior racer XC 20, červená barva
Prodám dětské kolo Superior racer XC 20 červené barvy, málo používané, v perfektním stavu, dva roky staré. rychlostí: 6 rám: Aluminium 6061.T6 pedály: Marwi SP-202 přední kolo / náboj: ONE Freewheel…
Challenge Dune TEAM EDITION galusky (Red sidewall) – 2020 Limitované
Nabídka
22/10/2020
12:54
Challenge Dune TEAM EDITION galusky (Red sidewall) – 2020 Limitované
Prodám galusky nové nejeté Challenge Dune TEAM EDITION. Pouze pár. Jde o limitovanou edici s červenými boky. Nejsou běžně k sehnání...budou se letos vozit jen profíci...ke koupi asi nebudou. Prodám…
Pedaly Shimano Dura Ace PD-R9100
Nabídka
22/10/2020
11:07
Pedaly Shimano Dura Ace PD-R9100
Prodám zánovní (2 měsíce používané) pedály Shimano Dura Ace PD-R9100 Cena 3000 včetně kufrů Přechod na Garmin Vector
Dres Rapha PRO TEAM LONG SLEEVE AERO, NOVÝ!
Nabídka
22/10/2020
09:44
Dres Rapha PRO TEAM LONG SLEEVE AERO, NOVÝ!
Prodám dres Rapha, PRO TEAM LONG SLEEVE AERO, černý, úplně nový, nevybalený. Aktuální kolekce, původní cena 180 Euro. Koupen 9.10.2020 na rapha.cc https://www.rapha.cc/nl/en/shop/mens-pro-team-long…
Karbonová řídítka IDEA R1 PRO
Nabídka
22/10/2020 09:30
27/8/2020
12:23
Karbonová řídítka IDEA R1 PRO
Dobrý den, nabízíme k prodeji výprodejová karbonová řídítka IDEA R1 PRO. Pevná karbonová řídítka s vnitřním vedením lanek. Šířka: 420 mm Váha: 325 gramů Záruka 2 roky
Campagnolo EPS V4 Interface Super Record 2x12s, externí
Nabídka
21/10/2020 21:47
21/10/2020
21:47
Campagnolo EPS V4 Interface Super Record 2x12s, externí
Zcela nový, plná záruka. Nepoužitý při stavbě kola. Včetně držáku pod představec. !! INZERÁT PLATÍ A JE AKTUÁLNÍ AŽ DO SMAZÁNÍ !!
Nový rám Scud 27,5" vel. 17"
Nabídka
21/10/2020 20:53
7/9/2020
11:19
Nový rám Scud 27,5" vel. 17"
Prodám nový rám Scud 27,5" vel.17". Pouze na diskové brzdy, sedlovka 31,6mm, střed BSA, hlavové složení polointegrované. Včetně nalisovaného hlavového složení + 250,- Kč. Ještě v barvě černo-zelená.…
29" Black Jack Ready 23 / Deore
Nabídka
21/10/2020 20:38
7/10/2020
08:17
29" Black Jack Ready 23 / Deore
Prodám nová nepoužitá kola Remerx Top Disc 29" na rychloupínák. Ráfky: Black Jack Ready 23 29" vnitřní šířka 23 mm, 32 děr Dráty: CN Spoke černé Niple: CN Spoke černé Náboje: Shimano Deore 6000 na…
Huawei Watch GT 2
Nabídka
21/10/2020
19:12
Huawei Watch GT 2
Prodám chytré hodinky Huawei, model Watch GT 2. Přes hodinky jde volat. Umí měřit nespočet sportovních aktivit. Hodinky jsou jako nové vždy nošeny s ochranným sklem. Ochranné sklo je stále nalepeno.…
Prodám zadní náboj dt swiss 240s
Nabídka
21/10/2020
18:31
Prodám zadní náboj dt swiss 240s
Prodám zadní náboj dt swiss 240s,28děr,koncovky na rychloupinák,xd ořech, kotouč 6děr
Nová helma POC Octal
Nabídka
21/10/2020
16:54
Nová helma POC Octal
Prodám zcela novou helmu POC Octal velikosti L. V original balení včetně pytlíku a nové vystýlky. Při platbě předem mohu zaslat přes Zásilkovnu za 65 Kč
Silniční rámová sada Mongoose IBOC World Champion Carbon Vel. 62
Nabídka
21/10/2020
16:49
Silniční rámová sada Mongoose IBOC World Champion Carbon Vel. 62
Silniční rámová sada Mongoose IBOC World Champion Carbon Vel. 62 pro velikost postavy 190-200cm. Rám vhodný i na zimáka ačerstvě nastříkaný. Cena 3.200Kč
Specialized Hotrock Street 20
Nabídka
21/10/2020
12:48
Specialized Hotrock Street 20
dětské kolo Specialized Hotrock Street 20 . Převod 1x6 . Provozní oděrky , bez závad .