c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Trek Fuel EX 9.7
Nabídka
1/11/2020 11:04
18/10/2020
11:01
Trek Fuel EX 9.7
prodám kolo Trek Fuel EX 9.7,velmi dobrý stav
Shimano Deore LX Dual control 3x9
Nabídka
27/10/2020
22:22
Shimano Deore LX Dual control 3x9
Prodám řazení Shimano Deore LX Dual control 3x9 (na přesmykač).Cena bez dobírky
Rohy M-Wave
Nabídka
27/10/2020
19:37
Rohy M-Wave
Prodám nové rohy M-Wave. Magnesium
brzdový kotouč Shimano Deore SM-RT56 180mm 6děr
Nabídka
27/10/2020
17:30
brzdový kotouč Shimano Deore SM-RT56 180mm 6děr
Prodám nový kotouč Shimano Deore SM-RT56 180mm 6děr. Původní cena 300,- nyní 200,- . Možnost osobního předání v Benešově a nebo zaslání do zásilkovny +65,- .
brzdový kotouč Shimano Deore SM-RT54 180mm centerlock
Nabídka
27/10/2020
17:26
brzdový kotouč Shimano Deore SM-RT54 180mm centerlock
Prodám nový kotouč Shimano Deore SM-RT54 180mm centerlock. Původní cena 300,- nyní 200,- . Možnost osobního předání v Benešově a nebo zaslání do zásilkovny +65,- .
Špičková světla japonské značky CROPS
Nabídka
27/10/2020 16:06
3/11/2016
09:23
Špičková světla japonské značky CROPS
Prodám špičková světla na kolo japonské značky CROPS, přední, zadní i sady, na výběr v mnoha barvách! Vše je nové, nepoužité! Přední: ANT-ZX1-W, 2 ultrasvítivé diody, bílá, černá, červená, růžová,…
Čepičky pod helmu
Nabídka
27/10/2020
14:13
Čepičky pod helmu
Vypadají tak, jak jsou na fotkách. Castelli - 200 kč DhB - 150 kč
Sedlo Selle Italia
Nabídka
27/10/2020
13:14
Sedlo Selle Italia
Prodám použité sedlo Selle Italia, šířka 125mm. Cena 200+ poštovné
Pedály Shimano PD-1056, systém LOOK.
Nabídka
27/10/2020 13:10
12/10/2020
22:47
Pedály Shimano PD-1056, systém LOOK.
Použité, stále funkční, skrabance dle fotek. Ložiska v poho. Předání Praha 2 / Zasilkovna 90Kč
silniční brzdy
Nabídka
27/10/2020
06:40
silniční brzdy
Prodám silniční brzdy bez matek na přichycení do rámu a vidlice
Přesmykače
Nabídka
26/10/2020 21:56
21/9/2020
14:22
Přesmykače
Sramm X0 na 2x10 na objímku: 300,- Shimano XT M771-10 na objímku: 250,- Shimano SLX M660-10 na přímou montáž: 200,- Shimano SLX M665 na přímou montáž: 200,- Sram X-9 na objímku: 200,- Shimano Exage…
Řazení Shimano Deore M610 L 3p nebo pravá 10rychlostní
Nabídka
26/10/2020
19:35
Řazení Shimano Deore M610 L 3p nebo pravá 10rychlostní
Použité, plně funkční. Řadicí levá páka Shimano DEORE SL-M610 s objímkou, určeno pro horská kola - MTB Počet rychlostí: 2/3. preferuji zásilkovnu. Nebo pravá 10rychlostní.
Přesmykač Shimano Deore FD M617
Nabídka
26/10/2020
19:21
Přesmykač Shimano Deore FD M617
Použitý, plně funkční přesmykač Shimano Deore. Preferuji odeslání přes zásilkovnu.
Pláště 27,5“
Nabídka
26/10/2020
13:17
Pláště 27,5“
zdola Maxxis Ardent 2,25 drát 70% vzorku: 200,- Maxxis Pace 2,1 drát 70% vzorku: 200,- Schwalbe Smart Sam 2,25 drát 90% vzorku: 250,- Pláště jsou k vyzvednutí na Praze 3, nebo po dohodě pošlu poštou.
Pláště 26“
Nabídka
26/10/2020
12:56
Pláště 26“
1. Foto - zleva Schwalbe Hans Dampf 2,35, drát, performance, jednou jetý: prodáno Schwalbe Muddy Mary 2,35 kevlar, tubeless, triple nano compound 90% vzorku: 350,- Schwalbe Albert, 2,25 kevlar, dual…
Přesmykač Shimano Tiagra
Nabídka
26/10/2020
11:42
Přesmykač Shimano Tiagra
Prodám přesmykač Shimano Tiagra FD-4600, 2x10, spodní tah, objímka 34,9 mm, ve velmi pěkném stavu.
Prodám starou vidlici na crosové/trekové kolo 28"
Nabídka
26/10/2020 10:41
13/8/2020
18:43
Prodám starou vidlici na crosové/trekové kolo 28"
Prodám starou vidlici na crosové/trekové kolo 28" Vidlice má mnoho oděrek, chybí ovládání zámku, ale celkově je vidlice funkční. Délka sloupku 17,5 cm, ježek je nabitý. Dopravu platí kupující…
Prodám přehazovačku SRAM 5.0 8sp
Nabídka
25/10/2020
21:22
Prodám přehazovačku SRAM 5.0 8sp
Prodám přehazovačku SRAM 5.0 8sp. Dobrý stav. Možnost předání v Brně.
Italská přilba MANGO GENIUS
Nabídka
25/10/2020
21:09
Italská přilba MANGO GENIUS
Italská přilba MANGO GENIUS velikost L, 56 - 62 cm. V pořádku, zaslání přes Zásilkovnu v ceně. Cena 200,- Kč.
Prodám UVEX
Nabídka
25/10/2020
13:50
Prodám UVEX
Prodám nove bryle UVEX Bez poškozeni 200,-
Vesta - větrovka
Nabídka
25/10/2020
13:08
Vesta - větrovka
Velmi lehká. Bez poškození vel. XL